Hanteringsstrategier för att kontrollera humörsvängningar

Humörsvängningar kan vara upprörande och mystiska och de kan påverka dina relationer avsevärt. Dessutom är det viktigt att identifiera om de är normala eller tecken på ett underliggande tillstånd.
Hanteringsstrategier för att kontrollera humörsvängningar
María Betancur

Skriven och verifierad av psykologen María Betancur.

Senaste uppdateringen: 23 april, 2023

Många människor lider av frekventa humörsvängningar. De kan komma plötsligt, utan uppenbar anledning, eller genereras av yttre omständigheter. Oavsett orsaken är de mystifierande och obekväma och påverkar ibland våra dagliga liv och relationerna med våra nära och kära. Förutom att de är irriterande är de inte alltid “normala” och kan vara ett symtom på en underliggande sjukdom. I den här artikeln kommer vi att förklara vad humörsvängningar är och ge dig några strategier för att kontrollera dem. De hjälper dig även att avgöra om du behöver träffa en specialist.

Humörsvängningar

Humörsvängningar är snabba och markanta fluktuationer i humöret. Till exempel kan du gå från ett känslomässigt tillstånd styrt av glädje till ett annat styrt av ilska, sorg eller rädsla. Förutom att du inser konsekvenserna själv, kommer de runt omkring dig att märka av dem. Det gäller såväl kollegorna på jobbet som dina vänner och familjemedlemmar.

Vemsomhelst, oavsett ålder eller kön, kan uppleva dessa typer av humörsvängningar. Med det sagt verkar tonåren vara ett särskilt kritiskt skede.

Kvinnor är också mer sårbara för dessa förändringar, på grund av deras fluktuerande östrogennivåer. Detta betyder dock inte att män är undantagna eftersom testosteron också kan spela en roll och få dem att uppleva plötsliga förändringar i sina känslor. Men hos män manifesteras humörsvängningar främst av känslor av isolering och apati, orsakade av vardagliga eller enkla situationer.

Tonåring som är arg på sin mamma

Varför uppstår humörsvängningar?

Humörsvängningar kan ha olika ursprung. De kan bero på såväl biologiska som psykologiska orsaker.

Bland dessa kan nämnas hormonella variationer, menstruationscykeln, klimakteriet, graviditet, vissa sjukdomar (hypotyreos, diabetes, anemi), medicinska procedurer (kemoterapi), konsumtion av droger eller psykoaktiva substanser, användning av vissa läkemedel, brist på vissa vitaminer, stress, vissa psykiska störningar och personliga problem eller familjeproblem.

Vissa psykologiska förklaringar tyder på att skillnader i temperament och personlighetsdrag kan påverka vissa individer och de uppvisar större variationer i sitt humör än andra. Detta skulle förklara varför vissa av oss är lugna och stabila medan andra tenderar att vara mer föränderliga, irriterade, explosiva, rädda eller ledsna.

Föga överraskande är de med negativt temperament eller personlighetsdrag oftast de som upplever mest humörsvängningar.

Även om humörsvängningar kan vara tillfälliga så kan de också, när de varar länge eller är frekventa eller intensiva, vara ett tecken på en psykisk sjukdom. Till exempel depression, ångest, cyklotymi, bipolär affektiv störning och borderline personlighetsstörning, bland andra. I dessa fall är psykisk ohälsa orsaken till humörsvängningarna.

Å andra sidan finns det några ytterligare aspekter, relaterade till vissa vanor, som kan orsaka känslomässiga förändringar. Dessa inkluderar en dålig kost, för mycket eller ingen motion och sömnproblem, särskilt sömnlöshet.

Hanteringsstrategier som hjälper dig att kontrollera humörsvängningar

Om du upplever humörsvängningar måste du först identifiera de utlösande faktorerna eller orsaken. Försök ta reda på om ditt sinnestillstånd har förändrats på grund av några interna eller externa orsaker. Är det en överdriven känsla? Är den tagen ur sitt sammanhang? Eller är den förknippad med ett problem som har en lösning?

En övning du kan utföra är att föra dagbok över dina humörförändringar för att identifiera vad som kan påverka dig.

En annan viktig aspekt är att försöka vara medveten om dina känslor. Ett alternativ är att träna på att vara i nuet (mindfulness). Det betyder att du observerar förändringarna i dina känslor men inte försöker möta dem.

Det betyder inte att du bara ska fokusera på dina känslor. Faktum är att du bör observera dem medan du fortsätter med dina normala aktiviteter och fokuserar din uppmärksamhet på det som verkligen är viktigt just nu.

Emotionella regleringsstrategier, såsom diafragmaandning och meditationsövningar kan vara till stor hjälp. Du måste också se till att uttrycka dina känslor. Så hitta ett stödnätverk eller någon som du kan uttrycka dig öppet med.

Det är också tillrådligt att minska dina stressnivåer och delta i givande aktiviteter, äta hälsosamt, träna mycket och se till att du sover bra.

Man i psykologisk terapi

Sök hjälp om du inte lyckas kontrollera dina humörsvängningar

Å andra sidan, om dina humörsvängningar inte huvudsakligen är flyktiga upplevelser och du inte förstår varför de inträffar, bör du söka hjälp från en psykolog eller psykiater. Detta kommer att göra det lättare för dig att identifiera deras mönster och orsaker och lära dig några strategier för att lösa problemet.

Slutligen måste vi betona att det är omöjligt att alltid vara på gott humör. När allt kommer omkring är både ditt positiva och negativa humör en del av ditt känsloliv. Det är bara naturligt att vissa situationer kommer att påverka dig, och att du ibland känner dig olycklig, ledsen eller arg. Det blir ett problem först när ditt fluktuerande humör på allvar börjar påverka din livskvalitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Greenberger, D., Padesky, C.A.  (2016). El control de tu estado de ánimo. Cambia lo que sientes, cambiando cómo piensas. Segunda Edición. Paidós.
  • Pérez, J. F. (2010). Ansiedad y respiración diafragmática. Enfermería integral: Revista científica del Colegio Oficial de Enfermería de Valencia, (89), 16-18.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.