Kvinnor och månen: att förstå den kvinnliga cykeln

Kvinnor och månen: att förstå den kvinnliga cykeln
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Irati Novella

Senaste uppdateringen: 14 september, 2023

En kvinnas kropp och den kvinnliga cykeln är sammankopplade till Jorden och Månen. En kvinna går genom sin menstruationscykel igenom de olika månenergierna (nymåne, halvmåne, fullmåne, halvmåne). Dessa är i sin tur kopplade till årstiderna (vår, sommar, höst och vinter). Tidigare var denna koppling mellan kvinnor och månen en del av kultur och seder.

Riter utfördes och berättelser förtäljdes som förklarade denna relation. Så flickor fick denna förståelse om sig själva, sina kroppar och sin menstruation. De uppfattade det som “heligt”, inte smutsigt, irriterande eller skamligt.

I vår tid tenderar kvinnor i västerländska samhällen att inte vara uppmärksamma på de förändringar i känslor och energi som de upplever under cykeln. Vanligtvis försöker de leva som om de inte vore påverkade av sina faser, och det innebär förlust av välmående och slöseri med all potential som finns i kopplingen mellan kvinnor och månen.

Kvinnor och månen: dess inflytande

Kvinnor och månen delar ett band eftersom himlakroppens faser sammanfaller med faserna i menstruationscykeln. Mentala och hormonella tillstånd är under månens inflytande. Precis som att det tar månen drygt 28 dagar att fullborda ett varv runt jorden, är en kvinnas menstruationscykel ungefär 28 dagar lång. Det är så cyklerna är sammankopplade, såväl som de fyra månfaserna: nymåne, halvmåne, fullmåne och halvmåne.

Månens inflytande

I uråldriga tider var den naturliga rytmen för varje kvinna att menstruera under nymåne och ha ägglossning under fullmåne. Vi vet detta tack vare våra förfäder, som endast kunde märka tiden baserat på månfaserna.

Nuförtiden, med så mycket artificiellt ljus, konstant datoranvändande och gatubelysning, är det nästintill omöjligt att leva under helt naturligt ljus. Artificiellt ljus påverkar den naturliga kvinnliga rytmen och förvirrar dess känslighet och biologiska rytm. Med andra ord förekommer det oregelbundna cykler och menstruation under fullmåne och andra faser utöver nymåne.

Kvinnor och månen: Cykelns fyra faser, månen och årstiderna

Menstruation. Nymåne. Vinter

Detta är den speglande fasen, den mörkaste fasen, fasen av tystnad, introspektion och ensamhet. En kvinna i denna fas vill vara lugn, så interaktion med världen utanför kan vara irriterande. Din kropp är mycket känsligare, så nu kan du sammankoppla på ett speciellt sätt med den och dess budskap. I denna fas kan en kvinna förlita sig mer på sina instinkter och sin intuition.

Det är en gynnsam period att vara tyst, lugn och meditativ. Det innebär att man ska ta sig tid att menstruera, om möjligt. Det är här den kvinnliga kroppen naturligt återställer sin energi. Den vill med andra ord vila för att återhämta sig och påbörja nästa fas med vitalitet.

Före ägglossning. Halvmåne. Vår

Veckan efter en kvinnas menstruation motsvarar våren, förnyelse och en ökning av den fysiska energin. Det är en övergångsfas mellan menstruation (mörker, vinter) och ägglossning (ljus, sommar). Därför är detta perfekta dagar att påbörja projekt som tar form under nästa fas.

Det är nu kvinnan har förhöjda analytiska förmågor, bättre koncentration och starkare planeringsfärdigheter. Mental styrka styr och tankarna är tydligare. Känslorna är mer stabila och livsenergin på topp. Under halvmånen behöver en kvinna mindre vila och är mer säker i sig själv. Det finns en lutning mot att vara social, gå ut och ha roligt.

“Den traditionella, linjära synen på en tidsperiod – till exempel ett år – kan beskrivas som en serie jobb eller projekt, där vart och ett kommer utföras med perioder av mer eller mindre arbete tills de är slutförda. Om du ser på året som en serie återkommande cykler är det möjligt att arrangera uppgifterna så att var och en får lämplig uppmärksamhet och energi vid varje steg i cykeln.”

-Miranda Gray-

Ägglossning. Fullmåne. Sommar

Ägglossningen är den uttryckliga, sociala, empatiska och strålande fasen. Vi är nu mer förmögna att ge vika för vad vi älskar. Det är en period när kvinnan är mer fertil, vilket är anledningen till att det är en fas full av energi och vitalitet. Det är faktiskt en fertil fas i alla aspekter av livet: arbete, personligt liv, familjeprojekt…

Under denna period ökar självsäkerheten och självförtroendet såväl som sexlusten.

“Varje månad genomgår en kvinnas kropp en serie förändringar, varav många inträffar utan att hon är medveten om dem.”

-Miranda Gray-

Kvinna med måne

Före menstruation. Halvmåne. Höst

I denna fas börjar den fysiska energin att minska. Kvinnan känner behovet att städa och släppa allt som inte gagnar henne, likt träden som fäller sina löv på hösten. Många kvinnor i denna fas upplever det ökända premenstruella syndromet.

Dessa är dagarna när en kvinna vänder sig inåt igen. Minnet och förmågan att koncentrera sig minskar också. Det är ett perfekt tillfälle att blicka in i våra önskningar, behov, rädslor… Denna fas är även perfekt för att läka och röra sig framåt för att uppnå personlig tillväxt. Sexlusten kan också bli mer intensiv under dessa dagar.

Vad händer vid klimakteriet?

Även om det inte finns någon menstruation så fortsätter cyklerna att existera och utöva sitt inflytande. De ter sig annorlunda eftersom det är ett annat stadium, men ur ett hormonmässigt perspektiv kvarstår den kvinnliga cykeln. Kvinnor och månen är med andra ord sammankopplade oavsett ålder.

En kvinna i klimakteriet genomgår inte sin reproduktiva cykel, hon har höjt sig över den. När hon inte längre menstruerar behåller hon mer av sin energi. All denna energi, som förnyades från månad till månad genom att flöda utåt, inleder nu en inre krets som cirkulerar och upprätthåller den naturliga feminina rytmen.

Varför lära sig om kopplingen mellan kvinnor och månen?

Detta är en väg av kunskap och förståelse för den kvinnliga cykeln som förbättrar självkännedomen, femininiteten och lyckan hos kvinnor i alla åldrar. Därför bör en del av den personliga utvecklingsprocessen hos varje kvinna hänges åt att återkoppla med menstruationscykeln, dess faser, energier och kraft.

När en kvinna blir medveten om sin cykel kan hon hantera sin aktivitet och sitt liv i harmoni med sina egna naturliga processer.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.