Kvinnor och månen: att förstå den kvinnliga cykeln

Kvinnor och månen: att förstå den kvinnliga cykeln
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Irati Novella

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

En kvinnas kropp och den kvinnliga cykeln är sammankopplade till Jorden och Månen. En kvinna genomgår genom sin menstruationscykel i olika månenergier (nymåne, halvmåne, fullmåne). Dessa är i sin tur kopplade till olika årstider (vår, sommar, höst och vinter). Tidigare var denna koppling mellan kvinnor och månen en del av kultur och seder.

Riter utfördes och berättelser förtäljdes som förklarade denna relation. Så flickor fick denna förståelse om sig själva, sina kroppar och sin menstruation. De uppfattade det som “heligt”, inte smutsigt, irriterande eller skamligt.

För tillfället tenderar kvinnor i västerländska samhällen att inte vara uppmärksamma på förändringar i känslor och energi de upplever under cykeln. Vanligtvis försöker de leva som om de inte vore påverkade av sina faser, och det innebär förlust av välmående och slöseri med all potential som finns i kopplingen mellan kvinnor och månen.

Månen och dess inflytelse

Kvinnor och månen delar ett band eftersom himlakroppens faser sammanfaller med faserna i menstruationscykeln. Mentala och hormonella tillstånd är under månens inflytande. Precis som att det tar månen 28 dagar att gå i omlopp kring Jorden, och en kvinnas menstruationscykel är uppskattningsvis 28 dagar.

Det är så cyklerna är sammankopplade, såväl som de fyra månfaserna: nymåne, halvmåne, fullmåne och fjärde kvarteret.

Månens inflytande

I uråldriga tider var den naturliga rytmen för varje kvinna att menstruera under nymånen och ha ägglossning under fullmånen. Vi vet detta tack vare våra förfäder, som endast kunde märka tiden baserat på månfaserna.

Nuförtiden finns det så mycket konstgjort ljus, konstant datoranvändande, gatlampor, att det blir nästan omöjligt att leva under naturliga ljus. Konstgjort ljus påverkar den naturliga kvinnliga rytmen och förvirrar deras känslighet och biologiska rytm. Med andra ord finns det oregelbundna cykler och blödning under fullmåne och andra månar utöver nymånen.

Cykelns fyra faser, månen och årstiderna

Menstruation. Nymåne. Vinter

Detta är den speglande fasen, den mörkaste fasen, fasen av tystnad, introspektion och ensamhet. En kvinna i denna fas vill vara lugn, så interaktion med världen utanför kan vara irriterande.

Din kropp är mycket känsligare, så nu kan du sammankoppla på ett speciellt sätt med den och dess budskap. I denna fas kan en kvinna förlita sig mer på sina instinkter och sin intuition.

Det är en gynnsam period att vara tyst, lugn och meditativ. Det innebär att man ska ta sig tid att menstruera, om möjligt. Det är här den kvinnliga kroppen naturliga återanvänder energi. Den vill med andra ord vila för att återhämta sig och påbörja nästa fas med vitalitet.

Före ägglossning. Halvmåne. Vår

Veckan efter en kvinnas menstruation motsvarar våren, förnyelse och en ökning av den fysiska energin. Det är en övergångsfas mellan menstruation (mörker, vinter) och ägglossning (ljus, sommar). Därför är detta perfekta dagar att påbörja projekt som tar form under nästa fas.

Det är nu kvinnan har förhöjda analytiska förmågor, koncentration och planeringsfärdigheter. Menta styrka styr och tankarna är tydligare. Känslorna är mer stabila och livsenergin på topp. Under halvmånen behöver en kvinna mindre vila och är mer säker i sig själv.

Det finns en lutning mot att vara social, gå ut och ha roligt.

“Den traditionella, linjära synen på en tidsperiod – till exempel ett år – kan beskrivas som en serie jobb eller projekt, där varje kommer utföras med perioder av mycket och mindre arbete tills de är slutförda. Om du ser på året som en serie upprepande cykler är det möjligt att arrangera uppgifterna så att varje får lämplig uppmärksamhet och energi vid varje steg i cykeln.

“Miranda Grey-

Ägglossning. Fullmåne. Sommar

Ägglossningen är den uttryckliga, sociala, empatiska och strålande fasen. Vi är nu mer förmögna att ge vika för vad vi älskar. Det är en period när kvinnan är mer fertil, vilket är varför det är en fas full av energi och vitalitet. Det är faktiskt en fertil fas i alla aspekter av livet: arbete, personligt liv, familjeprojekt…

Under denna period ökar självsäkerheten och självförtroendet såväl som sexlusten.

“Varje månad genomgår en kvinnas kropp en serie förändringar, varav många inträffar utan att hon är medveten om dem.”

-Miranda Gray-

Kvinna med måne

Före menstruation. Halvmåne. Höst

I denna fas börjar den fysiska energin att minska. En kvinna känner behovet att städa och släppa allt som inte gagnar henne, likt träden som tappar sina blad på hösten. Många kvinnor i denna fas upplever det ökända premenstruella syndromet.

Dessa är dagarna när en kvinna vänder sig inåt igen. Minnet och förmågan att koncentrera sig minskar också. Det är ett perfekt tillfälle att blicka in i våra önskningar, behov, rädslor…

Denna fas är även perfekt för att läka och röra sig framåt för att uppnå personlig tillväxt. Sexlusten kan också bli mer intensiv under dessa dagar.

Vad händer vid klimakteriet?

Även om det inte finns någon menstruation så fortsätter cyklerna att existera och utöva sitt inflytande. De ter sig annorlunda eftersom det är ett annat stadie, men ur ett hormonmässigt perspektiv kvarstår den kvinnliga cykeln. Kvinnor och månen är med andra ord kopplade oavsett ålder.

En kvinna i klimakteriet genomgår inte sin reproduktiva cykel, hon har höjt sig över den. När hon inte längre blöder behåller hon mer av sin energi. Alla denna energi, som förnyades från månad till månad genom att flöda utåt, inleder nu en inre krets som cirkulerar och upprätthåller den naturliga feminina rytmen.

Varför lära sig om kopplingen mellan kvinnor och månen?

Detta är en väg av kunskap och förståelse för den kvinnliga cykeln som förbättrar självkännedomen, femininiteten och lyckan hos kvinnor av alla åldrar. Därför bör en del av den personliga utvecklingsprocessen hos varje kvinna hänges åt att återkoppla med menstruationscykeln, dess faser, energier och kraft.

När en kvinna blir medveten om sin cykel kan hon hantera sin aktivitet och sitt liv i harmoni med sina egna naturliga processer.

Detta kanske intresserar dig
Kvinnor, återta er kraft även om de försöker tysta er
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Kvinnor, återta er kraft även om de försöker tysta er

Kvinnor, ni måste återta er kraft. Trots alla de positiva steg som vi har tagit, även inom våra mest avancerade samhällen, så måste kvinnor fortfar...


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.