Hjärnstimulering för personer med Alzheimers sjukdom

Du kanske har hört talas om beta- eller alfa-vågstimulering som behandling för hjärnan, men känner du till behandlingen där man stimulerar gammavågor? Visste du att hjärnstimulering är en aktuell behandlingsmetod för Alzheimers sjukdom? Fortsätt läsa för att ta reda på mer om det.
Hjärnstimulering för personer med Alzheimers sjukdom

Senaste uppdateringen: 03 februari, 2021

Vet du vad gammavågor är? Känner du till fördelarna med hjärnstimulering som en behandling för Alzheimers sjukdom? Framstegen inom vetenskap och teknik och deras förhållande har gjort det möjligt att utveckla nya behandlingar som bokstavligen är en strålande behandlingsform för dessa patienter.

Alzheimers sjukdom är fortfarande ett mysterium. Det är en sjukdom som läkare bara kan bekräfta efter döden. Dess ursprung är fortfarande oklart.

Ingen terapi, inga läkemedel eller andra former av behandlingar har ännu visat sig bromsa eller vända denna sjukdom. Därför är alla små framsteg som saktar ner dess utveckling eller till och med förbättrar kognitionen en stor prestation.

En äldre dam står och tänker vid ett fönster

Vad är gammavågor?

Dessa är neurala oscillationsmönster vars frekvensområde ligger mellan 20 och 100 Hz. Vanligtvis manifesterar de sig runt 40 Hz.

Dessa vågor återspeglar hög hjärnaktivitet. Högre än det som reflekteras av betavågor, som är de som är närvarande när en person tänker djupt. Dessa vågor indikerar att hjärnan arbetar ”i full fart” och aktiverar olika hjärnregioner.

Dessutom tror vissa att dessa vågor är de som startas av komplexa verkställande funktioner eller högre mental aktivitet. Dessa är komplexa aktiviteter som orientering, uppmärksamhet, medvetenhet och resonemang och kräver samordnad aktivering av nervceller i olika hjärnregioner. Allt för integrering av olika typer av information som man kan förstå verkligheten med.

Det verkar dock som att dessa vågor inte bara speglar denna typ av aktivitet utan också att det inte har något att göra med koncentrationen. De verkar också vara relaterade till explosiva beteenden, som ångest och rädsla.

Vad gör hjärnstimulering för Alzheimers sjukdom?

Som vi nämnde i början är ursprunget till Alzheimers sjukdom fortfarande okänt. Forskare är medvetna om vissa patofysiologiska förändringar som är karakteristiska för sjukdomen. Till exempel avlagringar av amyloid-beta-protein som slutar bilda plack runt nervceller och gör dem verkningslösa. Dessutom bildas intracellulärt neurofibrillärt trassel och närvaro av fosforylerat tau-protein uppvisas.

Enligt studierna förändras gammaaktiviteten i hjärnan hos alzheimerpatienter. Detta kan bidra till underskott i komplexa kognitiva funktioner, såsom de som vi nämner ovan.

Med dessa fynd som bas utformade Massachusetts Institute of Technology (MIT) en studie med genetiskt modifierade möss. Syftet var att producera ett överskott av beta-amyloid hos dessa möss som hade Alzheimers sjukdom.

Hur man ökar gamma-aktiviteten i hjärnan och hälsofördelarna

Experimenten är i ledning av Li-Huei Tsai, chef för Picower Institute for Learning and Memory vid MIT. Det bestod av att stimulera aktiviteten hos gammavågor från möss med Alzheimers sjukdom med hjälp av ett blinkande ljus vid 40 Hz.

Resultaten avslöjade att mängden beta-amyloidplack och fosforylerat tau-protein drastiskt minskade. Inte bara det, vågorna förbättrade aktiviteten hos mikroglia, cellerna som ansvarar för rengöring av avfall i hjärnan.

I detta första experiment begränsade de sig till att stimulera gamma-aktiviteten hos visuella cortex. Men de ville gå längre. Således försökte de inducera gamma-svängningar genom exponering för 40 Hz-toner. Förutom att detta minskade mängden beta-amyloid i hörselbarken, minskade det också i hippocampus. Ifall du inte känner till det så är denna region avgörande för minnesbildning.

Inte nöjda med resultatet bestämde forskarna sig för att se vilken effekt som kombinerar båda typerna av visuell och hörsel-stimulering. De fann då att resultaten inte bara var positiva utan var dubbelt så fördelaktiga som var och en av stimuleringsmetoderna ensamma. Till och med svaret från mikroglia var mycket starkare.

En röntgenbild av en hjärna

Ytterligare forskning angående hjärnstimulering vid Alzheimers sjukdom

Tsai och hennes kollegor fann att de gynnsamma effekterna av hjärnstimulering minskade hos de gnagare som genomgick stimulering och sedan vilade i en vecka. Detta kan indikera att denna typ av terapi måste vara intensiv för att vara effektiv.

Denna teknik har så här långt endast blivit utförd på möss med Alzheimers sjukdom, dock har man börjat inleda test med friska människor. Nyligen började man också utföra tester på patienter med Alzheimers sjukdom i tidigt stadium.

Det viktigaste pusslet återstår att lösa: kommer en mänsklig hjärna att uppträda på samma sätt som hjärnan hos en gnagare gör?

Vad tror du det skulle betyda att upptäcka att denna typ av stimulering verkligen kan sakta ner eller till och med stoppa symptom på Alzheimers sjukdom? Vissa menar att det skulle vara en revolution. Detta eftersom att det fortfarande inte finns någon effektiv behandling för denna, den vanligaste demenssjukdomen i världen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Asociación de Alzheimer. Datos y cifras de la enfermedad de Alzheimer de 2010. Dement de Alzheimer. 6 , 158-194 (2010).
  • Garza, K. M., Zhang, L., Borron, B., Wood, L. B., & Singer, A. C. (2020). Gamma Visual Stimulation Induces a Neuroimmune Signaling Profile Distinct from Acute Neuroinflammation. Journal of Neuroscience40(6), 1211-1225.
  • Sciotto, E. A., & Niripil, E. B. (2014). Ondas cerebrales, conciencia y cognición.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.