Holotropisk andning främjar ditt välbefinnande

Utövare av holotropisk andning menar att denna teknik gör det möjligt att nå djupa nivåer av medvetande. Vad är detta specifikt och vad har vetenskapen att säga om det? Upptäck det här!
Holotropisk andning främjar ditt välbefinnande
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 10 april, 2023

Holotropisk andning (Holotropic Breathwork, ett varumärke) är en upplevelsebaserad psykoterapiteknik. Upplevelsebaserad psykoterapi är ett tillvägagångssätt man använder för att arbeta med mentalt friska människor. Tanken är att utsätta patienterna för en upplevelse som hjälper dem att öka sin självmedvetenhet och lära sig hur man hanterar verkliga situationer.

Det är viktigt att notera att upplevelsebaserad psykoterapi är rotad i så kallad transpersonell psykologi. Det senare är en del av humanistisk psykologi, en gren som uppstod på 60-talet. Specifikt skapades holotropisk andning av den tjeckiska psykiatern Stanislav Grof.

Huvudmålet med holotropisk andning är att nå en högre nivå av medvetenhet. Experter säger att upplevelsen liknar effekterna av psykotropiska läkemedel, som används av shamaner och vissa andliga guider. Skillnaden är att du uppnår detta tillstånd genom din andning och syftet är terapeutiskt.

En kvinna på ett fält

Vad är holotropisk andning?

Holotropisk andning är en teknik som involverar avsiktlig och kontrollerad hyperventilation. Syftet, som vi nämnde ovan, är att nå ett tillstånd av förändrat och utökat medvetande. Det ultimata målet är att lära känna dig själv bättre och njuta av de tänkta psykoterapeutiska fördelarna som förespråkarna tillskriver tekniken.

Hyperventilation går ut på att andas snabbare och djupare än vanligt. När du andas normalt andas du in syre och andas ut koldioxid (CO2). Den accelererade, djupa andningen som uppstår under hyperventilation ökar syrevolymen i kroppen och minskar koldioxidnivåerna. Under normala omständigheter skulle denna förändring orsaka ångest, domningar och svimning.

Holotropisk andning är en praktik för inducerad och reglerad hyperventilation. I allmänhet tränar man bara denna typ av andning under kontrollerade förhållanden, vanligtvis i en grupp. Annars kan du orsaka oönskade problem, såsom panikattacker. Experter rekommenderar inte tekniken till patienter som lider av högt blodtryck, luftvägssjukdomar, neurologiska problem eller mentala hälsoproblem.

Tekniken

Det första steget du bör ta är att lära dig allt om tekniken. Du bör lära dig vad du kan förvänta dig av den och vilka försiktighetsåtgärder du bör vidta. Sessioner med holotropisk andning tenderar att vara mycket långa. Faktum är att de vanligtvis är längre än fyra timmar.

Du bör utöva denna teknik på en bekväm och lugn plats. Börja med att gå in i rummet barfota och lägg dig på en matta. Det hör också till att spela avkopplande musik. Musiken bör inte avbrytas under sessionen. När du känner dig bekväm börjar du andas mjukt.

Med dina ögon slutna eller täckta med en ögonmask, påbörjar du kontrollerad hyperventilation. Du måste andas snabbt under hela loppet av övningen. Någon måste ge direktiv. Deltagarna kan växla mellan att vara de som andas och de som dirigerar övningen.

När sessionen är över färglägger varje deltagare en mandala eller gör en symbolisk teckning kring vad de känner för tillfället. Sedan delar alla sin individuella upplevelse.

Tecknar mandalas

Fördelarna med holotropisk andning

Som vi nämnde ovan är målet med holotropisk andning att nå ett förändrat medvetandetillstånd genom hyperventilation. Grundidén är att denna teknik låter dig nå de djupaste nivåerna av psyket. Som ett resultat får du tillgång till undermedveten information som kan vara mycket värdefull för dig.

Förespråkare hävdar att det är ett sätt att återställa undanträngda minnen. Under övningen kanske du kommer ihåg personer du glömt bort, situationer, känslor eller uppfattningar. Denna information är viktig eftersom din hjärna en gång i tiden blockerat den. Det enda sättet att återställa informationen är att utvidga ditt sinne och ditt medvetande.

Forskning tyder på att holotropisk andning har många fördelar, främst när det gäller avkoppling och emotionell balans. Men ännu finns det inga bevis för att det producerar ett förändrat medvetandetillstånd eller låter dig utforska ditt undermedvetna. Dock hävdar de som utövar det att det är möjligt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Corporalidad, R. H. (2014). Respiración Holotrópica y Corporalidad: Una Marca Transversal. Journal of Transpersonal Research©, 6(1), 95-102.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.