Homecoming: En thriller om känslor och minne

Homecoming: En thriller om känslor och minne
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Homecoming är en tv-serie som producerades av Julia Roberts, och där hon även medverkar själv. Den hade premiär för inte så längesedan på Amazon Prime. Denna psykologiska thriller har verkligen skakat om publiken, och den fokuserar på kontroversiella vetenskapliga upptäckter i militärens händer.

Handlingen i serien verkar vara baserad på en undersökning som ett team from Columbia University och McGill University utförde. Denna studie visade att det är möjligt att selektivt radera olika minnen från samma nervcell. Denna upptäckt publicerades i Current BiologyJournal förra året.

Sammanfattning av Homecoming

Denna TV-serie berättar historien om ett privat forskningsföretag som har ett kontrakt med den amerikanska militären. De har etablerat ett rehabiliteringscenter för soldater som kommit hem efter att de varit i krig. De får stanna i centret för att få terapi som kommer hjälpa dem att återgå till sina normala liv.

Företaget hyr in en mindre erfaren psykolog (Julia Roberts) som får leda centret, men hon får samtidigt order från andra som står över henne. Projektets syfte är att testa en ny medicin som ska ta bort effekterna av posttraumatisk stress, som många krigsveteraner lider av.

Det är det enda som psykologen Heidi vet, men det är faktiskt mycket mer som pågår. Jag kommer inte berätta alltför mycket här eftersom du kanske vill se serien själv.

Heidi i serien Homecoming.

Den faktiska undersökningen

Handlingen verkar ha sitt ursprung i de fantastiska upptäckterna rörande känslor och minne. Studien vid Columbia University fann nämligen ett sätt att selektivt radera minnen som är lokaliserade i samma nervcell. Studien utfördes på havssniglar som har neuron-kemi som påminner om människans. Denna upptäckt har lett till andra studier som försöker lindra de negativa psykologiska effekterna från traumatiska händelser.

På en kemisk nivå så finns det en skillnad mellan associativa och icke-associativa minnen. Mycket av den information som vi lagrar är nämligen emotionellt neutral. Det finns dock en annan typ av information som är relaterad till själva känslorna. Tillsammans utgör de minnet av händelsen.

Forskarna upptäckte att varje typ av minne använder en annan variant av kinase M-proteinet – den signalsubstans som nervcellerna använder för att lagra minnen. Associativa minnen använder varianten PKM APL III och icke-associativa minnen en annan variant, PKM APL I.

Studiens resultat

Denna studie bekräftade att man kan radera minnen. Denna upptäckt kan därmed leda till nya behandlingar för posttraumatisk stress.

Det finns många psykologiska redskap för att hantera posttraumatisk stress. Terapin kan dock inte ta bort det helt. Det är anledningen till att forskarna nu vill utveckla farmakologiska tillvägagångssätt för att behandla posttraumatisk stress och ta bort den ångest som ett minne kan ge upphov till hos en patient.

Kvinna som tänker.

Homecoming: en psykologisk thriller

Denna psykologiska thriller presenterar ett scenario där denna forskning redan verkar experimenteras på människor. Denna TV-serie visar nämligen den mörka och omänskliga sidan av utvecklingen av de farmakologiska tillvägagångssätt som vi har nämnt i den här artikeln.

I Homecoming ger experimenten på människor de väntade resultaten, och de leder även till några oförväntade händelser som är relativt enkla att korrigera i nästa stadium av medicinens utveckling. Det är även viktigt att nämna att de personer som de utför experimenten på är helt omedvetna om syftet med denna “terapi”.

Denna psykologiska thriller tar upp detta problem. Det hade dock varit väldigt intressant att veta om någon utför sådana studier baserat på s.k. tredje generationens terapeutiska tekniker. Det finns bevis som tyder på att vissa av dessa tekniker kan påverka hjärnans kemiska balans.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.