Hundar är terapeutiska för personer med borderline

För personer med borderline personlighetsstörning så kan kontakt med hundar ha en väldigt terapeutisk verkan.
Hundar är terapeutiska för personer med borderline
Alicia Escaño Hidalgo

Skriven och verifierad av psykologen Alicia Escaño Hidalgo.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Idag vill vi tala om varför hundar är terapeutiska för personer med borderline personlighetsstörning (BPD).

Personer med borderline personlighetsstörning (BPD) tender att känna sig tomma inombords. Detta kommer ofta från dysfunktionella upplevelser under barndomen.

Då dessa personer berättar om sina liv så märker du att det finns vissa återkommande teman. De pratar om frånvarande föräldrar, emotionell försummelse, brist på fysisk beröring etc. Så hur kommer då husdjur in i bilden?

Miljön är inte den enda faktorn som gör att man utvecklar borderline. Genetiken spelar också en viktig roll. Patienter med BPD känner sig förvirrade och brutna, som att de drunknar i sin desperation.

Rädslan för att bli övergiven är så stark att de tenderar att förstöra för sig själva.

Detta blir i slutändan en självuppfyllande profetia eftersom de är rädda för att personer kommer lämna dem och därför själva stöter bort dem.

Det är viktigt att man är medveten om att vissa BPD-patienter ofta är väldigt känsliga och känner djup emotionell smärta om någon motsäger eller gör dem frustrerade.

Hundar och andra djur dömer aldrig och överger aldrig folk. Detta gör att BPD-patienter blir fästa vid dem så att de kan känna kärlek utan risk för att bli sårade.

Många patienter som lider av borderline personlighetsstörning fäster sig vid sina husdjur, speciellt sina hundar. Husdjuren fyller ett tomrum som de känner inom sig själva.

Kvinna och hund.

Anledningen till varför hundar är terapeutiska för personer med BPD

Hundar är terapeutiska: känslomässig bekräftelse

Till skillnad från vad som händer i relationer mellan människor så kan djuren inte få en person att känna att dennes känslor inte har någon betydelse.

Personer med BPD har ofta detta problem med familj och nära vänner.

Några grundläggande exempel är att säga saker som “Du kan inte vara törstig, du har ju precis druckit” eller “Jag förstår inte varför du gråter hela tiden om du har allt som du behöver”.

Hundar gör aldrig det, vilket är anledningen till att de får BPD-patienterna att känna sig accepterade och uppskattade.

Hundar dömer inte

Husdjur kan inte döma sina ägare. De saknar förmågan att uttrycka dessa typer av känslor och har inte de kulturella och sociala uppfattningar som människan har.

Dessa uppfattningar, stereotyper och fördomar ligger ofta bakom varför vi dömer andra personer.

Patienter med BPD upplever en outhärdlig emotionell smärta då någon dömer honom. Detta kan göra det extremt svårt för honom att bibehålla en relation. Hundar och andra djur kan få BPD-patienter att känna sig lugna.

Hundar är terapeutiska och vänner på vägen

Hundar är bra sällskap för BPD-patienter. Oavsett vad du går igenom, oavsett hur mycket du gråter eller hur instabil du känner dig så kommer hunden att vara vid din sida.

Denna typ av vänskap är precis vad BPD-patienter ibland behöver för att finna balans. Hundar hjälper ägarna att balansera sina känslor.

Ovillkorlig kärlek

Hundar älskar dig utan att vänta sig något i utbyte. Eftersom så många patienter med BPD lider av låg självkänsla så kan en hund få dem att känna sig mer självsäkra.

Mycket av deras problematiska beteende kommer från att behovet av omtanke, kärlek och förståelse. Problemet är att deras beteende ofta ger upphov till en motsatt effekt.

En hund kan därför bidra med den ovillkorliga kärlek som BPD-patienter behöver, även om de kämpar.

Kvinna och hund i soffan.

Nackdelar med hundar som husdjur för personer med borderline

Det står klart att BPD-patienter kan upprätta speciella och hälsosamma band med hundar, men det finns vissa nackdelar med dessa relationer. Ibland blir hundarna en sorts buffert för deras känslor; en typ av emotionellt plåster.

Anledningen till detta är att relationer med hundar täcker över dysfunktionella och smärtsamma känslor.

Detta fungerar bra till en början eftersom det hjälper BPD-patienter att reglera sina känslor och känna sig mer känslomässigt stabila.

Problemet är att patienten kan bli väldigt beroende av hunden, vilket gör det enklare för henne att undvika att lösa de problem som uppstår då hon hanterar människor.

Hon kan även komma att isolera sig från andra personer och förlita sig på djuret för sina emotionella behov.

Maximera fördelarna

Det är därför viktigt att man hittar en balans för att se till att hundarna är terapeutiska och att situationen inte blir värre.

Tanken är att maximera fördelarna som ett husdjur medför utan att man blir emotionellt beroende av djuret. BPD-patienter bör även försöka utveckla relationerna med personerna i omgivningen.

De bör vara beredda att känna sig frustrerade ibland. De måste också acceptera faktumet att de kommer bli kritiserade ibland och lära sig att hantera det.

En annan nackdel med att BPD-patienter blir beroende av sina hundar är att hundarna tenderar att dö långt innan människan. Detta kan orsaka en allvarlig kris och leda till självskador, impulsivitet, aggression, etc.

Som med de flesta saker så kan hundarna ha ett viss terapeutiskt användningsområde för personer med borderline.

BPD-patienterna kan dra nytta av djurets sällskap men man måste se till att relationen inte blir giftig och att den inte ersätter lämplig emotionell reglering.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Frías, A. (2017). Vivir con trastorno límite de la personalidad. Una guía clínica para pacientes. Serendipity. Desvele de Brouwer.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.