Hur andra ser på dig vs. hur du ser på dig själv

Hur andra ser på dig vs. hur du ser på dig själv

Senaste uppdateringen: 04 april, 2024

Ser du dig själv som du verkligen är eller som andra ser på dig? Detta kan tyckas som en fråga utan vikt, men verkligheten är att det är något väldigt viktigt att reflektera över.

När du börjar tänka på detta så inser du kanske att hur andra ser på dig och hur du ser på dig själv möjligtvis inte överensstämmer. Hur du beter dig och hur du visar dig med dem kommer att skapa en bild av dig själv som du kanske inte önskar.

“Speglar är som samvetet. Man ser det som finns,
och det som inte finns, för den som tittar länge nog i spegeln
försöker dölja sina brister och reparera dem.”

-Miguel Ángel Asturias-

Allt detta kan påverka både positivt och negativt. Tänk dig exempelvis när du ser att du har lagt på dig några kilon och de runt omkring dig säger att du ser bra ut. Hur du ser på dig själv är inte nödvändigtvis en uppfattning som andra har. Detta är också något som påverkar många aspekter.

Hur du ser på dig själv

Självporträtt

Våra komplex förhindrar att vi njuter av att vara oss själva. Detta händer eftersom vi försöker anpassa vår självbild efter andra.

Vi tänker ständigt på vilken bild vi visar upp för andra, hur andra kommer att se på oss… Men vi tänker inte på att andra inte ser på oss som vi tror att de gör eller som vi vill att de ska göra.

Vet du vad som hade varit väldigt bra? Att börja interagera med de personer som finns i vår omgivning och fråga dem direkt hur de ser på oss. Detta kan hjälpa oss att förstå att vårt synsätt inte är det enda.

Om du har gjort detta så har det säkerligen uppdagats saker för dig som du inte väntade dig. Allt det de berättar för dig kommer att hjälpa dig att forma en sann bild av vad du verkligen visar upp för andra personer. Vad kan du tänkas upptäcka om dig själv?

“Det finns inget värre än en klar bild av ett diffust koncept.”

-Ansel Adams-

Ibland låter vi oss influeras alltför mycket av det som andra förväntar sig av oss. Hur vill andra att vi är? Detta kan forma en extern bild av den omgivning med vilken vi känner oss identifierade.

Ibland händer det att du spenderar tid med manipulerande eller aggressiva personer som trycker ner dig, eller som gör att du får en bild som inte överensstämmer med hur du ser på dig själv. Du riskerar att bli som andra vill att du ska vara. Låt inte detta hända.

Hur du ser på dig själv

Hur du ser på dig själv kommer att påverka hur andra ser på dig. Om du har komplex kommer detta följaktligen att visa sig och andra kommer att notera detta och veta om det.

Oavsett om du är dig själv eller försöker vara någon du inte är så kommer det att märkas! Så vad bör du tänka på när du reflekterar över hur du ser på dig själv? Det finns två väldigt viktiga faktorer:

  • Det som du tänker om dig själv kommer att omvandlas till verklighet, oavsett om du vill det eller inte. Allt det som går igenom ditt sinne kommer att manifestera sig på något sätt, så tänk därför positivt och lämna det negativa bakom dig. Att tänka positivt om dig själv kommer att gagna dig.
  • Skönheten skapas i ditt inre; allt bra, allt det positiva måste komma från dig, inte någon annan. Varför ska du dölja den du är? Visa upp ditt verkliga jag, acceptera dig själv, acceptera din skönhet och visa upp den.

En annan viktig sak som du bör tänka på är hur du behandlar andra. Allt, precis allt kommer att visa hur du är som person.

Kvinna med träd

Att behandla andra väl, att vara respektfull, kommer göra att andra ser positivt på dig. Det är normalt att man har en dålig dag, för vi är alla människor! Men det sätt som man behandlar andra på kommer att visa sig.

“Vi ser inte sakerna som de är, utan som vi är.”

-Jiddu Krishnamurti-

Vårt perspektiv är inte det enda, men de saker vi ser kommer vi inte att se för hur de verkligen är, utan för hur vi är. Om vi är negativa kommer vi att se allt på ett negativt sätt, och vi kommer därför se andra som negativa personer.

Försök att fråga andra hur de ser på dig! Du kan dela med dig av det du har lärt dig med oss. Denna lilla övning är inte svår och den kommer att hjälpa dig att öppna ögonen och se dig själv från nya perspektiv. Vad har du nu lärt dig om dig själv? Tänk på att ditt synsätt inte är det enda.

Kvinna med röda läppar

Bilder av Lady Simphonia.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.