Hur avund påverkar våra liv

Avund kan vara en emotionellt uttröttande känsla och kopplas till självbedrägeri. Psykologen Marcelo Ceberio berättar mer i den här artikeln.
Hur avund påverkar våra liv

Senaste uppdateringen: 04 juni, 2020

Människans historia bekräftar att vi är sociala varelser. Från att de första hominiderna kom till kom till och långt efter utvecklingen av andra arter har män och kvinnor gått samman för att leva och bo ihop. Vi har utvecklat känslor och börjat leva i sociala grupper. Men dessa känslor kan ibland vara väldigt skadliga. I den här artikeln ska vi prata om hur avund påverkar våra liv.

Upptäckten av elden innebar inte bara att vi kunde börja se i mörker, skydda oss från kyla och laga mat, utan gav oss också möjligheten att träffas runt elden och vara sociala, ge varandra närhet och påbörja den allra första primitiva formen av kommunikation.

Vänner pratar

Kommunikation som en form av sport

Snart började kommunikation utvecklas som en form av “sport” där ens personlighet, karaktärsdrag, sätt att prata, tonläge och kroppsspråk, dialogens sammanhang och konversationens innehåll alla spelade en viktig roll.

Ur detta uppstod både positiva och mycket giftiga “kommunikationssporter”.

När två personer försöker kommunicera uppstår vissa regler allteftersom konversationen fortskrider. Men ju fler som talar, desto mer komplexa blir reglerna. Och det är här det kan uppstå missförstånd.

En konversation mellan tre personer är vanligtvis den mest problematiska “sporten”. Två av personerna bildar ofta en slags allians mot den tredje personen. Den tredje personen måste ofta uthärda isolering och avvisande från de andra två. Det kan även förekomma tillrättavisande, kränkningar, förolämpningar, ironier och provokationer bland annat. Det kan definitivt vara en väldigt giftig “sport”.

Något som är väldigt vanligt i kommunikationen mellan tre parter är avund. Det sker när en relation mellan två individer “invaderas” av en verklig eller inbillad tredje part. Ofta börjar en av de två känna sig smått undanskuffad då personen kan känna att partnern börjar komma för nära den tredje parten. Denna “sport” genererar ofta vånda, aggression, skuldkänslor och förtvivlan och andra giftiga känslor.

Hur avund, en av dödssynderna, påverkar våra liv

Kristendomen är känd för att anse avund vara en av dödssynderna utöver lust, frosseri, lättja, girighet, högmod och vrede. Avund kan påverka våra liv på många sätt.

Den negativa känslan triggas när någon annans prestationer och framgång betonar ens egen (till synes) oförmåga att uppnå samma sak.

Vad som vanligtvis händer då är att den avundsjuka personen försöker undergräva den andra individen i ett försök att bryta honom eller henne. Den avundsjuka personen känner sig så obetydlig i skenet av den andra individens framgång att han eller hon måste förminska personen för att kunna känna sig överlägsen.

Avund handlar inte bara om att vilja ha vad andra vill ha. Sann avund påverkar genom att göra att vi inte vill att någon annan har vad han eller hon har och inte heller någon form av framgång.

Det är tydligt att avund är modern till förbittring, en känsla som gör att man inte vill att andra ska göra bra ifrån sig och tanken att de egentligen inte är så framgångsrika som de utger sig för att vara.

En avundsjuk person blir som en satellit runt den avundade personen och bär på smärtan inom sig. Om personen skulle visa sin smärta utåt skulle han eller hon tillkännage sin underlägsenhet.

Avundsjuk kvinna

Avund påverkar som ett tveeggat svärd

Avund är en känsla av missnöje när det är något man inte besitter, och även begäret att besitta det till en sådan grad att man är villig att beröva någon annan på det.

Ibland vet den avundade personen inte ens om att den andra individen har sådana känslor. Ingen säger någonsin till någon annan: “Jag är avundsjuk på dig!” Den avundsjuka personen försöker dölja sina känslor och föredrar att använda sarkasm och avskriva den andra personens framgång. Att manifestera eller visa sin avund skulle vara ännu värre för den avundsjuka personens hälsa.

Om en chef i en arbetsmiljö avundas dem som han eller hon har under sig, skapar denna avundsjuka ännu mer komplexa och ovanliga beteendemönster, speciellt om den andra personen är attraktiv och intelligent. Alla dessa dygder amplifieras i ögonen på den som är avundsjuk.

Avund påverkar oss att nedvärdera den andra personen

En sak som den avundsjuka personen gör är att nervärdera den andra individens prestationer. Han eller hon kan säga att personen lyckats ta sig så långt endast på grund av politiska kontakter eller för att personen är tillsammans med chefen. Han eller hon kan även påstå att bakom personens intelligens ligger en massa familjeproblem. En avundsjuk fotbollsspelare kan till exempel nedvärdera en medspelare eller ge personen en illmarig spark när han eller hon ser chansen.

Avund innebär att man inte respekterar avstånd eller känslomässig närhet. Konsekvenserna av avund när det drabbar vänner eller syskon kan dessutom förvärra de mörka känslorna ytterligare.

Avund innebär att man vill vinna trofén, spela bättre än den andra personen, få en befordran istället för den andra personen eller göra bättre ifrån sig på ett prov.

Avund är ofta ganska förrädiskt. Den avundsjuka personen låtsas vara glad för den andra personen och hans eller hennes prestationer, men hoppas egentligen att personen ska misslyckas. Bakom de tomma gratulationerna finns en önskan att förgöra personen.

Skadeglädje

Avund associeras med en illvillig, oärlig och omoralisk attityd, känslor som går samman som en strategi för att övervinna personen. Den avundsjuka individen försöker övertyga sig själv att den andra personens framgång inte är vad den verkar. Personen underskattar och nedvärderar både individen och hans eller hennes framgång.

Personen kan säga saker som: “Det är bara tur, inte förmåga”, “Hon är inte lika smart som hon verkar”, “Hans framgång kommer inte att vara länge…” eller “Allt är bara för syns skull”.

Om den avundsjuka personen lyckas övertyga sig själv att vad han eller hon säger om den andra personen är sant så lurar han eller hon bara sig själv. Personen kan må bättre av det, men det är inte ett äkta välmående.

Den avundsjuka personens skadeglädje visar sig speciellt i följande situationer:

 • Den andra personen misslyckas
 • Personens projekt går inte som de ska
 • Folk avvisar personen
 • Personen drabbas av depression
 • Personens artikel får avslag
 • En medarbetare gynnas på personens bekostnad

Avund påverkar oss att bedra oss själva

Det här är när den avundsjuka personens tysta förhoppningar blir verklighet. Det här är när personen kan positionera sig över den andra individen, och han eller hon känner sig överlägsen och att det dåliga självförtroendet är på väg upp igen. Men det är egentligen falskt självförtroende och det är inte tillfredsställande. Den här perioden av skryt och firande över den andra personens misslyckande kallas för skadeglädje.

En av de mest manipulativa effekterna av avund är när personens “fiende” mår dåligt på grund av vad som har hänt. Vad som händer då visar hur falsk denna person verkligen är. Personen närmar sig självbelåtet, i falsk vänskapsanda, och säger hur ledsen han eller hon är med uttryck som: “Vad tråkigt att det inte fungerade…” eller “Så synd, jag förstår verkligen hur du känner dig”.

Avund kan fylla en person med alla sorters hemska och okontrollerbara känslor. Man pratar illa om den andra personen och försöker såra personen på olika sätt:

 • Neka personen saker
 • Marginalisera personen
 • Smutskasta personen
 • Förolämpa personen
 • Behandla personen illa psykologiskt eller fysiskt
 • Agera sarkastiskt
 • Håna personen
 • Använda ironi eller dubbla innebörder
Avund påverkar våra liv

Byta avund mot beundran

Såvida du inte är en kroniskt avundsjuk människa har du förmodligen någon gång i livet känt av den här känslan. Det är något som ligger djupt rotat i människans natur.

Bakom varje person som känner avund finns en person med lågt självförtroende som, istället för att värdesätta sig själv, föredrar att tycka illa om andra för att balansera upp sitt självförtroende. Men den här sköra formen av värdesättande gör inget för att förbättra självförtroendet; det leder bara mot att man får ännu lägre tankar om sig själv.

Vad som är säkert är att om personen insåg vad som hände skulle han eller hon förmodligen sluta vara avundsjuk. Det är otroligt att en känsla så komplex som avund kan vara kraftfullare än beundran för andra människor.

Beundran är en ädel och ren känsla. Det är ett sätt att värdesätta och uppmärksamma sin partners, väns eller släktings prestationer, och att uttrycka det och låta dem veta om det. Det är också en enkel och okomplicerad känsla. Men för att verkligen känna äkta beundran måste man vara en balanserad person. Man måste se sig själv i ett positivt ljus och, som ett resultat, vara villig att gratulera den andra personen för hans eller hennes prestationer.

Beundran ger oss möjligheten att fråga den andra personen vad han eller hon gjort för att lyckas, och således få kunskap om hur vi kan nå framgång själva.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.