Hur depression påverkar relationer mellan mor och barn

Hur depression påverkar relationer mellan mor och barn

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Edwin Hubbell Chapin hade rätt när han sade att “inget språk kan uttrycka kraften och hjältemodet hos en moders kärlek”. Men när depression påverkar relationer mellan mor och barn, finns det då något man kan göra för att motverka detta?

Det är bara en mor och hennes barn som känner till det band som enar dem. Det är kraftfullt, starkt och obrytbart om kärleken är autentisk. Men det finns många externa och interna faktorer som kan påverka detta band.

Depression påverkar relationer och är utan tvekan en av de mest skrämmande sjukdomarna nuförtiden. Denna åkomma kännetecknas av att man känner sig missförstådd och ensam. Och för en moder sträcker sig detta problem till hela hennes miljö, speciellt hennes barn, som kan känna av detta ännu mer än om det hade handlat om dem själva.

Det inflytande som föräldrarna har över sina barn avgör deras utveckling. Moderns humör har en kraftig påverkan som kommer vara väldigt viktig under de första dagarna i ett barns liv.

Kram mellan mor och barn

Efter barnafödseln är det vanligt att mödrarna är rädda, men detta kan enkelt omvandlas till psykologisk regression, vilket har en direkt påverkan på barnet. Om detta händer så måste modern överkomma denna situation, men det är inte alla som kan göra detta.

Om depressionen varar under en lång tid, kommer miljön att påverka bandet mellan modern och barnet, vilket i sin tur påverkar barnets utveckling. Barnet kommer lida och försöka uppfylla föräldrarnas krav innan det uppfyller sina egna.

Studier rörande hur depression påverkar relationer mellan mor och barn

Psykoanalytikern Donald Winnicott var en av de viktigaste aktörerna när det gällde behandling av förlossningsdepression och dess effekt på barn. Hans intresse för ämnet ökade när en kvinna kom till hans kontor och var oroad över hennes barns viktminskning.

Winnicott noterade att modern var deprimerad. Han identifierade även hur det gjorde henne lättad att oroa sig över sina små, eftersom detta distraherade henne från de saker hon var orolig över rörande henne själv.

Genom kontakt med barnet upptäckte han att kvinnan blev utsatt för övergrepp av hennes man. Han tog hand om sin egen självkänsla och lycka på bekostnad av sin frus lidande. Och det var inte förrän barnet blev medveten om situationen som han började äta igen.

Men trots barnets utveckling rekommenderade Winnicott att modern skulle genomgå psykologisk behandling, eftersom detta även hade haft en positiv påverkan på hennes son.

Hur är det att vara en deprimerad mor?

Deprimerade mödrar kopplar bort från sina livsimpulser och undanhåller den omtanke som barnen behöver till den grad att det kan påverka barnets beteende. I denna artikel berättade vi hur depression påverkar relationer genom att ta upp historien om ett barn som slutade äta, men effekterna kan variera från barn till barn.

Om barn inte känner sig säkra och uppskattade av sina vårdnadshavare så kommer de skapa en falsk självbild som kommer leda dem till att uppfylla andra personers önskningar istället för sina egna.

Denna process kan göra så att de får svårigheter med att relatera till sina kamrater och sin miljö. Det har funnits fall med spädbarn som har slutat le naturligt. De bibehöll bara gesten för att blidka andra.

Hur man förbättrar relationen mellan mor och barn

Depression är en komplicerad sjukdom som är svår att komma över. Mödrar som har detta behöver mycket viljestyrka och uppmuntran för att komma över problemet. Att visa omtanke för barnet är en sak som kan hjälpa.

Det är även viktigt att veta att vi inte är gudar. Att vara en förälder innebär inte att du kan allt, och även om deras fysiska behov är uppfyllda så är barn inte immuna mot konflikter. Vi måste bemöta våra egna problem och hjälpa våra barn att göra samma sak.

“Moderskapet är den största och svåraste saken.”

-Ricki Lake-

Det är viktigt att ta depression på allvar. Att minimera den eller försöka få det att verka som att inget är fel är ett misstag som bara kommer göra situationen värre. Det är viktigt att lita på, lyssna och förstå.

Pojke och mor

Psykoterapi är förstås också viktigt. En bra läkare kan hjälpa med att lösa situationen och förhindra att depressionen blir resistent mot behandling, och lindra lidandet hos både patienten och dennes närstående, speciellt barnen.

“Allt det jag är eller hoppas bli har jag att tacka min änglamor för.”

-Abraham Lincoln-

Depression kan bli till en avgörande faktor i relationen mellan mor och barn, och det kan ha en allvarlig påverkan på ett barns utveckling. Det är viktigt att behandla detta på bästa möjliga sätt så att barnen kan få all den lycka de förtjänar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.