Hur du märker om du är ett offer för mobbning på jobbet

Trakasserier på arbetsplatsen tenderar numera att gå obemärkt förbi. Det är för att de har blivit mer subtila. Vet du hur man märker om man blir mobbad? Ta reda på det här.
Hur du märker om du är ett offer för mobbning på jobbet
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 19 april, 2023

Trakasserier eller mobbning på jobbet förekommer mycket oftare än det borde. En av de mest komplexa aspekterna av denna situation är hur svårt det är att upptäcka. Det beror på att angriparna också tenderar att vara skickliga manipulatörer med goda sociala färdigheter.

Idag är mobbning på arbetsplatser förbjudet i i stort sett hela världen. Av denna anledning har de som utövar det förfinat sin taktik för att göra det mindre märkbart. Det är faktiskt relativt lätt att kamouflera det bakom mindre självklara attityder, som perfektionism eller strikthet.

Det mest oroande är att många av offren för mobbning på jobbet inte är medvetna om att de blir mobbade. I vissa fall går de till och med så långt att de normaliserar psykologisk misshandel och diskriminerande eller exkluderande beteenden. Så låt oss titta på några tecken som tyder på att du kan vara offer för mobbning på arbetsplatsen.

“Oavsett vilken frihet vi kämpar för, måste det vara en frihet baserad på jämlikhet.”

-Judith Butler-

1. Ojämlik behandling

Ojämlik behandling avser inte nödvändigtvis en större eller mindre närhet i en relation på arbetsplatsen. Det gäller det faktum att svaret under liknande omständigheter också alltid måste vara likartat.

Om en medarbetare exempelvis gör ett misstag och inför det bara får en vänlig kommentar, bör samma attityd tillämpas på alla. Högre krav eller svårighetsgrad och likgiltighet är tecken på ojämlik behandling.

Chef mobbar personal

2. Aggressivt språk

Aggressivt språk följer inte alltid den prototypiska vägen. Ibland kan det till och med anta tonen av professionella råd “för ditt eget bästa”.

Om du gör något fel bör ditt misstag påpekas, men dina motiv eller egenskaper bör inte ifrågasättas. Faktum är att varje hänvisning till dig och inte ditt arbete är en aggression och kan tolkas som trakasserier på arbetsplatsen.

3. Förtal är en allvarlig form av mobbning på jobbet

I det här fallet finns det också ofta subtiliteter som du kanske förbiser. Kommentarer eller kritik ska vara riktade mot dig och bara dig. Det finns inget behov av att sprida dem offentligt.

Det är inte heller lämpligt att någon offentligt hänvisar till någon av dina negativa egenskaper, eller använder dig som exempel. Allt detta bör diskuteras privat med dig.

4. Explicit eller kamouflerad press

Press uppstår när krav ställs som du inte kan uppfylla fullt ut. Du får till exempel lite tid att slutföra en uppgift eller få ett resultat. Eller så har du satt orealistiska mål. Det inträffar också när du blir överbelastad med arbete eller du hålls ansvarig för något som inte ligger inom ditt ansvarsområde. Dessa är alla exempel på trakasserier på arbetsplatsen.

5. Begränsning av framsteg

Detta är ett tecken på mobbning på jobbet som är svårt att upptäcka eftersom gränserna för framsteg ofta är riktigt vaga. En indikation kan vara att mobbaren systematiskt avvisar dina idéer och förslag. Det kan också vara så att andra på arbetsplatsen har möjligheter som du inte har, utan uppenbar anledning. Till exempel kan ett jobb där du aldrig avancerar trots att det inte finns några invändningar mot din prestation, vara ett tecken på mobbning.

6. Mobbning på jobbet kan även ske i form av hot

Hot på arbetsplatsen är sällan direkta, även om de kan vara det. Men de är oftast av det indirekta slaget.

Det är en sak att påpeka att ett misslyckande inom ett specifikt område kan få negativa konsekvenser för dig. Det är dock något helt annat att utfärda allvarliga varningar, utan att specificera under vilka förhållanden eller under vilka omständigheter de skulle vara negativa.

7. Döljande av information

Detta inträffar när andra medvetet misslyckas med att förse dig med information som är avgörande för att du ska kunna slutföra ditt jobb på rätt sätt. Likaså när de inte levererar den till dig i tid, vilket hindrar ditt arbete. Om det inte finns någon specifik anledning till utebliven leverans eller försening, är det troligtvis att betrakta som mobbning på arbetsplatsen.

8. Förlöjligande är ett vanligt exempel på mobbning på jobbet

Förlöjligande är nära besläktat med satir, ironi och insinuationer. I samtliga fall används ett språk med en ton av hån, eller sarkasm, för att förnedra ditt arbete eller dig som person.

Kommunikation på jobbet ska alltid vara professionell. Om andra ska fråga dig något bör de göra det tydligt och direkt.

9. Orealistiska förväntningar på din prestation

Detta inträffar när din prestation aldrig räcker till för att tillfredsställa din chef, oavsett hur bra du arbetar eller hur engagerad du är. Det är också fallet när din prestation är bra men du sällan blir uppmärksammad för den. Däremot får du alltid reprimander för dina misstag. Detta är en form av mobbning på jobbet, inte högt ställda krav.

Uttråkad kvinna på jobbet

Sammanfattningsvis är det extremt viktigt att du är medveten om tecknen på mobbning och trakasserier på din arbetsplats, särskilt de som är svåra att upptäcka. Kom ihåg att du har rättigheter och du bör veta hur du pratar om dem på ett lugnt och intelligent sätt om andra försöker ifrågasätta dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Camacho-Ramírez, A. (2018). Acoso laboral o mobbing. Editorial Universidad del Rosario.
  • Fuentes Rodríguez, C., & Alcaide Lara, E. R. (2009). Manifestaciones textuales de la descortesía y agresividad verbal en diversos ámbitos comunicativos. Universidad internacional de Andalucía.
  • Padial Ortiz, O., & Iglesia Mari, M. D. L. (2002). El mobbing como enfermedad del trabajo.
  • Pereyra, F. (2013). El acceso desigual a los derechos laborales en el servicio doméstico argentino: una aproximación desde la óptica de las empleadoras. Revista de Estudios Sociales, (45), 54-66.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.