Hur filmmusik påverkar hjärnan hos tittarna

I den här artikeln utforskar vi hur filmmusik påverkar hjärnan. Läs vidare för att lära dig mer!
Hur filmmusik påverkar hjärnan hos tittarna
Guillermo Bisbal

Skriven och verifierad av antropologen Guillermo Bisbal.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Musik är ett universellt språk. Det kan framkalla minnen, väcka känslor och till och med hjälpa oss under svåra tider. Detta är anledningen till att det är en så betydelsefull ingrediens i filmvärlden. Tro det eller ej men, filmmusik påverkar hjärnan. Jag menar, vem minns inte musiken från sin favoritfilm? Jag är säker på att du gör det.

För många människor är det omöjligt att förstå filmer utan musik. Många gamla filmer är fortfarande relevanta ännu i dag tack vare deras anmärkningsvärda ljudspår. Star Wars är ett tydligt exempel på detta, liksom Borta med vinden eller den oförglömliga duschscenen i filmen Psycho.

Filmmusik har förmågan att röra upp känslor. Den kan till och med få oss att le, störa oss eller få oss att gråta. Detta beror på att filmmusik påverkar hjärnan. Låt oss gräva djupare i detta.

“Alla slags känslor kan framkallas av melodi och rytm; därför har musik förmågan att bilda karaktär.”

-Aristoteles-

Musik och hjärnan

Musik är en spännande konstform som kan få oss att resa genom tiden och återuppleva stunder. Faktum är att den nästan alltid finns omkring oss. Men vad händer i vår hjärna när vi lyssnar på musik?

Enligt vissa studier har musik spelat en viktig roll i evolutionen. När forskare studerade hjärnans respons på musik såg de att musik påverkade viktiga områden relaterade till kontroll och rörelser. Följaktligen kunde de komma fram till att musik hjälpte våra förfäder att hålla samman och utveckla altruistiska beteenden.

Under 2015 genomförde en grupp forskare vid Helsingfors universitetet en studie där de slog fast att klassisk musik påverkade generna som är kopplade till känslan av njutning. Faktum är att de som lyssnade på Mozart under experimentet visade på mer hjärnaktivitet.

Musikern och filosofen Julius Portnoy säger att musik kan öka endorfinnivåerna i hjärnan, vilket leder till ett tillstånd av njutning och avslappning. Att lyssna på musik kan till och med påverka den metaboliska omsättningen, blodtrycket, kroppens energinivåer och matsmältning.

Med anledning av att musik aktiverar många regioner i hjärnan samtidigt, använder många psykiatriska specialister musik till att hjälpa sina patienter med vissa psykiska störningar. Detta kallas musikterapi. Inom musikterapin används musik i grund och botten som ett verktyg för att förbättra patientens hälsa och övergripande välbefinnande. Faktum är att studier har visat att detta kan vara användbart under rehabilitering, välfärdsåtgärder och utbildning.

Hjärna med hörlurar

Hur filmmusik påverkar hjärnan

Kunniga kompositörer skapar den filmmusik vi hör i bakgrunden när vi ser på film. Dessa musikaliska experter vet exakt hur musik påverkar hjärnan och använder musik för att fånga oss. De använder musikens kraft för att utlösa känslor. Till exempel var det kompositören Bernard Herrmann som övertygade Alfred Hitchcock att lägga till musiken i duschscenen i Psycho.

Filmmusik är extremt viktig eftersom den på sätt och vis etablerar ett koppling mellan vad tittarna ser och deras känslor under en film.

Musik spelar en fundamental roll i filmer för att utlösa känslor som till exempel rädsla och ångest. Detta gäller för varje genre, inte bara skräckfilmer. Till exempel, i actionfilmer, verkar musiken som en impuls som gör att vår puls ökar och överöser oss med spänning under vissa scener. I mystiska filmer kan musiken bjuda in till reflektion över vad som händer. Oavsett vilken genre det handlar om, använder de alla musiken till deras fördel.

Vissa studier har bekräftat hur filmmusik påverkar hjärnan. År 2010 publicerade University of California en studie som visade att människor och vissa vilda djur visar samma känslighet för alarmerande ljud. Nu använder kompositörer av filmmusik även dessa ljud för att utlösa ångest, rastlöshet eller nervositet.

Filmmusik kan göra vissa scener mer intensiva. Till exempel skriken i duschscenen i filmen Psycho.

Infraljud används i filmer

Infraljud är lågfrekvent ljud som människor inte kan uppfatta. Däremot skapar det naturliga och känslomässiga fysiska reaktioner.

Man använder infraljud i filmmusik för att understödja tittarnas känslomässiga tillstånd. Genom infraljud kan kompositörer få tittarna att känna bland annat rädsla, sorg och lycka. Filmen Paranormal Activity använde exempelvis infraljud för att se till att tittarna upplevde ångest och rädsla under vissa scener.

Sammanfattningsvis gör filmmusik så att filmupplevelsen blir mycket mer verklig och intressant.

“Musiken är känslornas stenografi. Känslor, som med sådan svårighet låter sig beskrivas i ord, förmedlas direkt till människan genom musik, och där i ligger dess kraft och betydelse.”

-Leo Tolstoj-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Moreno, J. L. (2003). Psicología de la música y emoción musical. Educatio, (20-21), 213.
  • Rebolledo, F. A. (2006). La musicoterapia como instrumento favorecedor de la plasticidad, el aprendizaje y la reorganización neurológica. Plasticidad y Restauración Neurológica5(1), 85-97.
  • Soria-Urios, G., Duque, P., & García-Moreno, J. M. (2011). Música y cerebro: fundamentos neurocientíficos y trastornos musicales. Rev Neurol52(1), 45-55.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.