Hur hjärnan rekonstruerar tidigare händelser

Hur hjärnan rekonstruerar tidigare händelser
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 20 april, 2023

När vi kommer ihåg något från vårt förflutna, återupplever vi ofta hela episoden som producerade detta minne. En ny studie har avslöjat hur detta går till. Faktum är att hjärnan rekonstruerar tidigare händelser.

Studien, publicerad i tidningen Nature Communications visar att när någon försöker komma ihåg en viss aspekt av en tidigare händelse, till exempel när personen träffade någon dagen innan, kan en skildring av hela händelsen återaktiveras i hjärnan, inklusive ytterligare information, såsom var de var och vad de gjorde.

Genom att minnas en tidigare händelse kan vi fördjupa oss i upplevelsen. När vi minns en tidigare händelse i våra liv, har vi kapaciteten att åter fördjupa oss i upplevelsen”, förklarar Dr Aidan Horner vid Institute of Cognitive Neuroscience, som är huvudförfattaren till studien.
Horner sa: “Vi minns vilket rum vi var i, musiken som vi spelade, personen vi pratade med och vad vi sa.”

Mänskligt huvud av kugghjul

Minnen lagras i olika delar av hjärnan och den rekonstruerar tidigare händelser

Horner förklarar att från det ögonblick vi upplever en given händelse, är alla de olika aspekterna av den representerade i olika delar av hjärnan. Men när vi återkallar händelsen vid ett senare tillfälle kan vi komma ihåg alla dessa olika aspekter tillsammans som en helhet.

Hippocampus är grundläggande i processen att återkalla minnen. Det är där kopplingen mellan alla dessa olika aspekter skapas på ett sätt som gör att hela händelsen kan återkallas.

Forskningen visade att de associationer som bildades mellan de olika aspekterna av händelsen möjliggjorde återkallande av alla inblandade aspekter.

Så när vi minns något vi har upplevt, kan vi ofta komma ihåg andra detaljer. Som vad vi gjorde eller var vi var. Detta gör att hela händelsen kan “återupplevas” i sin helhet.

Med hjälp av funktionell magnetisk resonanstomografi (fMRI) visade forskarna att de olika aspekterna av en händelse återspeglas av aktivitet i olika delar av hjärnan när en person föreställer sig den.

När man tillfrågade deltagarna i studien om en viss aspekt av en tidigare händelse, korrelerade aktiviteten i hippocampus med återaktiveringen av de andra områdena. Denna återaktivering överensstämde konsekvent med hela händelsen som sinnet återkallade.

Hippocampus roll i minnesbildning

Neil Burgess, en av de andra författarna till den här vetenskapliga studien, förklarar att studien stöder beräkningsmodellen om hur man tror att minnet fungerar. Denna modell visar att när vi vill minnas en händelse i det förflutna, tillåter hippocampus olika typer av information att mötas så att vi kan föreställa oss och visualisera den som en sammanhängande händelse.

Dessutom ger den en grundläggande förklaring av vår förmåga att minnas vad som har hänt och kan hjälpa oss att förstå hur denna process misslyckas hos individer med Alzheimers eller posttraumatiskt stressyndrom.

Områden av hjärnan

Experimentet som visade hur hjärnan rekonstruerar tidigare händelser

Tjugosex försökspersoner deltog i detta experiment. De blev ombedda att föreställa sig och memorera en serie “händelser” som involverade olika platser, kända personer och vardagliga föremål.

Därefter ombad man deltagarna att komma ihåg alla detaljer relaterade till händelsen när de bara fick en del av den. I ett försök ombads de att skapa en händelse i sin fantasi där de var med Barack Obama i ett kök med en hammare.

De blev senare ombedda att komma ihåg detaljerna baserat på endast en indikator. Till exempel var Barack Obama stod, vem och vad som fanns i köket eller vilket föremål Obama höll i.

När de blev ombedda att komma ihåg olika aspekter av händelserna befann sig försökspersonerna i en fMRI-maskin. Denna läste av och mätte deras hjärnaktivitet.

Resultaten

Resultaten visade att de olika delarna av hjärnan visade större aktivitet när vissa aspekter av varje händelse kodifierades. Hippocampus bidrog med de kritiska länkarna mellan de olika aspekterna av händelserna för att bilda ett komplett minne.

I ovanstående exempel ökade aktiviteten i en del av hjärnan när deltagarna tänkte på Obama. Men även när de tänkte på köket och på hammaren.

Studien visade att när försökspersonerna blev tillfrågade var Obama befann sig, skedde en ökning av hjärnaktiviteten i de delar av hjärnan som motsvarade Obama och köket.

Viktigast av allt, hjärnaktiviteten ökade också i området relaterat till hammaren. Detta trots att det inte fanns något krav på att återkalla den informationen.

Denna återaktivering som korrelerar med aktiviteten hos hippocampus visar att hippocampus är involverad i återkallandet av händelsen som helhet.

Denna studie är den första som ger bevis på minnesbildningsprocessen i människans hippocampus. Det är också den första som kopplar detta till vår förmåga att minnas saker som har hänt i det förflutna.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.