Hur länge kan en person vara utan sömn?

Hur länge kan en person vara utan sömn?
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

Sömn är inte bara en njutning, utan även ett behov – lång tid utan sömn har en särskild effekt på oss. Både akten av att somna och drömma har varit mystiska företeelser för mänskligheten sedan tidernas begynnelse. Ingen av våra funktioner slutar fungera, förutom vårt medvetande. Resten av kroppen är fortfarande aktiv, likaväl som vårt sinne.

Generellt sett vet vi alla att vi bör sova åtta timmar per natt. Det är också sant att många människor inte gör det. Det finns de som sover fyra timmar och känner sig helt utvilade när de vaknar. Det finns även de som behöver mer än nio timmar för att känna sig riktigt utvilade.

“Sömnlöshet är en allätare. Den livnär sig på vilken form som helst av tänkande, inkluderande tankar på att inte tänka.”

-Cilfton Faidman-

Antalet timmar vi sover förändras med tiden, med våra vanor och personens karaktärsdrag. När vi är bebisar behöver vi sova mycket. När vi blir äldre vänjer vi oss vid kort, återkommande sömn. Det finns inget bestämt mönster.

Vi har fortfarande frågor som inte har något definitivt svar. En av dem är hur länge en människa kan klara sig utan sömn. Den lilla informationen vi har kommer från frivilliga upplevelser. Det skulle inte vara etiskt att utsätta någon för långvarig sömnbrist bara för att se var våra gränser går.

Vad är sömn till för?

De flesta av oss skulle aldrig drömma om att fråga oss varför vi sover. Det är uppenbart att kroppen har blivit trött under dagen och därför behöver vila. Den mest naturliga formen att göra det på är att sova.

Båt bland molnen

Om du tänker på det ett stund är det dock inte så uppenbart. Varken kroppen eller sinnet “avaktiveras” när vi sover, men det är sant att vi inte rör oss så mycket. Våra muskler når ett avslappnat tillstånd. Vi stannar på stället och rör oss bara lite för att ändra läge. Men på samma gång fungerar alla våra organ.

Hjärnan är också väldigt aktiv medan vi sover. Å ena sidan drömmer vi. Vårt sinne konstruerar scenarion och situationer som involverar tankar och känslor som ibland är väldigt intensiva. Det finns även de som pratar eller går i sömnen. Detta eftersom en del av hjärnan är vaken. Om det plötsligt uppstår ett högt ljud eller en fara så väcker en del av vår hjärna oss.

När vi går och lägger oss är det enda som vi vilar vår rörelseförmåga och vår uppmärksamhet. Vetenskapen har inte bevisat exakt varför vi sover än. Vi vet att sömn influerar produktionen av myelin, formationen av nya neurala kopplingar och elimineringen av hjärnavfall. Det finns dock inget övergripande eller avgörande svar på exakt vilken dess roll är.

Vad händer när du inte sover?

Vi har alla sovit för lite vid något tillfälle i våra liv. Vi vet att en känsla av trötthet, overklighet och ibland huvudvärk, yrsel och illamående uppstår. Mental aktivitet saktar ned och vi förlorar lätt koncentrationen.

Att gå länge utan sömn är utmattande

När vi är vakna för länge uppstår också andra symptom. Bland dessa märks suddig syn, muskelvärk, svagt immunsystem, darrningar i händer och ben, ökning av kolesterolnivåerna i blodet, ångest, depression, migrän, ökat blodtryck, irritabilitet och minnesförlust. I allvarligare fall uppstår hallucinationer och psykotiska problem.

Det finns indikationer på att allvarlig sömnbrist kan orsaka hjärnskador. Den här slutsatsen, även om den inte är definitiv, nåddes vid en undersökning utförd i Sverige. 15 frivilliga män med normal vikt ombads att spendera en natt utan sömn. Gruppen övervakades och studerades efter natten de inte sovit samt efter den kommande natten, när de sov 8 timmar. Forskarna letade efter förändringarna som inträffade.

De fann en hög koncentration av två molekyler associerade med hjärnan i blodet på de studerade individerna. Denna upptäckt ledde dem till att tro att det hade försämrat hjärnvävnaden. Efter en natts sömn hade kompositionen i blodet återställts. Det var enbart en kortvarig studie så den kunde inte visa på långsiktiga förändringar.

Kvinna som inte kan somna

Maxtiden för att vara utan sömn

Vi vet inte exakt hur länge en människa kan vara utan sömn. Officiellt sett innehas rekordet för flest timmar utan sömn av en gymnasiestudent vid namn Randy Gardner. År 1965 spenderade han 264 timmar vaken, eller 11 dygn. Han gjorde ett vetenskapligt projekt och fallet dokumenterades av psykiatern J. Christian Gillin, professor i psykiatri vid University of California.

Studenten var 17 år gammal, och de som observerade honom sade att han under försöket utvecklade flera symptomHan uppvisade kognitiva defekter, tal- och synproblem samt hallucinationer. Det finns även historier om människor som sägs ha gått längre tid utan sömn. Folk säger till exempel att det finns en brittisk kvinna som var vaken 18 dagar för att vinna en tävling. Det finns dock inga bevis för det.

Det är också känt att det finns runt 40 familjer i världen som lider av en sjukdom kallad “fatal familjär insomni”. Det är en genetisk defekt som förändrar nervsystemet och skapar ett hål i den neurala vävnaden. Efter några veckor blir de som sömngångare, försvagas och dör slutligen.

Kan sömnbrist leda till döden?

Människor som lider av fatal familjär insomni dör efter en tid utan att ha sovit, men inte av sömnbrist. Vad som orsakar deras död är generaliserad hjärnskada. Att inte kunna sova är ett symptom på sjukdomen, men inte orsaken.

På 1980-talet utfördes ett experiment av Allan Rachtschaffen Sleep Research Center vid University of Chicago. Studien undersökte oförmågan att somna hos en grupp råttor och dess konsekvenser genom att man applicerade en elektrisk stöt varje gång de försökte somna. Efter en period av 11 till 32 dagar hade de flesta djuren dött eller var döende.

Man som inte kan sova

Forskare instämmer i påståendet att sömnbrist får människor att bli lite “tokiga”. Det är uppenbart att hjärnans normala funktioner förändras. De drabbade blir stressade och väldigt irritabla. De uppvisar humörsvängningar och vissa kan till och med få hallucinationer. Ibland slutar det med att de pratar nonsens. Det är dock också tydligt att när de drabbade återgår till sin normala sömncykel, försvinner alla dessa symptom och inga synbara konsekvenser kvarstår.

Trots det är det inte oresonligt att tro att extrem sömnbrist skulle kunna leda till döden. Svåra skador på nervsystemet skulle potentiellt kunna skada olika organ i kroppen. Det skulle starta en kedjereaktion med potentiellt dödlig utgång. Vi tror också att det kommer till en punkt där ingen kan hålla sig vaken längre. Till och med mot sin vilja kommer de att somna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.