Hur man lever med tvångsmässig personlighetsstörning

Hur man lever med tvångsmässig personlighetsstörning
Francisco Pérez

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Pérez.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Sanningen är att vi i dagens värld ofta uppskattar och förstärker beteendestilar som främjar arbete, produktivitet och resultat. Att vara perfektionistisk, noggrann, organiserad och kompetent är något man värdesätter högt på moderna arbetsplatser. Följaktligen blir personer med dessa egenskaper vanligen befordrade till ansvarsfulla poster. Och människor med tvångsmässig (eller anankastisk) personlighetsstörning passar ofta mycket bra i denna roll.

Vad de presterar vill de inte bara göra bra, utan “bäst”. De tar inte lätt på fritid, eftersom vila och nöje ur deras perspektiv är ett spill med användbar tid och arbetstillfällen.

Karaktärsdrag hos tvångsmässiga personer

Människor med tvångsmässig personlighetsstörning bedömer oftast hur nöjda de är med sina beteenden utifrån sina tidsplaner och värden, innan de ser på sina resultat.

Den här sortens människor låter sällan sina instinkter eller omedelbara reaktioner styra. De svar de ger är vanligen resultatet av djup eftertanke. De tycker inte om att ta risker, utan föredrar att planera, ordna och klassificera så mycket de kan.

Man kan tillbringa hela livet med att leta efter den perfekta blomman, och vet du varför? För att alla blommor är perfekta.

Man som klipper gräs med sax

Människor med tvångsmässiga beteenden har ofta svårt att göra sig av med onödiga saker, för de säger till sig själva “vem vet om jag en dag kommer att behöva den”. De ägnar ibland betydligt mindre tid åt familj och andra relationer. Dock brukar de ombesörja att deras kära har sina grundläggande behov täckta och att de är väl omhändertagna.

När de tvångsmässiga dragen blir för extrema leder detta till missanpassade beteenden som gör personens handlingar ineffektiva eller verkningslösa. Dessutom inverkar de avsevärt på personens liv. I sådana fall talar man om tvångsmässig personlighetsstörning.

Den tvångsmässiga personlighetsstilen: perfektionisten

Skillnaden mellan den perfektionistiska personligheten och tvångsmässig personlighetsstörning ligger i symtomens svårighetsgrad. Människor med tvångsmässig personlighetsstörning är så minutiösa att de får problem i sina arbeten och i sina privatliv.

Alltså talar man om tvångsmässig personlighetsstörning när perfektionismen inkräktar på det dagliga livet. Men samtidigt sätter man i det västerländska samhället pris på den perfektionistiska personlighetsstilen. Individualitet, kompetens och karriärutveckling är grundläggande värden i dessa kulturer.

Industriländer

Den tvångsmässiga personlighetstypen verkar vara mer vanligt förekommande i utvecklade samhällen och kulturer, som i allmänhet är mer organiserade och disciplinerade. Här är det fördelaktigt med egenskaper som effektivitet, punktlighet, ihärdighet, hårt arbete och noggrannhet.

Att utföra timtals med övertidsarbete på kontoret för att avsluta ett jobb belönas och är ofta hur människor blir befordrade till höga positioner. Så generellt sett utgår man från att ju mer en anställd arbetar, desto bättre för företaget.

En människa utan brister är en idiot eller en hycklare som vi bör misstro.

Typ A-personlighet

Tvångsmässig personlighetsstörning och självdisciplin

Personer med tvångsmässig personlighet har stor självdisciplin (ett starkt “överjag”, om man ser på det utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv). Det är intellektet, och inte känslorna, som styr den här typen av personer. Dessutom är de vanligen reserverade och inte precis sprudlande.

De är stressbenägna om deras beteendemönster överensstämmer med typ A-personligheten, vilket gör det svårt för dem att koppla av och njuta av livet. Att ha ledig tid utan planerade aktiviteter kan göra dem mer nervösa än ett schema fullt med en massa tidsfrister som måste respekteras.

Tvångsmässig personlighetsstörning och relationer

När det gäller relationer är dessa människor oftast goda följeslagare. De är trogna, ansvarsfulla och tar väl hand om sina makor/makar. Dock gör de detta på ett oromantiskt sätt och utan att visa sina känslor. Fundamentalt sett är de praktiska.

På grund av sin tillbakadragna natur passar de bra för histrioniska personer (de människotyper som är mest översvallande och teatrala). Tvångsmässiga personligheter attraheras av histrioniska personligheter, eftersom dessa får dem att känna sig mer aktiva och levande. På samma gång kan histrioniska personer finna tvångsmässiga personer tilltalande, då de ger dem den stabilitet de behöver.

Människor som är av den tvångsmässiga personlighetstypen kommer vanligen även väl överens med antisociala, fobiska, beroende och självdestruktiva typer. Däremot verkar de inte ha goda relationer med individer som har samma personlighet eller som är narcissistiska, paranoida eller sadistiska.

Kvinna med tvångsmässig personlighetsstörning

Hur umgås man med en tvångsmässig personlighetstyp?

För den som interagerar med människor som har tvångsmässig personlighetsstörning, har Oldham och Morris (1995) vissa förslag på beteenden som får relationen att flyta bättre. De rekommenderar att man använder sig av ett gott sinne för humor och tolerans, så att den tvångsmässiga personen får vara som hon är. Var flexibel och låt henne göra vad hon normalt gör, så länge det inte skapar bitterhet.

Förvänta dig inte att personen ifråga självmant ska ändra sig. Med tanke på hennes motvilja mot nya ting, måste förslagen på förändringar komma från någon annan. Vidare kan personens brist på tillgivenhet vara nedslående. Men tänk på att det bara beror på att hon inte visar sina känslor. Det betyder inte alls att hon inte har några.

Man försöker alltid att få saker att fungera perfekt inom konsten, för det är väldigt svårt att uppnå perfektion i livet.

Maktkamper är inte produktiva med människor som har tvångsmässig personlighetsstörning, för de är mycket duktiga på att argumentera. Istället råder experterna att man lyssnar på dem och försöker förstå dem. I dessa relationer är det ofta den tvångsmässiga personen som tar hand om detaljerna.

Kort sagt tar sig tvångsmässig personlighetsstörning uttryck i perfektionism, överdriven hängivelse till arbete, rigiditet och en oförmåga att göra sig av med onödiga föremål. Relationer med den här typen av människor kan vara besvärliga om paren inte tar hänsyn till de aspekter som nämns ovan.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.