Hur man löser konflikter vid distansarbete

Distansarbetar du? I så fall har du kanske någon gång upplevt ett missförstånd med din chef eller dina kollegor. Läs vidare för att ta reda på hur du kan lösa konflikter som sker vid distansarbete!
Hur man löser konflikter vid distansarbete
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Tiderna förändras, på gott och ont. Alla måste ständigt anpassa sig till nya omständigheter. En sådan är distansarbete som skapar en ny dynamik där utmaningar ständigt uppstår. Vet du hur du gör för att lösa konflikter vid distansarbete?

Förflyttningen av arbetet till hemmet är inte alls vad många trott att det skulle vara till en början. Det är inte alltid möjligt att enkelt förena det med familjelivet och andra distraktioner i hemmet. Således slutar det ofta med att man får arbeta många fler timmar än vad ens kontrakt egentligen föreskriver. Därtill kan man behöva hantera problem som oenigheter, konflikter, prestationsutvärderingar och kommunikation mellan grupper och problemlösningar dem sinsemellan.

Både små och medelstora företag likaväl som stora konsoliderade företagsgrupper upplever i dagsläget en dynamik som de inte har en infrastruktur för. På grund av det nuvarande sammanhanget har många organisationer varit tvungna att improvisera och sätta igång med distansarbete från en dag till nästa. De har inte haft adekvata förutsättningar att kunna förbereda sig, så i stället är det misstagen som får bli lärdomarna.

Denna typ av arbete behöver samförstånd och överenskommelser från både näringslivet och offentliga förvaltningar. Därtill är det också nödvändigt att utveckla specialiserade team som ger råd till chefer, styrelsen och de anställda så att de kan hantera det dagliga organisatoriska arbetet samt de problem som onekligen uppstår. Naturligtvis finns det konflikter som på det viset blir oundvikliga.

Vinn/vinn-lagen lyder: Låt oss inte göra det på ditt sätt eller på mitt sätt, låt oss göra det på bästa sätt.

-Greg Anderson-

En till synes upprörd kvinna vid en dator

Konflikter vid distansarbete

Det kan vara intressant att blicka tillbaka på de första försöken till distansarbete vilka redan började på 1980-talet (Belzunegui, 2002). Men på grund av det enorma motståndet bland företagsledningar etablerade företagen dem inte, inte ens på försöksbasis. Det var först på 1990-talet som denna modalitet började utvecklas i olika länder. Detta beror på att IKT (informations- och kommunikationstekniken) då började bli mer tillgänglig.

Men företag har endast gjort små framsteg sedan dess. Det finns till exempel inte ett juridiskt organ som ramar in det. Faktum är att det pågår mycket improvisation och råder en hel del godtycklighet. Arbetsgivare tar ofta anställda för givet och tror att de gör dem en tjänst genom att låta dem arbeta hemifrån. De antar helt enkelt att de kan vara lika produktiva som när de är på kontoret.

Således finns det inte tillräckligt många regler som hanterar distansarbetet gentemot företagens bristande förberedelser. Dessutom finns det inga bestämmelser angående arbetsscheman och kostnader för den infrastruktur som anställda tvingas använda hemma hos sig. Dessutom finns det inga åtgärder för samordningen mellan arbetsgrupperna, lagledarna och cheferna etc. Därmed uppstår lätt konflikter vid distansarbete. Tyvärr sker detta även allt oftare.

Du var inte online när de behövde dig!

Har det någonsin hänt dig att du lämnar tangentbordet i fem eller tio minuter och din chef eller kollega behöver dig just vid det tillfället? Detta kan väcka misstankar när det gäller att mäta de anställdas produktivitet. Det räcker faktiskt bara med en enda miss för att få en person att tro att en anställd latar sig på sitt jobb. Speciellt om arbetsledningen inte har kompetensen att praktiskt utvärdera arbetsprestationen, till exempel då de inte själva har förmågan att utföra arbetet som deras anställda utför. Vi är många som vet att detta är något som är relativt vanligt nuförtiden.

Så, hur löser man det här? Genom att noggrant förtydliga förhållandena under vilka en person måste utföra arbetet, till exempel genom ett schema. Det faktum att en anställd tillbringar många timmar framför en dator betyder inte att denna är produktiv. Således måste du utvärdera prestanda efter mål eller specifika uppgifter snarare än genom närvaro för att förenkla det.

Konflikter vid distansarbete: Du har inte svarat!

Din chef eller en annan kollega skickar ett mejl till dig. Det tar tio, tjugo minuter eller två timmar innan du ser det eftersom du håller på med middagen. Problem och missförstånd uppstår eftersom många medlemmar i organisationen glömmer att distansarbete inte är detsamma som att arbeta på kontoret.

Hur löser du detta? Du måste anta att scenariot är annorlunda och acceptera det. Du kan undvika arbetskonflikter genom att förstå att svarstiderna kommer att vara långa. Omedelbar tillgänglighet är inte alltid möjlig när du distansarbetar.

En eftertänksam kvinna

Konflikter vid distansarbete: Vem har begärt vad? Vem har gjort vad?

Det finns alltid en tid då kaos bryter ut så fort du slår på datorn. Egentligen är en av de vanligaste konflikterna på arbetsplatsen att allt är tillfälligt och ingen vet var man ska börja, vad man ska göra eller hur man löser många sista-minuten-eventualiteter på samma gång. Spänningar ökar när någon skyller på en tredje part. Därefter vänder sig den tredje parten om och skyller på en andra part och den andra parten skyller på den tionde parten. I slutändan går ingen framåt och den arbetsdagen varar i tolv timmar.

Så hur löser du det här? Du måste ha en fjärrarbetskoordinator. Den här personen har ansvaret för att samordna uppgifter, samt få organisationen att flyta och fastställa den dagliga dagordningen.

  • För att göra detta är det viktigt att ordna videosamtal och andra kommunikationskanaler mellan grupper.
  • Dessa virtuella möten måste utföras vid en bestämd tid och utan att låta någon vänta. Det underlättar kommunikationen och minskar missförstånd och arbetskonflikter på distans.

Som en slutnotering, så kan vi dessutom lägga till stress på dessa faktorer, tillsammans med känslan av isolering, uppfattningen att du arbetar mer än du brukade på kontoret etc. Det finns fortfarande mycket att göra, mycket att rätta till och konfigurera. Konflikter vid distansarbete är en utmaning som samhället måste ta itu med så snart som möjligt till förmån för alla.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Belzenugui Eraso, A.,2001 Diversificación de las condiciones de trabajo y cambios organizativos en
  la empresa: un estudio sobre el teletrabajo, Tesis Doctoral en la Universidad Autónoma de
  Barcelona.
 • Belzenugui Eraso, A.2002 Teletrabajo: Estrategias de Flexibilidad, Consejo Económico y Social, Madrid.
 • Blanplain Eurpeean Union, European Foundation for the Improvement of Living and Working Condition,
  Dublín.
 • COMISIÓN EUROPEA 1999 Status Report on European Telework. New Methodos of work, Dirección
  General de la Sociedad de la Información, Comisión Europea, Bruselas.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.