Hur man lyckas bibehålla inre frid

Hur man lyckas bibehålla inre frid
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 15 januari, 2023

En av principerna i den hawaiianska filosofin Ho’oponopono säger: “Ta hand om det yttre lika väl som det inre, för allt är som ett”. Denna idé om enighet är fundamental för att man ska kunna förstå hur dissociativa tillstånd fungerar och för att vi ska kunna bibehålla inre frid.

En av pionjärerna när det gäller den integrativa medicinen är Dr. Deepak Chopra. Denna internist och endokrinolog specialiserade sig på metabolismen och framförde olika kontroversiella teorier. Faktum är dock att hans idéer är en intressant startpunkt när det gäller den inre friden.

“Existensens största mysterium är själva existensen.”

Deepak Chopra

Idéer för att bibehålla en inre frid

Det är ett delat mål att bibehålla en inre frid. För att lyckas med detta är det många som söker inspiration i den österländska filosofin. Vissa söker professionell hjälp, medan det mer traditionella värdesystemet i samhället verkar kräva en revolution eller åtminstone en annorlunda riktning än den som den relationella och teknologiska dynamiken verkar ta oss i.

Kvinna som blundar och bibehåller inre frid.

När vi pratar om det gamla värdesystemet refererar vi till ett som fokuserar på extrem tävlan, överdriven konsumtion och framgång i arbetslivet till varje pris. Detta är fortfarande det som generellt gäller för de flesta, men enligt Chopra så söker alltfler personer ett annat sätt att uppnå frid.

Enligt denna läkare kommer man inte att tappa den inre friden när man väl har uppnått den, men att uppnå detta personliga lugn kräver en lång inre resa. Så om du är beredd att se inom dig själv, finns det lärdomar, mål och utmaningar som Dr. Chopra föreslagit för att du ska kunna lära känna dig själv lite bättre och förstå bättre var du var, var du är och var du vill vara.

Finn frid inom dig själv

Det första steget är att söka och hitta friden inom sig själv. Dr. Chopra säger att meditation kan hjälpa oss med detta. Vi kommer att kunna titta inom oss själva och gå bortom den ytliga mentala aktiviteten.

Enligt Chopra involverar detta sökande att vi går djupare än det vanliga tänkandet för att nå en djupare del av våra egna sinnen, där vi hittar fridens plats. Där finns det både tystnad och lugn.

Gå tillbaka till fridens plats

Nästa steg är att gå tillbaka till den där platsen där man verkligen känner frid. Men denna tillbakagång är inte fysisk, utan mental. Så när vi genomgår stressiga situationer som får oss att känna oss oroliga och uppleva negativa känslor, måste vi gå tillbaka till detta mentala utrymme där vi har funnit inre frid.

Genom att automatisera återvändandet till denna “tillflykt” kommer det ta mindre tid för oss att nå den när vi behöver det. På detta sätt kommer vi inte tappa bort oss på vägen lika ofta. Det kommer vidare bli lättare för oss att bli av med ilska, bitterhet och osäkerhet.

Man som släpper duvor.

Inget mer våld, inte i några former alls – grundläggande för att bibehålla inre frid

När vi lärt känna denna plats och kan gå tillbaka till den närhelst vi vill, kommer det bli enklare för oss att frigöra oss själva från våld. Detta steg är viktigt för att vi ska kunna hantera impulser och bemästra den energi som kommer från våra egna känslor.

Enligt Chopra kommer resultatet att bli en intelligent hantering av ilska, avundsjuka och bitterhet. Det är bara då vi kommer uppnå frihet och kunna sätta åt sidan vårt ego och våra osäkerheter.

Under detta steg är det viktigt att man släpper sina negativa känslor och når sitt inre jag. Det är i dessa fridszoner som vi lägger grunden till en större balans när vi mediterar. Efter ett tag kommer vi inse att denna balans är verklig. Detta innebär att den kommer bli till en del av vårt varande, eller med andra ord, oss själva.

Upplev mer frid varje dag

Vid det här laget är det viktigt att vi upplever frid dagligen. Detta innebär att vi kommer låta oss själv guidas av den där tysta rösten som kommer från den balans vi uppnått. Detta medvetande måste släppa både våld och rastlöshet och baseras på en större kontroll över vad som händer inom oss.

Kvinna som står i solskenet.

Detta är Deepak Chopras metod för att finna och bibehålla en inre frid. Enligt honom kommer vi kunna få slut på många krig och rivaliteter om vi följer dessa riktlinjer. Tror du att han har rätt?

“Vi kan alla gå bortom våra materiella intressen.”

-Deepak Chopra-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.