Hur viktigt är sex i ett förhållande?

Sex är en grundläggande del av ett förhållande, men det är upp till parterna att fastställa hur viktigt det verkligen är.
Hur viktigt är sex i ett förhållande?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 19 april, 2023

Vissa människor tycker att sex i ett förhållande är överskattat medan det för andra är viktigt. Även om sex vanligtvis är en viktig del av ett pars liv, är det inte alltid fallet. Med det sagt har många av problemen som uppstår i förhållanden sitt ursprung i den vikt som parterna ger sex och den mängd som var och en behöver.

Det kan tyckas självklart men med tiden förändras och utvecklas människor och börjar värdesätta andra saker. Därför kan synen de har angående sexualitet också förändras. Det betyder dock inte nödvändigtvis att den måste stå tillbaka.

“Erotik är ett av de grundläggande medlen för självkännedom, lika oumbärligt som poesi.”

-Anaïs Nin-

Sex och lycka

Studier visar att par som bor tillsammans, oavsett ålder, som rapporterar högre nivåer av tillfredsställelse i sitt förhållande också har ett bra sexliv. Dessutom har par som pratar med varandra och spenderar tid tillsammans också visat sig ha ett förbättrat sexliv.

Lyckligt par under täcket

Dessutom är det mer eller mindre accepterat bland specialister som hanterar relationsproblem att par som inte har sex är olyckliga. De upplever känslor av frustration, depression, avvisning och osäkerhet. Vidare har de svårt att koncentrera sig och lider av låg självkänsla.

En “sexlös” relation förstås som en där sexuellt umgänge förekommer tio gånger eller mindre per år. Intressant nog har olika studier funnit att ett stort antal par knappt når detta antal. Annan forskning har också visat att par som knappt har sex är mer benägna att överväga skilsmässa eller separation.

När det kommer till sex i ett förhållande finns det inga “normala” parametrar

När vi överväger vikten av sex måste vi slå fast att det inte finns något “normalt” mått när det gäller sexuella möten. Varje par är olika. Vissa studier har funnit att lyckliga par har i genomsnitt tre till fyra sexuella möten per månad. Detta beror dock på paret och varje partner. Det beror också på hur deras sexlust har bibehållits under åren, tillsammans med många andra faktorer.

Dessutom kan betydelsen av sex förändras och fluktuera över tid. Inom förhållanden förändras ofta vikten av sex, liksom sättet man utövar det på, precis som de andra relationella elementen i ett förhållande.

Av denna anledning måste man beakta att det viktigaste är att fortsätta utforska hur sex fortsätter att passa in i ett förhållande över tid. Liksom vad som kan ha förändrats och hur förhållandet som sådant är. Om aspekter som kommunikation eller tid spenderad tillsammans har förändrats, så har parets sexliv förmodligen också förändrats.

Att lära känna varandra är en process som aldrig upphör. Följaktligen bör viktiga frågor i ett förhållande som sexualitet inte tas för givna. Summan av kardemumman är att man bör fortsätta lyssna på och lära av varandra.

Vikten av att inte känna skuld

Partners ska inte känna sig skyldiga för att de är öppna med vad de vill ha eller för att de inte vill göra något som deras partner efterfrågar. Kommunikation är viktigt. Många människor kan avvisa sex helt enkelt för att det inte längre tillfredsställer dem eller för att det är något de inte gillar med det. Att prata om problemet är det bästa sättet att lösa det.

För att ett förhållande ska fungera när det kommer till sex måste båda parter förstå varandra och kunna prata utan att känna skuld. Först då kan relationen vara njutbar. Då kommer sexfrekvensen att öka och bilda en återkopplingsslinga.

Händerna på två personer som ligger på gräset

Ett annat förhållningssätt till sex i ett förhållande

2012 skrev Natalia Tenorio, professor i sociologi vid Autonomous Metropolitan University of Mexico, om de förändringar som har skett över tid gällande sex i förhållanden. Hon skiljde mellan det traditionella paret och det moderna paret. Den traditionella termen syftar på de par som bara har sex med varandra. Å andra sidan har det moderna paret sexuell frihet. Med andra ord, var och en av dem är fri att ha utomäktenskapliga relationer. Vi måste betona att begreppen traditionellt och modernt bara är beteckningar och att de inte bär på några nedsättande nyanser.

Denna författare kommenterar att sexualiteten har genomgått förändring och att den numera fyller mer än en reproduktiv funktion. “Vi ser hur sex för njutningens skull är en integrerad del av det moderna förhållandet. Men det ingår inte bara i denna forskning som en del av livet som par, utan är också en del av konstruktionen av jaget, och därmed utövar vi det också utanför kärleksrelationen”, hävdar hon.

Sex utanför äktenskapet

Natalia Tenorio kommenterade också att “praktiken att ha sexuella relationer utanför sedvanerätt eller äktenskap dock inte är ett ämne som vi diskuterar brett och öppet i relationer. […] Det är inte något som är närvarande, varken i tal eller i praktiken, i de flesta relationer“.

I analysen gjord av Natalia Tenorio, betonade hon att trots att det finns par som har samförstånd rörande utomäktenskapliga sexuella relationer, är dessa inte de vanligaste typerna av dynamik. Det verkar som att alla till syvende och sist gillar att känna sig älskade, omhuldade och omhändertagna trots de förändringar som må ha skett på vissa områden. Dessutom gillar vi alla att tro att vi har ett litet hörn av integritet och exklusivitet, ett där vi är de enda deltagarna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.