Hypokondri och coronaviruset: symtom och behandling

21 maj, 2020
Vad är hypokondri? Hur påverkar pandemin människor som lider av det? Det är viktigt att veta hur man ska agera för att hjälpa personer med hypokondri och förhindra att självisolering förvärrar symtomen på deras syndrom. I den här artikeln analyserar vi sambandet mellan hypokondri och coronaviruset.

Coronaviruskrisen har orsakat rädsla, ångest och osäkerhet bland allmänheten. En viss grupp människor är emellertid särskilt mottagliga för ångesten och rädslan att bli smittade. I den här artikeln talar vi om förhållandet mellan hypokondri och coronaviruset.

Nedan diskuterar vi de viktigaste symtomen på hypokondri och granskar några riktlinjer som kan hjälpa både den som lider av det och de som lever tillsammans med en hypokondriker. Vi kommer också att analysera länken mellan hypokondri och coronaviruset.

En ängslig kvinna tänker på hypokondri och coronaviruset

Kopplingen mellan hypokondri och coronaviruset

Symtomatologin för hypokondriker (ett somatoformt syndrom, men av vissa betraktat som ett ångestsyndrom) består av oro, rädsla och en övertygelse om att ha en allvarlig, ej diagnostiserad, sjukdom baserad på en felaktig tolkning av fysiska upplevelser.

Här följer egenskaperna hos en hypokondriker:

 • Normala fysiologiska upplevelser, somatiska reaktioner utlösta av känslomässiga tillstånd eller godartade dysfunktioner tros ofta vara ett hot mot individens hälsa. Ett exempel kan vara att man tolkar mild dyspné (andfåddhet, till exempel efter att man snabbt har gått uppför trappor) som ett symptom på coronavirus.
 • Förutom extremt negativa tankar om symtomen är det vanligt att personen målar upp mentala bilder relaterade till sjukdomen. Till exempel kan den föreställa sig själva på en intensivvårdsavdelning.
 • Personen ägnar mycket tid åt att undersöka sig själv och kontrollera sina kroppsfunktioner. Han eller hon är alltför vaksam på sjukdomstecken. Till exempel kontrollerar han eller hon sin kroppstemperatur en gång i timmen eller kontrollerar ifall lungkapaciteten har minskat.
 • Oro är kärnan i denna människas liv. Den hypokondriska personen undviker normala aktiviteter av rädsla för smitta. Till exempel vägrar han eller hon att sitta på samma soffa som resten av familjen och gör inget annat än pratar om COVID-19.
 • Denna störning är ofta förknippad med frekventa vårdkontakter, vilket kan resultera i mängder av samtal till stödlinjer för coronaviruset. Personen hänger sig också till ett maniskt sökande efter symtom för sjukdomen på internet.
 • Men det finns en annan sida av allt detta. Den hypokondriska individen kan faktiskt vägra att söka medicinsk vård av rädsla för att sjukdomen ska bekräftas. En person med hypokondri tenderar också att uppleva höga ångestnivåer och kan lida av somatiska symtom.

Vem påverkas och hur sker utvecklingen?

Hypokondri drabbar mellan 1 och 5 % av befolkningen, även om denna procentandel är något högre hos dem som faktiskt är sjuka (2-7 %). Denna störning skiljer inte mellan kön, vilket innebär att den påverkar kvinnor och män lika. Även om den kan manifestera sig i alla åldrar sker det vanligtvis i vuxen ålder mellan 30 och 40 år.

Progressionen av sjukdomen är vanligtvis kronisk och fullständig återhämtning sker sällan. Symtomen varierar ofta. Under vissa perioder är symptomen minimala. Men under andra förvärras symtomen drastiskt.

Hur ”blir” man hypokondriker?

Det finns flera förklaringar till hur människor kan utveckla hypokondri. I den här artikeln analyserar vi de viktigaste aktuella teorierna.

Från det kognitiva och perceptuella perspektivet behandlar experter hypokondri som en manifestation av en förändring på kognitiv eller perceptiv nivå. Baserat på detta arbetar de utefter flera hypoteser:

 • Barsky och Klerman förklarar att hypokondriska försökspersoner har en undersökande inställning som kännetecknas av förstärkta kroppssignaler. Detta leder till hypervigilans angående obehagliga kroppssignaler, selektiv uppmärksamhet på milda symtom och en tendens att bedöma normala känslor som onormala.
 • Å ena sidan kan tidigare upplevelser leda till att människor blir extra uppmärksamma på somatiska symtom. Å andra sidan fungerar vissa faktorer som katalysatorer. En slutsats är att personer som hänger sig åt dessa typer av beteenden tidigt kan öka sin risk för att utveckla hypokondri.
 • Warwick och Salkovskis har utvecklat en modell som förklarar hur tidigare erfarenheter av sjukdomar leder till bildandet av en dysfunktionell hälsouppfattning. Dessa övertygelser förblir vilande tills en kritisk händelse utlöser uppkomsten av negativa tvångstankar. Detta leder till selektiv uppmärksamhet på symtom och ökad ångest.

Ur det psykosociala perspektivet tror experter att hypokondri är en viss typ av kommunikation. De hävdar att hypokondriker lider av bristande kommunikationsförmåga och uttrycker sig genom sina symtom.

Vad kan du göra om du lider av hypokondri?

Det är viktigt att du söker psykologisk hjälp för att upptäcka bättre sätt genom vilka du kan hantera din ångest, din rädsla och dina negativa tankar.

Här är några riktlinjer som kan fungera som första hjälpen i relation till hypokondri och coronaviruset:

 • Var medveten om problemet och analysera din erfarenhet samt faktorerna som utlöser hypokondriska tankar.
 • Ändra fokus för din uppmärksamhet. Du kan lära dig meditationstekniker som hjälper dig att stanna i ditt ”här och nu”.
 • Undvik att konstant läsa nyheter om pandemin, eller att hela tiden leta upp information om symptomen på nätet.
 • Låt inte hela ditt liv kretsa kring problemet.
 • Gör positivt tänkande till ditt starkaste vapen.
 • Låt inte negativa och katastrofala tankar dominera dig.
 • Leta efter alternativa förklaringar som kan förklara dina symtom.
 • Undvik problemet med den självuppfyllande profetian, på engelska kallad ”the white bear problem”. Effekten innebär att om du försöker undvika att tänka på en vit björn, blir det omöjligt för dig att låta bli att tänka på den. Detsamma gäller med symptom.
 • Känn dig inte skyldig.
 • Undvik överdramatisering. Kom ihåg att du upplever somatiska symtom utlösta av negativa tankar. Även om de är besvärande är de inte farliga och kommer så småningom att försvinna.
 • Utvärdera dina framsteg och belöna dig själv.
En rådgivningssession

Hur hjälper man en person som lider av hypokondri och oro över coronaviruset?

Om du känner någon som är hypokondriker följer här några praktiska sätt du kan använda dig av för att hjälpa dem:

 • Var empatisk, visa tålamod och fördöm inte. Försök att se dig själv i den andra personens situation och föreställ dig den rädsla han kanske känner för att han tror att han har en sjukdom (coronavirus, i det här fallet).
 • Uppmuntra honom till att söka hjälp från en psykolog.
 • Förstärk inte hans hypokondriska inbillningar.
 • Undvik att agera överbeskyddande gentemot honom.
 • Om personen är rädd för att gå till en läkare för en undersökning och du inte kan följa med på grund av karantänen, försök att hjälpa henne att hålla sig lugn.
 • Ge inte efter för hennes önskan att gå till läkaren igen ”bara för att få ytterligare en åsikt” eller att upprepade gånger ringa till en stödlinje för COVID-19. Om du ger efter kan du visserligen minska hennes ångest på kort sikt, men det kommer att förstärka problemet på lång sikt.
 • Hjälp henne att fokusera på positiva tankar.
 • Uppmuntra henne att leta efter positiva distraktioner.
 • Hjälp till att belöna små framsteg.

Hypokondri och ångest

Hypokondri är svårt att hantera, eftersom det ofta är förknippat med ångestbesvär. Kombinationen hypokondri och coronaviruset sätter dessa människor i en situation som de inte är vana vid och gör dem extra känsliga för ångestsymtom.

Isoleringens och pandemins sammanhang kan förvärra symtomen hos personer med hypokondri. Även om ovanstående riktlinjer kan vara till hjälp, är de inte en lösning på problemet. Den bästa metoden är att söka specialistbehandling eller att fortsätta med befintlig behandling efter att perioden med social distansering är över.