Idén om kontrafaktiskt tänkande – alternativa resultat

Med varje beslut som du tar så stänger du vissa dörrar medan du öppnar andra. Om du vill fortsätta gå framåt så måste du lära dig och fortsätta framåt.
Idén om kontrafaktiskt tänkande – alternativa resultat
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Med hjälp av idén om kontrafaktiskt tänkande försöker vi föreställa oss hur verkligheten hade varit om vi hade tagit annorlunda beslut.

En av de mentala uppgifter som människor spenderar mest tid med är trots allt att förställa sig alternativa tidslinjer.

Tänk om jag bestämt mig för att studera utomlands? Tänk om jag inte hade gjort slut med min pojkvän/flickvän? Vad hade hänt om jag hade accepterat det där jobberbjudandet?

Det kan vara fördelaktigt att utföra denna övning rörande idén om kontrafaktiskt tänkande. Det kan dock ha negativa konsekvenser om man blir alltför besatt med att utforska alternativa lösningar.

Frustration, bitterhet och ångest kan bli en del av ens liv om man inte är försiktig. Man måste därför lära sig att acceptera sin verklighet och leva i nuet.

Man som tänker.

Vad är kontrafaktiskt tänkande?

Under livet så måste du göra specifika val. Vissa är enkla medan andra är mer kritiska. Med varje beslut som du tar så stänger du vissa dörrar medan du öppnar andra.

Det är nästan omöjligt för folk att undvika att någon gång tänka på vad som skulle kunna ha varit annorlunda. Tänk om jag hade valt en annan väg? Detta är vad det kontrafaktiska tänkandet handlar om.

Det handlar om att projicera alternativa verkligheter som kunde ha uppstått från olika beslut.

Man kan fundera på det förgångna och lägga fram olika scenarion. Man kan sedan jämföra dessa scenarion med ens nuvarande situation. Folk kan även applicera detta typ av resonemang på framtida situationer.

Man kan exempelvis säga: “Om jag lämnar detta jobb så kommer jag antagligen inte att hitta något bättre. Det kan även sluta med att jag blir arbetslös”.

Möjligheterna är oändliga. I roten till den här processen har man uppfattningen att mindre beslut har format ens liv. Detta är delvis sant eftersom din nuvarande situation är resultatet av alla dina tidigare handlar.

Dina nuvarande beslut kommer att påverka din framtid. Det finns dock inte ett beslut som bestämmer allt. Du har förmågan att när som helst ändra riktningen i ditt liv.

Fördelarna med kontrafaktiskt tänkande

Denna kognitiva process har vissa fördelar så länge som man använder det med måtta. Det hjälper en först och främst att lära sig från misstag från förr. Det ökar därför din förmåga att planera och ta bättre beslut.

Då bemöts av ett dilemma som du redan har stött på så kommer du ha den erfarenhet som krävs för att bättre förutsäga vad som kommer att hända.

Erfarenheten kan därför vara en startpunkt för att ta bättre beslut.

Låt oss ta ett exempel: du misslyckades med en tenta eftersom du inte hade studerat tillräckligt. Då får du säkert tankar som: “Om jag hade pluggat mer så hade jag klarat av provet.”

Med hjälp av denna typ av tänkande så kommer du bete dig annorlunda under liknande omständigheter i framtiden.

Det kan å andra sidan också hjälpa om man känner sig bättre med det som man har uppnått. Man kan exempelvis tänka “Om jag inte hade flyttat in till stan så hade jag aldrig träffat min bästa vän“.

Det hjälper även mot negativa situationer. “Om jag inte hade satt på mig bältet så hade olyckan kunnat bli ännu värre”.

Man som står vid ett vägskäl.

Att fokusera sig på nuet

Om du inte är medveten om det kontrafaktiska tänkandet så kan du fastna i det. Detta stämmer speciellt om du använder det konstant. Du kan börja känna negativa känslor p.g.a. vissa tidigare beslut.

Man kan känna skuldkänslor, ångest och frustration. Exempelvis: “Om jag hade varit mer uppmärksam så hade vår vänskap inte tagit slut”.

Man kan även tänka “Om jag inte hade gift mig så ung så hade jag kunnat njuta mer av livet”.

Man bör vara medveten om att det kontrafaktiskt tänkandet kan utgöra en vägkarta för framtiden. Det bör utgöra ett ankare till ditt förflutna.

Om du känner att du inte agerat korrekt i vissa livssituationer så kan du försöka förändra det som du gjorde fel. Man kan se det se det som en lärdom för framtida situationer.

Man kan se det som en startpunkt för att bygga upp den framtid som man vill ha. Man bör undvika att se det som en emotionell börda.

Man kan drabbas av ångest om man konstant tänker på framtiden. Det kan även orsaka en oerhörd stress. Faktum är att man inte kan förutse framtiden.

Det förflutna existerar inte längre och framtiden är ett mysterium inom idén om kontrafaktiskt tänkande. Man bör fokusera sig på att acceptera nuet, lära sig dess läxor och ge det bästa av sig själv.

Det är bara då som man kommer kunna skapa den framtid som man vill ha. Tänk på att misstag är en del av livet. Glöm inte att du måste skapa din egen väg. Tänk på att du alltid kommer ha nya möjligheter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Segura-Vera, S. (1999). Razonamiento contrafáctico: la posición seriel y el número de antecedentes en los pensamientos sobre lo que podría haber sido.
  • Martínez Betancourt, P. A. (2011). Influencia de los objetos de autorregulación y el pensamiento contrafáctico sobre los efectos persuasivos de un mensaje publicitario (Bachelor’s thesis, Bogotá-Uniandes).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.