Vikten av intuitionens neurobiologi för din magkänsla

Intutionens neurobiologi har blivit allt viktigare. Läs mer om detta i den här artikeln!
Vikten av intuitionens neurobiologi för din magkänsla
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vi har lärt oss något väldigt intressant om vikten av intuitionens neurobiologi. De flesta personer baserar många av sina beslut på sina magkänslor.

Det är i grund och botten en inre röst som går i linje med din identitet och allt som du har sett, känt och upplevt. Din intuitiva sida kan faktiskt vara ett riktigt fantastiskt verktyg om du använder den på rätt sätt.

Intuitionen kan ofta vägleda dig till osynliga universum och knyta band med en del av dig själv såväl som de mörka hörnen i ditt undermedvetna.

Ibland kan detta kännas så underligt till den grad att du börjar tvivla på att det är en vetenskaplig upplevelse.

Det måste föreligga någon mystisk aspekt, eftersom det inte finns någon uppenbar logik. Men det stämmer inte riktigt.

Intuitionen är i själva verket vårt sjätte sinne, och det har skrivits mycket vetenskaplig litteratur om det.

Det finns exempelvis fascinerande böcker som Educating Intuition av Robin M. Hogarth och Blink: The Power of Thinking Without Thinking av Malcolm Gladwell.

I dessa böcker tar de upp vikten av intuitionen som resurs. De säger att det faktiskt är något som kan verka som ett komplement till den analytiska tanken.

Sedan finns det även forskare som Jonas Salk, som blev välkänd för att ha uppfunnit ett poliovaccin. Denna läkare skrev en intressant artikel 1983 vid namn “The Merging of Intuition and Reason”.

I den pratade han om hur vi bör använda vårt sjätte sinne i våra dagliga liv eftersom det kan hjälpa oss att ta bättre beslut.

“Det intuitiva sinnet är en helig gåva och det rationella sinnet är en lojal tjänare. Vi har skapat ett samhälle som hedrar tjänaren men som glömt bort gåvan.”
-Albert Einstein-

Hjärna och pojke.

Vad säger intuitionens neurobiologi om detta?

Intuitionens neurobiologi menar att dessa mentala processer inte bara finns i vår fantasi. De har faktiskt en neurologisk grund.

Doktor Keiji Tanaka från RIKEN Brain Institute ledde en fascinerande studie för att försöka finna svar på vad som skapar detta sjätte sinne i vår hjärna.

För att reda ut detta så utförde han några experiment med shogi-spelare. Detta spel påminner om schack, och de mest begåvade spelarna använder sin intuition för att göra fantastiska drag.

Dr. Tanaka utförde även ett antal magnetröntgen-skanningar på denna grupp för att se vilka delar av hjärnan som de använde mest.

Vikten av intuitionens neurobiologi: precuneus

Enligt de skanningar som utfördes så var precuneus den del av hjärnan som användes mest. Detta är en liten del av den övre parietala loben, som även befinner sig precis på linjen mellan de högra och vänstra hjärnhalvorna.

Precuneus spelar en viktig roll inom episodiska minnen och hanteringen av visuell och spatial information. Men den spelar även en roll inom medvetandet.

Vikten av intuitionens neurobiologi: ventromediala prefrontalcortex

Ett annat intressant område som påverkades när man använde de intuitiva delarna av hjärnan var personens ventromediala prefrontalcortex. Detta är en viktig del av våra hjärnor. Varför?

Eftersom det är där vi lagrar all information rörande tidigare saker vi lyckats med, den smärta som uppstod vid misstag eller saker som vi önskar att vi inte hade gjort så att vi inte hade behövt uppleva något negativt.

Den berömde neuroforskaren Antonio Damasio redde ut hur viktig denna del av vår hjärna är inom beslutsprocessen. Det mest intressanta med denna hjärnstruktur är att den svarar baserat på ens känslor.

Här är et exempel: föreställ dig att du träffade någon på en fest och denna person sedan bjuder hem dig till hans eller hennes lägenhet. Din ventromediala prefrontalcortex kommer göra en snabb analys baserat på dina tidigare erfarenheter.

Det kanske finns något med hans eller hennes personlighet, utseende eller tal som gör dig skeptisk.

Detta kan vara för att personen påminner dig om någon annan som du tidigare haft en negativ upplevelse med. Den kommer då att skicka ut ett alarm för att få din uppmärksamhet.

Det är din intuition som försöker påverka ditt medvetna sinne. Då du har hört den där inre rösten så har du två alternativ. Du kan antingen lyssna på den eller föra den genom ett analytiskt filter för en närmare granskning.

Hand mot ljuset.

Svanskärnan

Vetenskapliga studier rörande vikten av intuitionens neurobiologi har också betonat svanskärnan. Det är en struktur som spelar en roll inom inlärningen, vanor och automatiskt beteende.

Svanskärnan snabbar på det sjätte sinnet för att du ska kunna ta snabbare, nästan automatiska beslut baserat på tidigare upplevelser.

“Låt inte ljudet från andras åsikter dränka din inre röst. Det är dessutom ännu viktigare att du har modet att följa ditt hjärta och din intuition, eftersom dessa delar redan vet vad du verkligen vill bli. Allt annat är sekundärt.”
-Steve Jobs-

Som du kan se från all denna information så är det svårt att säga att alla dessa processer är något som vi tänkt ut medvetet.

Det finns inte bara en neurologisk grund för intuitionen, utan den involverar även tidigare erfarenheter, din personlighet och ditt undermedvetna, eller den plats som innehåller essensen av den du är.

Magkänslor är inte bara pseudovetenskap. De är faktiskt en mekanism som har hjälpt oss att definierar vilka vi är som människor.

Du bör alltid lyssna till din inre röst och använda din förmåga att tänka analytiskt gällande saker då du behöver det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • The Neural Basis of Intuitive Best Next-Move Generation in Board Game Experts. Xiaohong Wan et al. in Science, Vol. 331, pages 341–346; January 21, 2011.Developing Intuition: Neural Correlates of Cognitive-Skill Learning in Caudate Nucleus. Xiaohong Wan et al. in Journal of Neuroscience, Vol. 32, pages 17,492–17,501; November 28, 2012.
  • Sadler-Smith, E., & Shefy, E. (2011). The intuitive executive: Understanding and applying “gut feel” in decision-making. Academy of Management Executive18(4), 76–91. https://doi.org/10.5465/ame.2004.15268692
  • Thompson, V. A., Prowse Turner, J. A., & Pennycook, G. (2011). Intuition, reason, and metacognition. Cognitive Psychology63(3), 107–140. https://doi.org/10.1016/j.cogpsych.2011.06.001
  • Kuo, W. J., Sjöström, T., Chen, Y. P., Wang, Y. H., & Huang, C. Y. (2009). Intuition and deliberation: Two systems for strategizing in the brain. Science324(5926), 519–522. https://doi.org/10.1126/science.1165598

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.