Intuitivt ätande, vad är det och vilka är dess fördelar?

Lyssna på din kropp. Detta är maximen som intuitivt ätande följer. I den här artikeln vill vi prata mer konkret om just denna filosofi om kost.
Intuitivt ätande, vad är det och vilka är dess fördelar?
Saúl Sánchez

Skriven och verifierad av nutritionisten Saúl Sánchez.

Senaste uppdateringen: 13 mars, 2024

I den här artikeln kommer vi att prata om ett sätt att äta som inte innebär att räkna kalorier eller mikronäringsämnen för att ta hand om din hälsa. Det kallas intuitivt ätande. Det är den typ av ätande som lyssnar på kroppens signaler så att du vet när och vilken mat du ska äta.

Men för att kunna utföra denna metod framgångsrikt måste du träna dig själv. Dessutom måste du utgå från ett optimalt tillstånd av kroppssammansättning och hälsa. I annat fall kan vissa mekanismer, till exempel mättnad, fungera ineffektivt. Detta kan leda till viktökning eller fetma.

Hur äter man intuitivt?

Intuitivt ätande är inte baserat på att följa någon specifik näringsplan. I själva verket betyder det att du bara äter när du har aptit. Du äter aldrig för att lugna ner dig och du undviker att äta mat bara på grund av dess goda organoleptiska egenskaper. Faktum är att med intuitivt ätande kan du en dag äta fem måltider och en annan bara en eller två. Allt beror på vad din kropp vill ha.

Det är viktigt att veta hur man lyssnar på och tolkar kroppens signaler. På så sätt vet du om du verkligen är fysiologiskt hungrig. Det beror på att fysiologisk hunger ibland kan förväxlas med emotionell hunger.

Med intuitivt ätande uppfyller du kroppens näringsbehov varje gång den “frågar”, och väljer främst färska produkter. Tanken är att din verkliga hunger får dig att göra smarta val, kostmässigt sett.

Överraskande tenderar intuitivt ätande inte att sätta någon gräns gällande ultraprocessade livsmedel. Trots att dessa livsmedel har visat sig vara hälsoskadliga på medellång sikt kan du introducera dem i denna diet utan att oroa dig. Men det bästa är uppenbarligen att inte överkonsumera dem, och de ska inte representera en central del av dieten.

Kvinna som äter sallad

Fördelarna med intuitivt ätande

Om du utför intuitivt ätande korrekt kan du njuta av några av följande fördelar:

  • Ökad självkänsla.
  • Förbättrad kroppssammansättning.
  • Ökat välbefinnande.
  • En positiv inverkan på din mentala hälsa.
  • Minskad risk för ätstörningar.
  • Förbättring av kroppens fysiologiska parametrar.

Faktum är att några av dessa fördelar faktiskt härrör från de fastande perioder som uppstår inom praktiken av intuitivt ätande. I själva verket finns det dokumenterade fall av människor som kan gå 16 timmar utan att vara hungriga. Detta är ganska nära det vi känner som intermittent fasta.

Enligt forskning som publiceratsAnnual Review of Nutrition har intermittent fasta positiva effekter på viktminskning och metabolismens funktion. Faktum är att många komplexa sjukdomar skulle kunna förebyggas med detta tillvägagångssätt. Dessutom förbättrar det kroppens fysiologiska parametrar.

Risker med intuitivt ätande

Bland de främsta riskerna med intuitivt ätande är dålig kontroll över känslan av aptit och mättnad. Dessutom kan det också vara problematiskt på medellång sikt att utgå från ett tillstånd av övervikt eller dålig näringsutbildning.

Även om denna diet inte ger information om de livsmedel du kan konsumera, eller kalorierna eller näringsämnena, bör du alltid prioritera intag av färska livsmedel.

Med andra ord, om du äter intuitivt baserat på konsumtion av industriellt ultraprocessade livsmedel, kan det förvärra eller urholka ditt hälsotillstånd på medellång sikt. Det beror på att dessa livsmedel innehåller enkla sockerarter, transfetter och tillsatser som är dåliga för din kropp när du har ett överskott av dem i din kost. Därför bör du minska intaget av dessa och alltid prioritera färska livsmedel och livsmedel med högt näringsinnehåll.

Kvinna som äter pizza

En ny idé med fördelar

Om du kommunicerar bra med din kropp kan intuitivt ätande fungera bra för dig. Det kan faktiskt bara gynna dig om du vet hur du lyssnar på och tolkar kroppens signaler. Men inte alla kommer att vara beredda att följa dess föreskrifter.

Du bör alltid kombinera intuitivt ätande med andra hälsosamma vanor, till exempel träning. Till exempel är det viktigt att utföra styrketräning ofta, få tillräckligt med vila och regelbundet exponera dig för solljus. På detta sätt uppnår du en optimal endogen syntes av vitamin D. Detta är viktigt för att uppnå homeostas i din kropp.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Srour, B., Fezeu, L. K., Kesse-Guyot, E., Allès, B., Méjean, C., Andrianasolo, R. M., Chazelas, E., Deschasaux, M., Hercberg, S., Galan, P., Monteiro, C. A., Julia, C., & Touvier, M. (2019). Ultra-processed food intake and risk of cardiovascular disease: prospective cohort study (NutriNet-Santé). BMJ (Clinical research ed.)365, l1451. https://doi.org/10.1136/bmj.l1451
  • Patterson, R. E., & Sears, D. D. (2017). Metabolic Effects of Intermittent Fasting. Annual review of nutrition37, 371–393. https://doi.org/10.1146/annurev-nutr-071816-064634

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.