Jag vet inte vilket beslut jag ska ta

Jag vet inte vilket beslut jag ska ta

Senaste uppdateringen: 10 oktober, 2021

“Jag vet inte vilket beslut jag ska ta” är kanske en av de vanligaste meningarna hos osäkra personer.

Att ta beslut är att ta ansvar för deras konsekvenser. Det är därför de vanligtvis inte tas med en klackspark, speciellt om det rör sig om väldigt viktiga beslut.

Varför kan vi inte välja vilket beslut vi ska ta?

I verkligheten vet vi alla hur man tar beslut. Men vi tvivlar på om de är de rätta, och det paralyserar oss.

Att ta beslut är enkelt så länge vi känner oss säkra i oss själva. Det är vår osäkerhet som hindrar oss från att ta viktiga beslut i livet. Det och våra rädslor.

Många frågor

Vad betyder det att vara osäker?

Att känna osäkerhet är att inte vara fokuserad på sig själv eftersom man är för oroad över vad andra personer ska tänka om ens beslut. Vi vet inte hur man tar beslut när vi baserar dem på vad andra vill ha av oss eller hur de känner för dem.

I denna situation bara växer och växer osäkerheten, och så även vår obeslutsamhet och rädsla. Detta leder till en ond cirkel utan utväg, vilket gör oss ännu mer paralyserade.

Hur kan du börja känna dig säker i dig själv?

Att känna sig säker är att ha bra självkänsla, ha en bra relation till andra, värdera vilka vi är och känna till våra styrkor och svagheter. Det handlar om att känna oss själva, våra värderingar och önskningar.

“Ibland är det de minsta besluten som kan förändra vårt liv för alltid.”

-Keri Russell-

Hur man tar beslut

När vi ställs inför olika alternativ som vi måste välja mellan, måste vi först och främst känna en koppling till oss själva och veta vilka vi är och vart vi vill att våra liv ska gå. På så sätt är vi inte fokuserade på vad vi anser om våra alternativ, utan på oss själva.

Vidare är det viktigt att ta sig tid att reflektera över varje alternativ och utvärdera för- samt nackdelar. Vi bör väga sakerna som övertygar oss mot sakerna som begränsar oss. Det bästa sättet att utvärdera för- och nackdelarna är att ge dem numeriska värden så att de beroende av hur viktiga de är får ett värde på skala 0-5, till exempel.

På så sätt kan du tack vare numren jämföra hur viktiga anledningarna bakom varje alternativ är, och se vilket som är mest fördelaktigt för dig.

För att vara användbart är det viktigt att värdena du sätter är uppriktiga, att de är baserade på dina egna intressen och inte andras. Det är inte de som måste ta besluten.

Att gå från att ta beslut till att utföra dem

När du utvärderat varje alternativ bör du agera i enlighet med resultaten. Allt som därefter är kvar är att kommunicera ditt beslut till andra och förklara anledningarna, hur mycket du värderade valen och hur du kom till din slutsats.

Efteråt ska du utföra ditt beslut så att du kan vägleda ditt liv till rätt väg, och alltid komma ihåg anledningarna som förde dig till denna punkt.

Det värsta beslutet är det som inte tas.

Men rädsla då?

Alla förändringar i livet kan orsaka rädsla, vilket får dig att tvivla på huruvida du tar rätt beslut eller inte.

Men vem vet vilket beslut som är det rätta? Den enda personen som kan besluta vad som är rätt för dig är du.

Kvinna i glasburk

Misstagen vi begår tjänar som möjligheter att lära sig. Folk går blint genom livet utan att veta vad som finns runt hörnet. Så när vi har utvärderat anledningarna för våra beslut är det bäst att fortsätta gå framåt och övervinna samt konfrontera våra rädslor.

Det värsta beslutet är att inte ta något beslut alls, för det gör att vi stannar på vår väg, och konsekvenserna av det är mycket värre än konsekvenserna av att välja en väg som är i linje med våra djupaste önskningar och värderingar.

Modig är den som övervinner sina rädslor, inte den som inte har några.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.