Jeffrey Youngs modell för schematerapi

Det är inte enkelt att komma över smärta. För patienter som inte svarar bra på klassiska terapeutmetoder så kommer modellen för schematerapi att vara till hjälp.
Jeffrey Youngs modell för schematerapi
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Jeffrey Youngs modell för schematerapi är väldigt effektiv för kroniska psykologiska störningar. Den är också användbar i fall där patienterna inte svarar på andra terapier.

Denna intressanta metod integrerar tillgivenhetsteorin, gestaltteorin, konstruktivismen, vissa element av psykoanalysen och den kognitiva beteendeterapin.

Om det finns en sak som alla psykologer vet så är det att det finns vissa fall som är väldigt svåra att behandla, p.g.a. anledningar som patientens personlighet, återfallsrisken och själva störningen i sig.

Personlighetsstörningar för exempelvis med sig flera utmaningar för varje psykolog. Denna typ av psykologiska tillstånd kan förbättras med hjälp av terapier med ett bredare fokus.

Enligt en studie från University of North Texas och City University of New York, så kan man ha stor framgång med att behandla svåra patienter om man kombinerar psykologisk terapi med social utbildning, workshops och mindfulnessövningar.

Integrerade metoder fungerar, men det råder ingen tvekan om att den mest välkända terapin är Jeffrey Youngs modell för schematerapi.

Då Young utvecklade sin schemateori så ansågs den vara en förbättring av Aaron T. Becks kognitiva teori.

“Patienterna måste vara villiga ett ge upp sina felaktiga hanteringsmetoder för att förändras. Patienter som exempelvis fortsätter att underkasta sig schemat – genom att stanna kvar i destruktiva relationer eller genom att inte sätta gränser i sina personliga liv och inom arbetslivet – bevarar schemat och kan inte göra viktiga framsteg inom terapin.”
-Jeffrey E. Young-

Struktur av ansikte.

Jeffrey Youngs modell för schematerapi: ett integrerat fokus

Psykologen Jeffrey E. Young har spenderat de senaste 20 åren med att utveckla en schemabaserad terapi som är baserad på hans erfarenhet och de kliniska kraven i hans vardagliga arbete.

Hans bok Schema Therapy: A Practitioner’s Guide står ut som en intressant och komplett manual för schematerapi.

Han erbjuder inte bara de redskap som psykologerna behöver för att hantera svåra och komplexa fall, utan han hjälper dig även att reflektera och förstå varför det inte alltid fungerar att hålla sig till en enda metod.

Holistiska metoder som schematerapi använder de mest effektiva redskapen från olika metoder för att maximera fördelarna för patienten. Låt oss ta en närmre titt på hur schematerapi fungerar.

Jeffrey Youngs modell för schematerapi: målet med schematerapi

Som namnet antyder försöker denna terapi att identifiera de dysfunktionella teman som gör att en individ tänker och handlar på problematiska och självskadande sätt. Denna terapi använder följande riktlinjer:

 • Till skillnad från den kognitiva terapin använder schematerapin inte konfrontation eller någon form av guidat upptäckande. Den är istället mer baserad på emotionell terapi.
 • Det är också viktigt att nämna att denna typ av terapi varar längre än andra. Patienterna behöver fler sessioner för att uppnå resultat.
 • Schematerapin försöker hitta de dysfunktionella vanor som etablerades under en individs barndom.
 • Psykologerna arbetar också med patientens identitetskänsla, förmåga till självkontroll, emotionella kommunikation, autonomi och kompetenskänsla.
Kvinna i terapi.

Vilka patienter kan dra nytta av denna terapi?

Schematerapi är speciellt effektivt mot Axis 1 i manualen DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Axis 1 inkluderar följande kliniska tillstånd:

 • Ångeststörningar
 • Humörstörningar
 • Dissociativa störningar

Jeffrey Young betonade även följande:

 • Denna terapi är fördelaktig för alla som har det svårt med att prata om sina känslor och tankar. Denna metod är användbar för blockeringar och negativa associationer.
 • Patienter med en existentiell kris eller de personer som inte är motiverade till att gå i terapi kan också dra nytta.

Schematerapins två grundstenar

Schematerapin fungerar inom två huvudområden:

Identifiering av scheman som förklarar patientens beteende

Inom kognitiv beteendeterapi så är ett schema ett mönster som avgör det sätt som du tänker och handlar på. Många scheman leder till lidande, som exempelvis olyckliga relationer eller då man lever ett destruktivt liv.

Jeffrey Young tar upp vikten av att identifiera tidiga livserfarenheter och patientens emotionella temperament. I den här terapin är det främsta fokuset att upptäcka tidiga felanpassade scheman och deras ursprung.

Hur använder man schematerapin för att lösa dessa problem?

Den hanteringsmekanism som man använder för att hantera vardagsutmaningar och händelser kommer bero på de scheman du har. Dr. Young identifierade tre felaktiga hanteringsmekanismer:

Jeffrey Youngs schema-terapi-modell vid terapi.

Denna terapi varar vanligtvis runt ett år. Det är en svår och djupgående process som kräver att terapeuten verkligen förstår patienten.

Då patienten känner sig bekväm med terapeuten så kan de arbeta tillsammans för att identifiera sina problematiska scheman.

Psykologen använder därefter gestaltterapi, psykoanalys, kognitiv beteendeterapi och emotionell terapi för att guida patienten för att bygga nya, effektiva och hälsosamma scheman.

Schematerapi är både intressant och användbart för många patienter med mentala hälsoproblem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Young, J. (1999): Reinventing Your Life. New York: Plume.
 • Young J. (2003): Schema Therapy: A Practitioner‘s Guide. New York: Guilford.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.