Känslomässig distansering i en familj: varför uppstår det?

Bristande förståelse, olika värderingar, ord som inte går att glömma... Det känslomässiga avståndet mellan familjemedlemmar kan bero på olika orsaker. Det är också något som förekommer oftare än du förmodligen tror. Är det något du kan identifiera dig med?
Känslomässig distansering i en familj: varför uppstår det?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2023

Känslomässig distansering i en familj uppstår inte över en natt. Faktum är att det i allmänhet ackumuleras gradvis genom ett överflöd av besvikelser, tyst agg, hårda ord och tystnader. Den här typen av dynamik kan förekomma hos vilken familjemedlem som helst och lämnar efter sig bestående sår.

Föräldrar, barn, syskon, farbröder, mostrar, kusiner, mor- och farföräldrar… du kan uppleva den här typen av problem med vilka som helst av dem. Vidare uppstår känslomässig distans oftare än du förmodligen tror. Faktum är att många hushåll har en familjemedlem som inte längre kommer på besök och som inte ens ringer för att höra hur det är.

För många är detta naturligt. För det är aldrig lätt att komma överens med alla i familjen. Situationen blir dock lite mer problematisk när den uppstår mellan föräldrar och barn. Uppenbarligen garanterar inte blodsband tillgivenhet, och de är inte heller ett krav för att upprätthålla ett band. Ändå upplevs dessa typer av situationer ofta med känslor av stor sorg.

Låt oss ta en närmare titt.

Äldre kvinna som tänker på känslomässig distansering i familjen

Känslomässig distansering i en familj: vad är orsakerna?

Känslomässig distansering i familjen har varit ett ganska eftersatt ämne inom forskningsområdet enligt en studie utförd av neuropsykiatrikern Richard Conti från Kean University i New Jersey i USA. Han hävdar att dessa situationer inträffar ganska ofta och att de förekommer i högre grad bland kusiner, mostrar, fastrar, morbröder och farbröder, och syskonbarn. Samtidigt är känslan av ångest och psykologisk utmattning som störst i kärnfamiljen (föräldrar och barn).

Numera diskuteras detta ämne allt oftare. Det kan bero på att vi ser offentliga personer som antingen utövar det eller pratar om det. Till exempel att hertigen och hertiginnan av Sussex lämnade den brittiska kungafamiljen bakom sig för att starta ett nytt liv i ett annat land. Vidare har Anthony Hopkins pratat mer än en gång om att han inte har pratat med sin dotter på nästan två decennier.

Sett utifrån kan det vara sorgligt och till och med obegripligt. Men dynamiken som vävs i ett hem och mellan en grupp människor är extremt komplex. Salvador Minuchin, en psykiater och framstående familjeterapeut, brukade säga att det att växa upp och mogna innebär att lära sig separera. Tyvärr sker vissa separationer på ett smärtsamt och till och med förvrängt sätt, vilket skapar bestående sår.

Låt oss ta en titt på de främsta orsakerna till känslomässig distansering i en familj.

Olika förväntningar och värderingar

Hur tänker du dig ditt liv? Vad förväntar du dig av dig själv? Vilka är dina värderingar? När du svarar på dessa frågor upptäcker du ofta att dina familjemedlemmar och släktingar har idéer som är diametralt motsatta dina, men det borde inte vara ett problem. De bästa familjerna är trots allt inte de där medlemmarna är överens om allt, utan de som trots sina olikheter respekterar varandra.

Men många gånger fortlöper det inte lika smärtfritt. Faktum är att i många fall uppstår ursprunget till känslomässigt avstånd från en sammanstötning av oförenliga värderingar och förväntningar. Till exempel ställer vissa föräldrar orimligt höga förväntningar på sina barn medan de inte lever upp till dem.

Beteenden som sliter på relationer

Känslokalla mammor, auktoritära pappor, själviska barn, barn som uppvisar våldsam kommunikation och impulsiva beteenden… I ett hem kan det finnas ett oändligt antal kombinationer av ohälsosam dynamik. Faktum är att många av dem ofta orsakas av odiagnostiserade psykologiska störningar. Andra kan bero på motstridiga personligheter som har krockat med varandra i decennier.

Denna enorma variation av karaktärer gör att öppna sår ofta skapas. Sår som inte läker, vilket gör samexistensen outhärdlig. Gradvis blir det känslomässiga avståndet i familjen mer uppenbart och tydligt. Barnen lämnar hemmet och hälsar på ibland, besök som blir allt mer sporadiska tills de så småningom upphör helt. Därmed blir banden allt svagare.

Ibland ger detta en viss grad av lättnad eftersom de smärtsamma och besvärliga situationerna inte längre uppstår. Men trots bristen på kommunikation kvarstår ofta skuggan av sorg och besvikelse.

Död, skilsmässa och nytillskott

En annan orsak till känslomässig distansering i en familj kan förklaras av närvaron av nya figurer i familjeenheten. Alternativt genom frånvaron av en av dem.

  • Ibland orsakar barns partners att familjebandet omformuleras helt.
  • Detsamma händer i fall av separation eller skilsmässa mellan föräldrarna. Om någon av föräldrarna har en ny partner kan det av naturliga skäl orsaka en förändring i dynamiken.
  • När den ena föräldern går bort kan även kontakten med den efterlevande föräldern svalna. Detta inträffar speciellt i fall där barnet har en bra relation med sin pappa men inte med sin mamma eller vice versa.
  • Förlusten av den mest älskade figuren kan ha en extremt komplex inverkan. Det beror på att barnet måste hantera den andra föräldern som denne aldrig har kommit överens med.
Ledsen kvinna vid sjö

Traumatiska situationer och känslomässig distansering i familjen

Det finns också en annan avgörande faktor för uppkomsten av känslomässig distansering i familjen: trauman. Fysisk eller psykisk misshandel, övergrepp, alkohol- eller drogmissbruk och den dynamik som skapas i dessa situationer, orsakar ofta svårläkta sår. De bidrar till den gradvisa nedbrytningen av banden.

Slutligen finns det många utlösande faktorer när en relation mellan familjemedlemmar går i kras. Icke desto mindre bör det noteras att detta avstånd vanligtvis är motiverat på grund av oöverstigliga konflikter, lidande, våld i hemmet etc. Trots att distansering ofta är nödvändigt, fortsätter tyvärr samhället att se på detta faktum med oblida ögon.

Familjen fortsätter att vara tänkt som en helig institution. Ändå kan den ibland vara scenen och ursprunget till en hel del olycka.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Conti, Richard. (2015). Family Estrangement: Establishing a Prevalence Rate. Journal of Psychology and Behavioral Science. 3. 10.15640/jpbs.v3n2a4.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.