Vad du ska göra när du har problem med svärföräldrarna

Svärföräldrarna kan vara en stor källa till meningsskiljaktigheter hos ett par. Om du känner att du inte riktigt passar in i din partners familj ger vi dig några tips för att hantera situationen.
Vad du ska göra när du har problem med svärföräldrarna
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Yamila Papa

Senaste uppdateringen: 23 april, 2023

Du kan välja personen du vill spendera resten av ditt liv med, men inte dennes vänner och familj. Faktum är att svärföräldrarna och vännerna till din partner ofta kan bli ett problem i ditt förhållande, till och med till den grad att de orsakar ett uppbrott. Detta är faktiskt ett återkommande problem hos många par. Därför bör du veta hur du ska hantera det.

Om du har den här typen av problem kan du komma på dig själv med att säga till din partner “Jag engagerade mig för dig, inte din familj”. Men när du engagerade dig för personen, engagerade du dig också för världen omkring denne. Även om du inte är skyldig att komma överens med din partners familj, måste du försöka upprätthålla en hjärtlig relation.

“Lyckliga familjer är alla lika; varje olycklig familj är olycklig på sitt eget sätt.”

-Lev Tolstoj-

Om ni kommer dåligt eller bra överens beror på flera faktorer. Det beror på att varje familj är olika. Dessutom är det en sak att bo hundratals mil från svärföräldrarna, men en helt annan att dela samma hus, eller bo endast två kvarter bort.

En annan relevant faktor är relationen du har med din egen familj. Till exempel publicerade universitetet i Lissabon i Portugal en studie i Journal of Family Studies. I detta arbete förklarade de att kvinnor i genomsnitt tenderar att etablera närmare band med sin mans familj. Ett sådant band kan vara en stor källa till lycka när det delas och vårdas. Men närhet ökar också risken för friktion.

Måste man välja?

Närhelst svår familjepolitik kommer på tal kan du visualisera den typiska friktionen mellan en kvinna och hennes svärmor. Ändå döljer stereotyper ofta andra djupare och mer avslöjande realiteter. Till exempel det faktum att vissa människor går in i ett förhållande med en befintlig börda i bagaget genom en familjehistoria av konflikter eller meningsskiljaktigheter. Andra kan istället visa en överdriven hängivenhet till sin familj, vilket gör det svårt för dem att upprätthålla ett tillfredsställande och moget engagemang.

Nyfiken svärmor

Den värsta situationen du kan hamna i är den där din partner eller dennes familj pressar dig att välja mellan en av de två “sidor” de har bildat. Vi skulle inte våga föreslå en specifik lösning på detta problem eftersom det skulle kräva en djupgående analys av varje faktor. Vi kan dock ge dig några allmänna förslag.

Faktum är att du till och med efter ett kritiskt ögonblick som detta kan komma på rätt spår igen. Ibland ställer människor nämligen dessa ultimatum som ett sätt att dra mer uppmärksamhet till sig själva eller för att försöka vinna mark från den andra parten. Om de lyckas drar de vanligtvis tillbaka sitt krav.

Men när ultimatum ställs beror det vanligtvis på att det ligger en lång rad tvister bakom dem som inte har bearbetats i tid. Dessa kan orsakas av många olika situationer. Här är några av de vanligaste.

Överbeskyddande och kontrollerande föräldrar

Barbara Oudekerk, en psykolog vid University of Virginia i Charlottesville i USA, genomförde en studie som visade att den påverkan som kontrollerande och överbeskyddande föräldrar kan ha på vuxna relationer är enorm. Detta till den grad att det är vanligt att människor väljer sin partner i enlighet med sin familjs smak. Eller så kan det tvärtom sluta med att de bryter med eller tar avstånd från dessa krävande typer av familjemedlemmar.

En vanlig företeelse är att föräldrar fortsätter att visa en överbeskyddande, kontrollerande och i vissa fall till och med diktatorisk attityd mot sina barn. Därför är det svårt för partnern till personen med en förälder som denna att känna sig bekväm. Föreställ dig till exempel hur det måste vara att försöka planera semestern när en av föräldrarna undantagslöst öppet motsätter sig planen och försöker sabotera den med hjälp av psykologiska strategier. Till exempel känslomässig utpressning.

Å andra sidan bör du ha i åtanke att den här typen av föräldrar bara kan påverka om deras barn tillåter dem. Faktum är att när allvarliga problem uppstår så rör det sig vanligen om föräldrar och barn som inte har mognat. Föräldrarna vill med andra ord fortsätta beskydda och barnet blir gärna beskyddat. Om inte kommer barnet så småningom att ta avstånd från sina föräldrar när det inser att även om de kan ha goda avsikter, så stör de faktiskt dess lycka.

Samtidigt vore det inte korrekt att hävda att en dålig relation med svärföräldrarna alltid är deras fel. I vissa fall ligger problemet faktiskt hos partnern. Detta händer ofta när paret har barn och en av föräldrarna inte vill att de ska umgås med sina svärföräldrar utan befogad anledning. Eller när partnern använder psykologiska strategier för att säkerställa att familjen alltid firar vissa högtider med hans eller hennes egen familj och inte sin partners.

Är det möjligt att komma överens med svärföräldrarna?

Med sällsynta undantag är svaret ja. Det finns ingen universell anledning som hindrar dig från att komma överens med dina svärföräldrar. Men som vi nämnde tidigare gör vissa människor detta svårare att uppnå än andra.

För att göra det enkelt kommer vi att ta fallet med ett par som har bestämt att det är dags att träffa varandras familjer. Den här typen av möten kan ofta orsaka konflikter. Det beror på att människor antar att de kommer att bli dömda.

Samtidigt kan denna tolkning av sammanhanget försvinna, tillsammans med ångesten. Å andra sidan finns det partners som har ätit middag med sina svärföräldrar många gånger men som fortfarande är rädda för att pappan till deras partner närsomhelst kan ta fram hagelgeväret. Vi skämtar såklart här, men det är helt enkelt för att förklara vad som ibland kan hända i mindre skala.

Om den här typen av känsla aldrig försvinner är det extremt svårt att etablera en bra relation mellan paret och svärföräldrarna. För ingen gillar att vara i en situation där man hela tiden känner sig dömd.

I den här typen av situationer är de flesta av dina beteenden tillgjorda eftersom du inte känner dig som dig själv. Dessutom blir ärlig och öppen kommunikation, som är avgörande för att lösa en konflikt, extremt svår att uppnå.

En dålig relation

Diskussion med svärföräldrarna

Om du har en spänd relation med dina svärföräldrar med en och annan meningsskiljaktighet, skulle det ideala vara att lösa problemet så snart som möjligt och inte låta situationen bli kronisk. Om ni inte gör det kommer ni båda att ackumulera överdriven spänning som leder till ytterligare motsättningar och problem.

I sådana här situationer har din partner, som personen i mitten, en riktigt obehaglig roll. Denne måste lyssna på båda sidor av historien från människor denne älskar, vilket är uppslitande. Om situationen förbättras eller förvärras kommer i detta fall bero mycket på dina sociala färdigheter och din förmåga att hantera skillnader.

Det handlar inte om att behöva uthärda det och sätta på ditt bästa leende varje gång du är på middag hemma hos dem samtidigt som du i hemlighet hatar dem. Å andra sidan måste du acceptera att dessa människor har funnits i din partners liv under lång tid.

Vad är lösningen?

För att svara på denna fråga kanske du borde sätta dig i din partners ställe. Vill du till exempel att din partner ska få dig att välja mellan din familj eller denne? Hur skulle du vilja att familjesöndagar, födelsedagsfester eller julfester skulle vara? Tänk om din partner säger till dig att denne inte tål dina föräldrar?

Det är en bra idé att vara objektiv och komma ihåg att alla har bra och dåliga sidor. Dessutom kan du inte förvänta dig att andra ska ändra på sig om du inte gör det först. Så om din partners familj inte är “idealfamiljen”, bör du därför lära dig att identifiera de delar som är positiva. Alla har trots allt sina goda sidor.

Dessutom, om du verkligen älskar din partner, måste du veta att du för att ta hand om ditt förhållande måste veta hur du ska möta svårigheter. Att göra det på bästa sätt kommer utan tvekan att hjälpa dig att växa i din relation och gå framåt framgångsrikt.

Vad kan du göra för att komma bättre överens med svärföräldrarna?

Du behöver inte acceptera din partners familjemedlemmar till den grad att du nästan är gift med dem. Men du ska inte heller undvika dem. Nej, extremer är aldrig bra. I själva verket borde ditt förhållande vara tillräckligt vattentätt för att inte låta andra parter störa ert liv och de beslut ni fattar.

Det finns dock några vanor du kan anamma som hjälper dig att komma överens med dem. På så sätt kommer inte allt att leda till en strid, en diskussion eller en spänd tystnad.

Sätt gränser

Först och främst bör du sätta vissa gränser. Du ska slå fast vad du kan och inte kan acceptera när ni besöker svärföräldrarna eller de kommer till er. Gör klart från början vilka linjer som aldrig får överträdas.

Du måste naturligtvis komma överens om dessa gränser med din partner. Du kanske till och med är tillräckligt säker för att prata direkt med dennes familj också, men det är inte alltid en bra idé. Det beror på att vissa människor kan vara överkänsliga och orsaka ytterligare problem. Var försiktig.

Tvinga inte din partner att välja sida

Stor familj

Du får aldrig tvinga din partner att välja mellan dig eller sin familj. Vi har alla rätt att behålla våra relationer. Dessutom är föräldrar föräldrar och du kan inte ändra detta faktum hur mycket du än vill.

Om situationen blir ohållbar, spendera inte någon tid tillsammans med dem. Men tvinga inte din partner att ta avstånd från dem.

Sätt dig själv i din partners ställe

Ett annat sätt att komma överens med dina svärföräldrar är att tänka på din partner och inte bara på dig själv. Om du till exempel måste gå ut och äta med svärföräldrarna, gör det för din partners skull. Denne kommer att uppskatta det.

Försök att vara dig själv i relationen med svärföräldrarna

Dina svärföräldrar är människor med egna intressen, behov och en stor önskan om det bästa för sitt barn.

Om du är dig själv kommer din partner att känna igen dig i de stunder ni spenderar med svärföräldrarna. Därmed kommer denne att bli lyckligare, vilket föräldrarna kommer att märka. Å andra sidan, om du vanligtvis är en glad person men för tillfället utstrålar bitterhet, kommer din partner inte ens att känna igen dig som personen denne delar sitt liv med. Följaktligen kommer han eller hon att överföra dessa känslor till sina föräldrar. Försök att anamma dessa vanor och du kommer att upptäcka att saker och ting blir bättre.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Costa-Ramalho, S., Marques-Pinto, A., & Ribeiro, M. T. (2017). The retrospective experience of climate in the family-of-origin and dyadic coping in couple relationships: pathways to dyadic adjustment. Journal of Family Studies23(3), 371-388.
  • Oudekerk, B. A., Allen, J. P., Hessel, E. T., & Molloy, L. E. (2015). The cascading development of autonomy and relatedness from adolescence to adulthood. Child Development86(2), 472-485.
  • Trujano, R. (2010). Tratamiento sistémico en problemas familiares. Análisis de caso. Revista electrónica de psicología Iztacala13(3), 89.
  • Willson, A. E., Shuey, K. M., & Elder Jr, G. H. (2003). Ambivalence in the relationship of adult children to aging parents and in‐laws. Journal of Marriage and Family65(4), 1055-1072.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.