Känslomässiga fördelar med att klaga

Känslomässiga fördelar med att klaga

Senaste uppdateringen: 11 april, 2024

Många gånger kan vi “klaga” på griniga personer eller personer som förstör vår dag med en enkel arg gest. Många av dessa människor som är “naturliga klagare” använder sina klagomål som en strategi för att släppa ut sin frustration.

Själva handlingen att klaga tillåter oss att eliminera stress. Vi kan släppa ut vår frustration och återvinna energin vi behöver för att övervinna och hantera problemen vi står inför.

Så hur kan klagande vara känslomässigt fördelaktigt?

Olika typer av klagande

Det finns olika typer av klagomål. Det finns inte två klagomål som är likadana. De är beroende av källan, känslorna som personen ifråga upplever, det känslomässiga sammanhanget med mera. Det är viktigt att förstå att inte alla klagomål följer samma “negativa” mönster och inte heller bör de nödvändigtvis undvikas.

Ett tydligt exempel är skillnaden mellan att beklaga sig över en vardaglig situation såsom att personen vi dejtar inte anländer i tid jämfört med vår chefs trista attityd på jobbet, vecka ut och vecka in. Även om samma ord används när vi uttrycker våra negativa känslor är bakgrunden helt annorlunda.

Det är viktigt att urskilja den känslomässiga tonen som vi använder när vi klagar. Om vi är arga på något kommer klagandet ge oss möjlighet att frigöra obehag och den överskottsenergi som produceras av missnöjet. Vi kan säga att det är bra att tänka på de avgörande ögonblicken av våra negativa känslor innan vi släpper ut vår frustration på fel sätt.

Att använda klagomål som en känslomässig resurs

Att klaga är en känslomässig åtgärd som kan vara ett användbart verktyg för att lindra spänningar och obehag. Men det är viktigt att vara en ansvarsfull “klagare”. Om vi inte är försiktiga kan det slå tillbaka. Vi kan förstöra relationer av att alltför ofta upprepa våra klagomål.

Om vi upplever starka negativa känslor och det uppstår ett problem med en annan person, kommer vi sannolikt överdriva vår respons. Om vi hade uttryckt våra negativa känslor innan situationen uppstod, kanske vi inte hade exploderat. Låt säga att du vaknar upp för att till din fasa upptäcka att du inte har någon mjölk till kaffet. Om du inte beklagar dig i just det ögonblicket, släpper du inte ifrån dig den negativa energin som situationen har genererat. Nästa person som korsar din väg kan bli den som får betala för det.

Slutligen, att klaga överdrivet eller att ständigt känna oss obekväma eller missnöjda är en bra indikator på att vi gör något fel när det gäller vår emotionella förvaltning. När vi identifierar detta överskott av negativ energi kan det vara bra att försöka avsluta vår arbetsdag lite tidigare. Att gå hem för att njuta av en aktivitet som vi vet kommer att få oss att ladda om batterierna med positiv energi.

Det är väldigt vanligt att komma hem efter en hård dag på jobbet fylld av uppdämd negativ energi och frustration efter att inte ha kunnat släppa ut den under arbetsdagen. Genom att framföra klagomål i tystnad helt för oss själva eller högt, får vi möjlighet att frigöra denna lagrade spänning. Detta eliminerar vårt möjligt dåliga humör så att vi kan sova mycket bättre när vi går till sängs.

Att klaga är bra, men vi bör inte överdriva

När vi uttrycker ett klagomål måste vi fundera över vad vi vill uppnå med det. Klagomål är mest effektiva när de uttrycks på egen hand, oberoende av eventuell begäran om ytterligare åtgärder.

Ett bra klagomål vid rätt tillfälle kan vara mycket användbart. Både för att frigöra oss från ett negativt känslomässigt tillstånd och för att göra det möjligt att förändra vår uppfattning av vår närmaste omgivning. Men kom ihåg att klagomål, särskilt när de har att göra med andra människor, snabbt kan få en snöbollseffekt bortom kontroll.

Det är bra att vara medveten om att klagande kan fungera tillfälligt. Men de obehag och de negativa känslor vi känner på insidan kommer tillbaka med tiden om vi inte hittar en lösning för dem. Med detta sagt, är det viktigt att utveckla andra strategier för att lösa våra problem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.