Karaktärsdragen hos sparsamma människor

Många definierar sparsamma människor som ”snåla”. Men denna typ av person följer en livsstil som går utöver att spara pengar. De definierar sig själva med sin enkelhet, sin minimalism och sina andra, lika intressanta dimensioner.
Karaktärsdragen hos sparsamma människor
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Har du hört termen ”Frugal Four”? Den hänvisar till vårt land Sverige tillsammans med Österrike, Danmark och Nederländerna. Länder med hälsosamma ekonomier och tongivande inom många av de besluten som rör ekonomiska frågor inom EU. Frugal som ord finns i svenskan, men betyder här något i stil med nödtorftig. En bättre översättning av engelskans ”frugal” är sparsam, och sparsamma människor finns det ju gott om, särskilt i Småland sägs det. Vad innebär denna term exakt, och varför väcker den så skilda intryck?

Vissa människor misstolkar dessa människor som snåla och till och med själviska. Att tillämpa denna nedlåtande etikett tar dock bort möjligheten att överväga en intressant beteendeprofil.

Att vara sparsam är på modet. Men så underligt som det kan verka är det faktiskt en uppsättning tillvägagångssätt, viss dynamik, övertygelser och värderingar som alltid har funnits. Det är sant att vissa länder praktiserar dem till högre grad eftersom de är en del av deras kultur och traditioner. Saken är att sparsamhet inte är något exklusivt för de nordligaste regionerna i Europa. Hur som helst så kan dessa dimensioner vara väldigt bekanta för fler än en av oss.

Jag har tre värdefulla saker som jag håller fast vid och prisar högt. Den första är försiktighet, den andra är sparsamhet, den tredje är ödmjukhet, som hindrar mig från att förhäva mig själv inför andra. Var försiktig och du kan vara djärv, var sparsam och du kan vara frikostig, undvik att sätta dig själv över andra och du kan bli en ledare bland män.

-Lao Zi-

En till synes misstänksam kvinna.

Egenskaper hos sparsamma människor – är de snåla eller bara förvaltare av sin livskvalitet?

Om du letar upp ”sparsam” i en ordbok får du en aning om vad det egentligen handlar om. Ordet definierar egenskaperna av att vara klok, konservativ, planerande och bra på att optimera användningen av tid och pengar. När du ser det så här, i stora drag, kan du återigen föreställa dig en återhållen eller till och med snål person.

Det är dock bäst att undvika dessa typer av etiketter. Det är nämligen inte korrekta och begränsar bara filosofin bakom sparsamma människor. Fortsätt läsa för att lära dig mer om deras egentliga egenskaper.

Deras tid är viktig och de använder den bra

Tid är inte bara pengar, tiden är livet. Sparsamma människor vet detta och därför är ett av deras huvudsakliga mål att få ut det mesta av varje dag. Vad betyder det här? Det antyder till exempel att det inte är någon mening att spendera hela dagen på att arbeta. Idén bakom försörjning handlar om att endast investera din tid i vad som är nödvändigt för att få en lön på vilken du kan leva bra, men utan överflöd.

Sparsamma människor gör det mesta av varje ögonblick, antingen genom fritid, vila eller genom att vara produktiva på jobbet. Planering är nyckeln här.

De är effektiva i allt de gör

Effektivitet är förmågan att utföra vissa funktioner korrekt. Detta gäller inte enbart arbetsplatsen för sparsamma människor. De integrerar det i alla viktiga områden i sina liv, till exempel:

  • De spenderar och konsumerar bara när de måste eftersom de är medvetna om sina ekonomiska gränser och anpassar sig därför alltid till sin budget.
  • De köper inte heller saker som de inte behöver, till exempel kläder, apparater och bilar. Med andra ord ersätter de inte saker bara för nöjes skull och definitivt inte bara för att ha den senaste modellen av en viss produkt.

De håller sina prioriteringar målinriktade

Prioriteringar är tydliga i en sparsam människas lyckliga liv. De gör ansträngningar, arbetar för vad de vill och mobiliserar all sin energi inom dessa specifika dimensioner. Deras sparsamma mentalitet är det som definierar dem.

Observera att de inte begränsar sig till att bara titta på det nuvarande och omedelbara ögonblicket. De fokuserar faktiskt på långsiktiga mål. Att ta hänsyn till detta är också en prioritet. Det betyder att de sparar så mycket de kan varje gång de får en inkomst.

Sparsamma människor undviker skuld

Detta kan vara den största fördelen med sparsamma länder som i genomsnitt upprätthåller en god levnadsstandard. Lönerna är bra och därför är de besparingsbenägna. Faktum är att deras effektivitet gör det möjligt för dem att inte dra på sig några stora skulder. Som du kan förstå är att undvika skuld en hög prioritet för denna typ av person.

De föredrar alltid att spara och köpa så snart de har råd istället för att dra på sig en skuld.

De återvinner, tar hand om sin miljö och slösar sällan med resurser

Varför använda en bil när du kan ta dig fram på en cykel? Sparsamma människor sparar inte bara pengar genom att göra detta utan de tar också hand om sin miljö. Det betyder inte att du måste klara dig helt utan ett fordon, men främst att du kan behålla samma bil i många år eftersom den fortfarande fungerar. Tid är som sagt ledordet – sparar du tid genom ditt fordon? Kan du tjäna mer genom att arbeta under den tid du sparar in genom ditt fordonsval?

Att spara på resurser och återvinna är bra, men är återvinningen effektivt hanterad av relevant myndighet? Om så inte är fallet är det din uppgift som sparsam att inte lägga för mycket tid på att återvinna, och därmed spara tid till annat som i sin tur kan minska resursförbrukningen. Och på det viset fortsätter det, ett steg till ett annat.

Detsamma gäller alla andra områden. Till exempel, varför ha flera telefon- och internetavtal när ett enda kan täcka alla familjemedlemmars behov?

En kvinna som cyklar

Sparsamma människor fokuserar på behov, inte vilja

Dessa människor styrs sällan av sina impulser. Detta betyder inte de är kalla eller fyrkantiga. Det är tvärtom. Sparsamhetsfilosofin strävar framför allt efter att uppnå en äkta livskvalitet. Detta innebär att vara tydlig med sina egna behov och inte kedjad till sina önskningar. När allt kommer omkring är de senare ständigt föränderliga och oändliga och kan leda dig på fel väg vid varje given tidpunkt.

Att spendera pengar och dra på sig skulder leder sällan till lycka. Det kan tillfredsställa en tillfällig önskan, men helst bör du vara tydlig rörande dina sanna behov och investera tid och ansträngning för att nå dessa.

Sparsamma människor och sökandet efter inspiration

En intressant faktor definierar sparsamma människor: det ständiga sökandet efter inspiration, kunskap och koppling till miljön. Deras mål är tydligt: ​​att fortsätta lära sig för att förbättra och gå vidare. Vi måste leta efter nya mekanismer för att fortsätta vara effektivare och skapa mer produktiva arbetslag. Fortsätt därför att investera i din livskvalitet såväl som i sociala framsteg.

Kort sagt, detta beteende är inte bara inspirerande utan också realistiskt och värt att efterlikna. Det är sant att sparsamma länder har ett sammanhang som underlättar dessa tillvägagångssätt. Detta betyder dock inte att du inte kan följa några av axiomen i deras dynamik, efter bästa förmåga.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.