Kärlek och ansvar: Varför du måste ta vara på dem du älskar

Om du älskar en människa innebär det att du tar hand och bryr dig om henne. Du vill att hon ska vara lycklig och må bra och därför tar du ansvar för dina handlingar, ord och beteenden. I annat fall riskerar du att förlora allt.
Kärlek och ansvar: Varför du måste ta vara på dem du älskar
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Kärlek och ansvar är två sidor av samma mynt. Att älska dig själv och människorna i ditt liv handlar om att agera ansvarsfullt och värna om dina närståendes välbefinnande. Detta kan tyckas självklart, men det är något många av oss ofta försummar.

Ett exempel är när du skyller på någon du älskar för de problem ni har. Det är lätt att lägga allt ansvar för något som skett på andra människors skuldror och att blunda för den roll man själv kan ha spelat i situationen. Alla relationer bygger på ett samspel mellan två personer som hämtar näring från varandra.

På denna lilla sociala planet har allt en betydelse. Dina handlingar, det du säger och det du inte säger. Om du vill att denna lilla planet ska fortsätta snurra, måste du lära dig att ta ansvar för dig själv. Lär dig att uppföra dig på ett intelligent och lyhört sätt gentemot dem du älskar!

“I drömmar börjar ansvar.”

-W.B. Yeats-

När man älskar någon känner man sig ansvarig för dennas välbefinnande

Kärlek och ansvar föder varandra

Den berömde psykoterapeuten Albert Ellis brukade säga att människor älskar att undfly ansvar. Det är alltid lättare att smyga sig bort och att låta andra ta itu med efterverkningarna. Men om du vill spela en aktiv roll i ditt liv och i din strävan att uppnå lycka och kärlek, kan du inte dra dig undan dina förpliktelser.

Under senare år har frågan om ansvar och förpliktelser blivit ett populärt forskningstema. Till exempel har en grupp psykologer vid University of Missouri genomfört en studie som påminner oss om att när vi har friheten att fatta egna beslut, vara självständiga och skapa förhållanden med familj, vänner och partners; är ansvarsfullhet en kompetens vi är tvungna att utveckla. Man kan lätt bli avskräckt av ord som “ansvar” och “förpliktelse”. Men du måste tänka på att ansvar och lycka går hand i hand.

Det du säger och gör är viktigt för andra, så ta ansvar för dina handlingar

Det är lätt att glömma att inget du gör (eller inte gör) går obemärkt förbi de människor som älskar dig. För du lever ofta ett liv som är helt fokuserat på dig själv och du nonchalerar hur ditt beteende och dina ord påverkar människorna i din närhet. Kanske inbillar du dig till och med att de inte bryr sig om vad du gör just för att de älskar dig. Sanningen är emellertid att vi bearbetar och filtrerar allt på emotionell nivå.

Kärlek och ansvar går hand i hand, för när du älskar en person leder detta till att allt du säger och gör får en avsevärd effekt på honom eller henne. Följaktligen har du en skyldighet att uppföra dig på ett sätt som har en hälsofrämjande inverkan på den du älskar.

Kärlek innebär att ta ansvar för dina misstag

När du är en mogen, emotionellt kompetent person tar du ansvar för dina misstag och försöker gottgöra dem. Därför händer det sällan att du försöker klandra andra för det som skett eller att du projicerar skuldkänslor på dem omkring dig.

Om något inträffar som gör att du är direkt eller indirekt orsak till någons lidande måste du ta ditt ansvar och göra något åt situationen.

Var uppmärksam på vad som är rätt och vad som är fel

Ansvar och medvetenhet är två nyckelkomponenter i lyckliga relationer. Utmärkande för sunda relationer är därför att kunna identifiera sanningen i varje situation, att erkänna vad som inträffat, att fundera ut vad som är fel och vad som är rätt och att agera därefter.

Det är svårt att finna sig situationer med i människor som saknar medvetenhet, som handlar utan att tänka på konsekvenserna och som uppträder på ett barnsligt sätt. Få saker är lika viktiga som det att utveckla en medvetenhet om hur man bör agera i varje situation man befinner sig i.

Vi är ansvariga för varandra

Kärlek och ansvar är sammanflätade genom att vi har en uppriktig önskan om att ta hand om och skydda dem vi älskar. När du förstår att den andra personen är ditt ansvar (och du är hans/hennes ansvar) betyder det, mer än något annat, att du måste tänka på vad som är bäst för denna person. Försök att vara till hjälp och inte till hinder. Den som ger människor vingar att flyga med, istället för att tynga ner dem med bekymmer och konflikter.

Kärlek bygger på att man tar ansvar för sina ord och handlingar

Du måste veta vad du önskar och säga vad du behöver

En annan del av kärleken i en relation består i att tillgodose den andra personens behov. De flesta av oss har samma grundläggande förväntningar på ett förhållande: att känna oss älskade, respekterade, uppskattade och stöttade av vår partner.

Likaså är det viktigt att berätta för din partner vad du önskar, vad du inte önskar och vad du saknar. Det ankommer på dig att ge uttryck för dina behov. Inte bara sitta och vänta på att din partner ska lista ut vad du går och tänker på.

Kärlek och ansvar

Relationer, antingen med en vän, en partner, en mamma eller ett barn, ger våra liv mening och syfte. Tänk på det, så att du kan koncentrera dig på det som verkligen är viktigt i ditt dagliga liv.

Att vara ansvarig i sina relationer innebär att investera i kärlek. Om du gör det är detta något alla vinner på, eftersom inget är mer berikande i livet. När du månar om andra får du så väldigt mycket tillbaka. Det är dessa relationer som kommer att nära dig och göra ditt liv värt att leva. Som slutsats kan man säga att när du värnar om de människor du älskar betyder det att du värnar om just det som ger dig mening och lycka.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Sheldon, K. M., Gordeeva, T., Leontiev, D., Lynch, M., Osin, E., Rasskazova, E., & Dementiy, L. (2018). Freedom and responsibility go together: Personality, experimental, and cultural demonstrations. Journal of Research in Personality73, 63–74. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2017.11.007

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.