Kärleksförhållande med en högkänslig person (HSP)

Kärleksförhållande med en högkänslig person (HSP)

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

För många är en förälskelse som att åka en karusell av nervösa känslor som är svåra att reda ut. Ett intensivt kaos av lycka, strösslat med vad som ibland är nästan outhärdlig sorg. Detta är en verklighet som kan vara än mer överväldigande för en så kallad “högkänslig person”, eller HSP.

Det är viktigt att komma ihåg att runt 20% av populationen är högkänslig. De har en serie psykologiska och känslomässiga egenheter som skiljer dem från resten.

Hjärta och fjäril

Kännetecken för en högkänslig person

Världens syn på högkänsliga personer kommer direkt från hjärtat, och trots att många ser på högkänslighet som en “gåva” så tillhandahåller denna aura inte alltid sann lycka.

De är intuitiva, kreativa och kapabla att uppfatta andra personers känslor i alla dess nyanser, men det får dem även att vara mer reaktiva. De känner sig mer påverkade och upplever större smärta när de ställs inför vissa situationer.

Högkänsliga personer njuter mycket av ensamhet och föredrar att ägna sig åt aktiviteter ensamma, där de kan uppskatta världen i sin autentiska äkthet.

De har sin egen rytm och går efter sin egen tid, som är väldigt annorlunda jämfört med den accelererade materialismen hos resten, vilken de inte känner sig särskilt integrerade i.

De är observanta, intuitiva, detaljerade, självkrävande och har lägre smärttröskel. De störs av höga ljud och det är till och med vanligt att finna små barn som störs av vissa typer av kläder, friktioner och till och med röster.

Som vi kan se har högkänsliga personer en mer förfinad syn på verkligheten, men samtidigt gör denna gåva – detta karaktärsdrag – dem mer sårbara. Speciellt när det kommer till kärlek.

Förhållanden mellan HSP och icke HSP

Eftersom högkänsliga personer utgör runt 20% av befolkningen finns det gott om förhållanden mellan dessa och icke högkänsliga personer.

Givetvis finns det många olika typer av individer. Vissa högkänsliga personer beslutar att det är bäst att vara ensamma på grund av all inkompatibilitet och lidandet de orsakar.

Det finns fall där denna ansamling av känslor genererar höga nivåer av stress och ångest inombords, vilket även resulterar i fysisk smärta. En smärta så outhärdlig att den får dem att tro att det är bättre att “inte förälska sig”.

Men högkänsliga personer har ändå ganska lätt att förälska sig. De uppskattar människor i alla deras nyanser och känner attraktion nästan omedelbart. De fylls av en lugnande energi som orsakas av fysisk och känslomässig attraktion.

Högkänsliga personer löper dock flera risker som måste has i åtanke:

Personlighetsskillnader mellan högkänsliga och icke högkänsliga personer

Om du är en högkänslig person är det möjligt att du gradvis insett att din partner inte uppskattar samma saker som du gör. Personen når inte samma känslomässiga och intellektuella djup som du.

Ibland får detta dig att bli frustrerad och kommer göra att du kräver vissa saker från din partner som denne helt enkelt inte kan erbjuda, se eller förstå. Personligheterna är ofta så annorlunda att besvikelser och missförstånd blir vanligt förekommande.

Om du är en högkänslig person måste du ta hänsyn till att andra personer kanske inte kan tillfredsställa alla dina nyanser eller vara på samma nivå som du. Alla dessa saker orsakar stort lidande i slutänden.

Par på avstånd

Högkänsliga personer och deras stora tillgivenhet

Högkänsliga personer har ofta problem med att hålla koll på sina egna personliga gränser. De har en tendens att erbjuda allt de har till andra samtidigt som de glömmer sig själva.

Detta är en väldigt stor risk. Uppenbarligen är det fantastiskt att uppnå en symbiotisk förening där vi erbjuder all vår tillgivenhet, alla våra känslor, all vår tid och alla våra upplevelser till den vi älskar. För en högkänslig person finns det inget mer lugnande.

Men vi måste skydda oss själva genom att vakta våra gränser. Om vi ger allt till den andra personen så förlorar vi vår identitet och blir ännu mer sårbara för besvikelser, oförskämdheter eller gräl.

Frustration och besvikelse kan gradvis börja visa sig. För en högkänslig person som är väldigt självkrävande kan dessa dimensioner bli väldigt destruktiva.

Alla misslyckanden eller besvikelser upplevs i en väldigt traumatisk form på alla nivåer, både fysiskt och mentalt, vilket utgör en risk för att hamna i depression.

Att vara en högkänslig person kan vara en dygd

Det är viktigt att ha detta i åtanke. Att vara en högkänslig person kan vara en dygd – en gåva. Men det ändrar inte det faktum att detta personlighetsdrag kräver en stor mängd självkännedom, att vi vet vilka vi är och vad som åsamkar oss smärta. Genom att göra det kan vi etablera gränser inom vilka vi är skyddade.

Om du är en högkänslig person så måste du förstå att alla inte kommer känna på samma sätt som du gör och inte kommer se saker på samma sätt som du. Men trots det är de fortfarande kapabla att älska och erbjuda dig den lycka du förtjänar.

Bibehåll en god nivå av självkänsla samtidigt som du njuter av den du är. Det är möjligt att högkänslighet ibland är synonymt med lidande, men det är inte alltid på det sättet.

När du lär känna dig själv bättre kommer du se dig själv som mer än kapabel att överleva denna verklighet, som ibland inte skiner med den intensitet den borde.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.