Kom över ett uppbrott med en emotionell detox

Ett uppbrott kan kännas befriande eller så kan det få dig att känna dig otroligt ledsen. I vilket fall som helst kan en emotionell detox vara nödvändig för att verkligen utvärdera vad som hände och gå vidare.
Kom över ett uppbrott med en emotionell detox
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Emotionell detox är ett nödvändigt steg i läkningsprocessen efter ett uppbrott eftersom ett uppbrott kan leda till andra händelser som kan få dig att tvivla på allt och alla, och dessutom göra dig arg.

Även om det går att ignorera din smärta ett tag är det oftast inte det bästa sättet att gå vidare, eftersom såren förblir oläkta. Förr eller senare kan dina sår göra att du får utbrott på människor som inte förtjänar det.

Olika reaktioner på ett uppbrott

Många faktorer kan påverka hur du hanterar ett uppbrott, såsom ålder, tajmning, självkänsla, personlighet eller ditt eget personliga engagemang. Om du å ena sidan befann dig i ett bra förhållande och uppbrottet var oväntat, kan det få dig att må riktigt dåligt och drabbas av dåligt självförtroende. Om du däremot befann dig i ett dåligt förhållande kanske uppbrottet gör att du mår bättre.

I detta avseende kan negativa personliga reaktioner leda till specifika handlingar och negativa sinnestillstånd, vilket i sin tur kan leda till dysfunktionella beteenden, som extrem oro, olika former av vanföreställningar och till och med hämnd.

En kvinna tittar på sig själv i en trasig spegel.

Gör slut med din gamla identitet med emotionell detox

Efter ett uppbrott upplever vissa människor ångest, förvirring, sorg och ensamhet. Dessa känslor kan till och med utvecklas till frustration och raseri. I motsats till detta kan vissa människor uppleva frihet, styrka och optimism. Men när du gör slut med någon innebär det även att du på sätt och vis även gör slut med din gamla identitet. Detta beror på att du efter uppbrottet återigen måste bygga upp dig själv och återupptäcka vem du verkligen är.

“Jag är ingenting utan dig”

Det första steget att komma över ett uppbrott är att veta vem du är som individ. Ibland, när vi är i ett förhållande, är det som att vårt “själv” är knutet till den andra personen. Detta är ett misstag många människor gör.

När du separerar från någon måste du acceptera att saker har förändrats. Att acceptera att saker har förändrats är det första steget. Du måste också inse att saker aldrig kommer att vara de samma igen och att du inte kommer att vara samma person längre.

När du bryter med någon förändras din rutin drastiskt. Människor är trots allt vanedjur med inrotade vanor. Att behöva ändra de mest grundläggande rutinerna kan vara svårt.

En kvinna omfamnar sig själv under känslomässig detox.

Ett trasigt eller läkt självbegrepp

Ett uppbrott kan hjälpa dig att analysera din uppfattning och din uppfattning om dig själv. Om relationen hjälpte dig att skapa en bättre självbild, hjälpte dig att växa som person och belyste viktiga aspekter av din egen natur, kanske du känner att det är bäst för dig att vara i ett förhållande.

Om förhållandet tvärtom inte lät dig växa som person eller om det hindrade dig från att uttrycka dig själv, då kan uppbrottet hjälpa dig att omdefiniera dig själv. I så fall kan en emotionell detox hjälpa dig att bli en bättre version av dig själv.

Emotionell detox för att bilda ditt eget perspektiv

Att skriva ned dina känslor medan du går igenom ett uppbrott är ett bra sätt att ta itu med det, och är en viktig del av en emotionell detox.

Att använda skrivandet innefattar tre steg. Fundera först på vad du tror ledde till uppbrottet. Skriv ned det, analysera det och bedöm hur det påverkar din självuppfattning samt din identitet. Det andra steget är att skriva ned vad de omedelbara konsekvenserna av uppbrottet är. Det tredje och sista steget är att skriva om vad de långsiktiga konsekvenserna av uppbrottet innebär.

Det handlar om att fokusera på andra aspekter än sorg och negativitet. Att skriva ned vad som hände dig kan hjälpa dig att verkligen förstå vad det var som verkligen skedde.

En kvinna med en resväska som går på en väg.

“Romantic love is an addiction.”

-Helen Fisher-

Abstinens och emotionell detox

De kemiska reaktioner som utspelas i hjärnan efter ett uppbrott liknar de som en drogmissbrukare känner efter några dagar av att inte ha tagit sin drog.

Helen Fishers forskningsresultat tyder på att hjärnans belönings- och överlevnadssystem aktiveras under perioden då vi upplever romantisk passion. Detta är en annan anledning till varför emotionell detox är så viktig.

En emotionell detox kan hjälpa dig att förstå att det även finns en fysisk kropp som går igenom kemiska omställningar när du känner som du känner. Detta kan jämföras med en emotionell abstinens. Dessa symptom är helt fysiska och tiden kommer att hjälpa dig att övervinna dem.

När kan man påbörja ett nytt förhållande

Om och när du ska påbörja ett nytt förhållande beror helt på hur du känner; om du verkligen litar på den nya personen och om du har kommit över ditt ex. Ibland kan en ny flirt, s.k. “rebound”, hjälpa dig att lösa interna konflikter som blivit kvar av ett smärtsamt uppbrott. Det beror verkligen helt och hållet på hur du känner dig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.