Hur man hanterar ett uppbrott utan förklaring (ghosting)

Hur man hanterar ett uppbrott utan förklaring (ghosting)
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

Många människor låter någon komma i deras hjärtan på ett villkor: att de inte krossar det. Vi tar de åtgärder vi kan för att undvika detta, men det händer i alla fall att vi åker dit. Detta kan till exempel inträffa vid ett abrupt avslut, ett uppbrott utan förklaring. En dag har de bara gått upp i rök, de är bara borta. Inte ens ett:”vi måste prata”, “jag ringer dig” eller “jag är ledsen att det slutade så här”. 

De säger att alla trasiga människor är gjorda av olösta berättelser. På något sätt snurrar det värsta som kan hända oss runt runt i våra sinnen. Denna mentala skåpmat återkallar konstant smärta. Den här typen av uppbrott är mycket mer än bara komplicerade. Förutom att de är gjorda av olösta kapitel finns det nämligen inget slut på historien. Endast skuggor av människor som lämnat oss över en natt utan anledning.

“Övergivet fält, proklamerad eldsvåda.”

– Anonym-

“Ghosting” – uppbrott utan förklaring

Vi vet att det här inte är något nytt. I USA där det är vanligt att etikettera varje karaktärsdrag kallas detta beteende för “ghosting”. Detta är när man försvinner från någons liv – en person som du hade ett känslomässigt band till – och det blir dessvärre allt vanligare. Detta så till den milda grad att detta i genomsnitt sker två till tre gånger i livet. Eller ännu värre: det kanske blir vi som ghostar andra.

Även om det sägs att uppbrott utan förklaring är en manlig konst så måste vi överväga flera aspekter. Uppbrott utan förklaring är ingen konst, det är respektlöst och ett tecken på omognad. Det utförs inte heller enbart av män.  Män och kvinnor utför denna typ av uppbrott, som blivit vanligare nu i teknologins era. Det är möjligt att avsluta ett förhållande med ett enkelt klick och/eller helt enkelt blockera på sociala medier.

Uppbrott utan förklaring kallas ghosting

Uppbrott utan förklaring och det misslyckade sökandet efter en förklaring

Det finns inte skrivna lagar som säger att innan du lämnar någon måste du tala om varför. Ingen tvingar oss att ha det där avslutande samtalet. Att tala om anledningarna till vårt beslut, till förändringen. Inte heller har vi ett kontrakt som tvingar oss att förklara varför våra hjärtan inte slår på samma sätt längre eller varför illusionen om förhållandet har upphört.

Detta är sanningen. Ingen styr över reglerna över vad som borde göras eller inte i ett känslomässigt förhållande. Det finns dock en känsla för etik, moral och emotionell respekt och även mognad och mod. Dessa typer av principer är inget vi föds med utan vi lär oss dem under uppväxten. Den som inte lär sig att kommunicera eller ens identifiera sina känslor är mycket mer benägen att lämna någon utan förvarning eller förklaring. Då måste den människa som tvingas möta ett uppbrott utan förklaring ta itu med allt vad det innebär.

Händelseförloppet

Även om det inte finns för mycket klinisk litteratur om alla psykologiska aspekter som den övergivne upplever kan vi säga att det normalt sett inträffar som följande:

  • Personen är oförmögen att tro att förhållandet är över. I frånvaron av en tydlig förklaring försöker den drabbade genom misslyckade försök att återuppta kontakten, att ordna ett möte. Detta kan leda till större ångest, förtvivlan och svårigheter att gå vidare.
  • Det är inte samma sak att lämna ett förhållande när man vet vad anledningen är och att bli övergiven från en dag till nästa utan att få veta varför. Tvivlen och försöken att rationalisera det irrationella får ofta personen att känna sig skyldig och tro att det är han/hon som är anledningen till övergivningen.
  • Sorgearbetet kan vara i flera månader, om det ens slutar då. Detta är ett öppet sår som skapar ett tomrum av förbittring, frustration och misstro. Det innebär att det är väldigt svårt att starta ett nytt förhållande eller hälsosamma, kvalitetsförhållanden.
Drabbad av uppbrott utan förklaring

Hur hanterar man ett uppbrott utan förklaring?

Det finns inga uppbrott utan motiv. Uppbrott utan förklaring inträffar oftare än vi tror, och det är nödvändigt att veta hur vi hanterar dem, svarar på dem och viktigast av allt, överlever dem. Låt oss ta en titt på de riktlinjer som kan hjälpa oss i de här fallen.

Acceptera faktum

Samtal som inte besvaras, meddelanden som inte svaras på. Blockerade sociala profiler. Dagar som blir veckor utan kommunikation, ingen kontakt eller ens närvaro. Kontakter, vänner och släktingar som undviker oss och ger oss undanflykter.

Vi skulle kunna leta efter andra ledtrådar, men det är ganska uppenbart att den andra personen har övergivit dig och vill avsluta förhållandet. Undvik att dra ut på det oundvikliga och gå vidare genom att acceptera vad det är som hänt. Du måste ta avsked av den andra personen genom deras tystnad.

Bekräfta

Alla kommer att säga till dig “att vända blad”, “att börja om”, “att glömma den där personen”. Det kommer komma lite senare. Det första och nödvändigaste är att bekräfta dig själv och vad det är du känner. Du måste erkänna  att du blivit sårad, gråta och förkroppsliga smärtan och återupptäcka oss själva även när vi känner oss trasiga.

Vi måste låta saker ha sin gång.

Ta ansvar

Det spelar ingen roll hur mycket vi försöker. Det kommer inte alltid att vara möjligt att prata med den andra personen och få reda på varför de avslutade förhållandet. Så det är någonting vi måste ta på oss själva. Vi är tvungna att ge form åt ett uppbrott utan ett avslutande samtal. Vi måste själva ge avslut åt ett kapitel och för detta behöver vi mod och ansvar.

  • Ansvar först och främst för oss själva. Ifall de har lämnat oss så är det sista vi kan göra att överge oss själva. Vi måste ta tyglarna och förstå att vi är 100% ansvariga för vår egen återhämtning. Det finns ingen återvändo. Det finns ingen mening i att försöka kontakta den andra parten för att böna och be om att träffas eller tänka ut planer för att springa på den som övergett oss.
Ghosting = uppbrott utan förklaring

Tid och arbete: hantering av smärta och ilska

Om det finns någonting som återstår efter ett uppbrott utan förklaring så är det smärta och ilska. Vi måste förstå att dessa två dimensioner inte bleknar av sig själva genom tidens gång. De är ihärdiga, de bäddar in sig och kan ta över våra liv helt och hållet om vi ger dem utrymme.

Därför måste vi lära oss att hantera dem. För att göra detta kan du börja med nya aktiviteter med hjälp av stöd från familj och vänner. Att påbörja ett nytt projekt kan få oss att känna oss inspirerade och tillåta oss att kanalisera de här komplexa känslorna. Annars kan de underminera vår identitet och ödelägga chanserna för ny glädje.

Fokusera på nuet för att kunna läka

När du står öga mot öga med ett uppbrott utan förklaring kan det sluta med att du lever förankrad i dåtid och villkorsbetingad tid. “Vad skulle ha inträffat om jag hade gjort saker annorlunda? Om han hade sagt det här? Varför insåg jag inte att…?”

Denna typ av resonemang är otvivelaktigt en källa till lidande.

  • För att överkomma den här smärtan av ändlöst ältande och för att kunna gå vidare med vår sorg är det nödvändigt att låta nuet ta sin platsAtt möta det nuvarande ögonblicket med öppenhet, motståndskraft och värdighet. Detta kommer att tillåta oss att bryta bandet av smärta som förankrar oss i dåtiden.

Vår uppgift blir slutligen att omvandla vårt lidande till en konstruktiv inlärningsprocess. Självklart är få smärtor så djupa som den av övergivandet men hursomhelst tillåter vår mänskliga potential att ta oss ur även detta. Vi kan överleva ett uppbrott utan förklaring, och vi kan gå vidare eftersom vi har alla förutsättningar för det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • LeFebvre, Leah & Allen, Mike & Rasner, Ryan & Garstad, Shelby & Wilms, Aleksander & Parrish, Callie. (2019). Ghosting in Emerging Adults’ Romantic Relationships: The Digital Dissolution Disappearance Strategy. Imagination Cognition and Personality. 39. 027623661882051. 10.1177/0276236618820519.
  • Navarro, R., Larrañaga, E., Yubero, S., & Villora, B. (2021). Ghosting and breadcrumbing: prevalence and relations with online dating behaviors among young adults. Escritos de Psicología, 13(2), 45–59. https://doi.org/10.24310/espsiescpsi.v13i2.9960
  • Timmermans, E., Hermans, A. M., & Opree, S. J. (2020). Gone with the wind: Exploring mobile daters’ ghosting experiences. Journal of Social and Personal Relationships, 0265407520970287.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.