Den komplexa dynamiken hos tjänster

Den komplexa dynamiken hos tjänster
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 25 mars, 2023

Folk säger ofta att vi glömmer den långa lista av tjänster som andra gjort oss. Den enda tjänsten vi kommer ihåg är den som vi bad om och inte fick. Det är som om världen av tjänster är ett minfält, fullt av villkor och skulder att betala tillbaka. I verkligheten borde inget vara så gratis, uppriktigt, ödmjukt och altruistiskt som den enkla handlingen att ge och få.

Nietzsche förklarade i en av sina böcker att det finns så många förslavade själar som uttrycker sitt tack för tjänster att de kvävs av tacksamhetens rep hela livet. Detta är en relationsmässig dynamik lika komplex som den är intressant – åtminstone ur en psykologisk synvinkel.

Något som borde vara positivt (att göra eller motta en tjänst eller komplimang är vanligtvis ett tecken på en bra relation) slutar ofta med att någon blir obekväm när olika faktorer kommer in i bilden.

“När tjänsterna multiplicerades gjorde även min smärta det.”

-Anonym-

En förfrågan om en tjänst väcker många frågor hos oss

Alla har vi faktiskt upplevt detta vid någon punkt i livet. När någon ber om en tjänst så börjar larmsignaler ljuda nästan omedelbart. Det är något som sker automatiskt. På mindre än en sekund ställer du miljontals frågor till dig själv. Är det något allvarligt? Vad måste jag göra? Kommer det kräva tid, pengar eller att jag ger upp något? Kommer det försätta mig i en obekväm situation?

När du ställer alla dessa frågor så har din mun förmodligen redan sagt “självklart, vad du än behöver”. Detta är framförallt sant om personen som ber om tjänsten är någon du står nära. I så fall känner du dig förpliktigad att göra vad denne ber om – stort eller litet.

Dessa komplicerade situationer är en blandning av känslor och press. På grund av den potentiellt höga personliga kostnaden är det bättre att ha tydliga tankar om ämnet.

Låt oss reflektera över detta.

Kvinna bland kaktusar som reflekterar över tjänster och deras betydelse

Den smärtsamma världen av tjänster

Alla uppskattar vi när någon gör oss en tjänst; det vill säga så länge vi inte känner att vi är “skyldiga” personen något. När detta sker upplever du det som ett “hot”. Det är subtilt, så mycket står klart, men det är ett kategoriskt faktum. Något sådant skedde faktiskt vid det amerikanska presidentvalet 2008. Det är en intressant anekdot som är värd att titta på.

När du organiserar en valkampanj och stödjer en kandidat är det normalt att hylla dennes erfarenhet, ledarskapsförmågor, prestationer eller lagstiftande mål. Men när John McCain försökte bli president begick hans personal ett katastrofalt misstag.

De presenterade McCain som en krigshjälte. Han gjorde enorma uppoffringar för sitt land som soldat. Som krigsfånge torterades han, och han var därför en person som borde “belönas”. För alla var skyldiga honom det.

Frasen “skyldiga honom” hittades i nästan varje tal. Ingen av hans rådgivare förstod att våra hjärnor automatiskt kopplar denna fras till ett hot. Ingen gillar att ha skulder eller agera under press. Om någon gör dig en tjänst så är det sista du vill att personen ska komma tillbaka och kräva ett kilo kött, som Shylock sade i Köpmannen i Venedig.

Hjärta på taggtråd

Detta är samma sak vi konstant upplever, varje dag. Om någon ger dig en gåva måste du ge något i gengäld. Om du bjuds in till ett dop, bröllop eller konfirmation så antar man att du ska ge något som är lika mycket värt som inbjudan. Det kan vara pengar eller gåvor.

Vi spenderar en stor del av våra liv med att formas av vad andra gör för oss, ofta utan att vi ber om det. Vi formas även av kritiken vi får om vi inte gör en tjänst för en annan person.

Vad kan vi göra mot den giftiga cykeln av tjänster?

Att säga att det finns en viss mån av giftig luft i världen av tjänster är en underskattning. Social psykologi påminner oss om karaktärsdragen hos tjänster i hälsosamma relationer. De mest positiva och tillfredsställande av relationer är sådana där vi ger och mottar tjänster utan att vara krävande eller vända oss till utpressning och manipulation.

“Glöm tjänsterna du gett, kom ihåg dem du fått.”

-Kinesiskt ordspråk-

Ur denna synvinkel kan vi inte åsidosätta det faktum att det är vanligt att “göra tjänster” i alla sammanhang. Tjänster validerar bandet du skapar med din familj, partner, vänner eller medarbetare. Men ofta får vi höra de typiska fraserna “jag skulle göra det för dig” eller “efter allt jag gjort för dig…”

Kvinna med pappersdockor

Så vad kan man göra när man ställs inför så pass uppenbart giftiga situationer?

Vi föreslår att du tänker på följande idéer:

  • Undvik att tillskriva en kostnad för den tjänst du gör. Sakerna du gör för andra bör komma från hjärtat. Gör dem inte för att du måste. Gör det fritt och gör det för att det stödjer dina värderingar och din identitet.
  • Låt inte någon göra något för dig som du inte godkänt eller bett om. Låt heller inte folk göra dig tjänster som gör dig obekväm eller som har ett högt personligt pris.
  • Lyssna på din inre röst och din intuition. När någon ber dig om något kommer dina instinkter omedelbart säga huruvida du borde göra det eller inte.
  • Om du säger nej till en förfrågan med en rättfärdigad och logisk anledning och den andra personen reagerar illa, ska du fråga dig själv om reaktionen är genuin.

Kom avslutningsvis ihåg att tjänster ska ges gratis. De är demonstrationer av ömsesidighet baserat på tillit. De ska aldrig vara baserade på utpressning. Kom även ihåg att de bästa tjänsterna, de man aldrig glömmer bort, är de man inte bad om. Dessa visar att du kan förutse andra personers behov. De visar att du älskar och respekterar dem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.