Konsekvenserna av ett sår som inte bildar ärr

Då du känner att du har ett sår som inte bildar något ärr i livet så innebär det att du har smärta som inte har nått sitt slut. För att avsluta den så måste du lära dig att släppa taget.
Konsekvenserna av ett sår som inte bildar ärr
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 20 februari, 2020

Att slitas bort från någon man älskar gör ont, oavsett om man blir övergiven, man gör slut, p.g.a. ett dödsfall. Konsekvenserna av ett sår är en upplevelse som kan förekomma vid vilken ålder som helst och under olika omständigheter som helst. Ibland lämnar denna förlust efter sig ett sår som inte bildar något ärr. I dessa situationer kan smärtan bli ett livssätt.

Ingen sorgeperiod försvinner av sig själv. Tiden hjälper men om man inte utvecklar en ny personlig historia rörande det som har hänt så är det risk för att man fastnar med ett sår som inte läker och blir ett ärr. Det kan även hända att man slutar känna smärtan, iallafall medvetet. Samma smärta kommer dock att cirkulera runt ditt liv på olika sätt.

Sorgeperioden involverar en omstrukturering av den psykologiska världen. Den bör underlättas av att man accepterar det som har hänt. Detta bör också göra så att man omvandlar sitt levnadssätt och sitt varande. Det är bara då du når denna nivå som du kommer kunna uppleva en sådan metamorfos. Det är bara då som du kommer kunna minska den smärta som påverkar dig och det är bara då som du kommer kunna stänga det sår som inte bildat ärr.

“Det privata ärret är det djupaste.”
-William Shakespeare-

Kvinna som är ledsen.

Konsekvenserna av ett sår: Sorg

Ordet “sorg” har två accepterade innebörder. Den första har att göra med den smärta och det lidande som man känner då man förlorar något som man älskar. Den andra är en konflikt mellan två motstående erfarenheter. Båda processerna förekommer inom sorgen.

Å ena sidan så finns det en ledsamhet och en längtan efter saker som inte finns där och inte kommer komma tillbaka. Å andra sidan så har vi faktumet att man måste konfrontera sig själv i denna situations sammanhang. Under sorgen så förekommer det såklart en viss spänning mellan det förflutna och framtiden.

Sorg refererar inte bara till vad som händer då man förlorar en person. Man kan också uppleva sorg då man förlorar situationer och även föremål. Man kan lida då man känner att man har förlorat sin ungdom eller vissa ideal. Eller även må dåligt för att man tappat bort pengar eller vissa möjligheter som man aldrig dragit nytta av.

Smärta och lidande kan vakna upp på olika sätt hos varje individ. Detta beror mycket på personens psykologiska struktur. De konkreta omständigheterna där bristen uppstått spelar också en roll. Många människor försöker oftast att förneka och beklaga sig över denna förlust. Allt eftersom tiden går så kommer vissa att acceptera den, medan andra vägrar.

Sorgen som ett sår som inte läker

En sorg som är ouppklarad är ett sår som ännu inte har bildat något ärr. Det är en smärta som personen håller inom sig och som inte försvinner med tiden som går. Man kan täcka över den men den kommer alltid att finnas där som en kuliss i bakgrunden till ditt liv. Ingen sorgeprocess är enkel. I många fall så kommer den heller inte att försvinna snabbt. Smärtan kan förstärkas av faktumet att vi lever i en kultur som kräver direkt tillfredsställelse.

Hur länge den kommer vara beror på hur stor den emotionella smärtan är. Först kommer personen vara ledsen och därefter känna sig apatisk. Prestandan inför skolan eller jobbet kommer antagligen också att påverkas. Det kan även bli svårt för personen att trivas i andras sällskap. Detta lidande kommer många gånger att vara det enda som man har.

Förlust är början på sorgeperioden och konsekvenserna är ett sår. Det är något som ingen av oss vill ha. Då sorgen utvecklas så blir det en process där du än en gång förlorar det du älskar, men den här gången är det du som orsakar denna förlust. Anledningen till det är att du nu kommer vara den som omstrukturerar sina egna idéer och känslor. Många vägrar dock ibland att fullfölja denna process.

Kvinna med ledsna ögon.

Tecken på ett sår som inte bildar något ärr

Det finns också en smärta som uppstår från själva smärtan. Generellt sett så tenderar den att vara mellan sex månader och två år. Att förlora ett barn är en av de mest smärtsamma erfarenheter som man kan uppleva. Denna smärta är så stark att det inte finns något i vårt språk som kan beskriva en sådan förlust. Det finns föräldralösa och det finns änkor, men det finns inte någon term för en mor eller far som har förlorat ett barn.

Ett sår som inte läker är egentligen bara en sorgeprocess som inte har nått sitt slut. Först vägrar personen att acceptera vad som har hänt, vilket ibland omvandlas till cynism. I dessa fall kan man bli extremt känslig för mindre situationer. Det kan även kännas omöjligt att ha en autentisk återkoppling med sig själv. Man börjar känna att man lever ett mekaniskt liv.

Andra gånger kan man bli sjuk av att undertrycka sorg. Man kan utveckla allvarliga mentala tillstånd och även fysiska sjukdomar. Man kan även bli bitter. I mer extrema fall kan det uppstå självskadebeteenden eller oansvariga beteenden. Varje förlust som inte leder till en positiv omvandling utgör konsekvenserna av ett sår och är något oroväckande och bör också betraktas på detta sätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Neimeyer, R. A., & Ramírez, Y. G. (2007). Aprender de la pérdida: una guía para afrontar el duelo. Paidós.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.