Konsten att älska enligt Erich Fromm

Konsten att älska enligt Erich Fromm
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 15 maj, 2023

Arvet från Erich Fromms fraser om kärlek fortsätter att inspirera oss än idag. För när det kommer till kritan måste vi medge att det inte alltid är lätt att älska. Det kräver mod, handling, hängivelse och ett sinne för ödmjukhet och ansvar. Få författare har lärt oss så mycket om konsten att älska som Erich Fromm.

Läraren, poeten och fredsaktivisten Thich Nhat Hahn sade en gång att vi genom att älska utan att veta hur bara sårar personen vi älskar. Det värsta är att vi ofta ser kärlek som något passivt.

För många personer leder en lätt förälskelse till en djupare kärlek där man helt överlämnar sig själv till den andra personen. När detta sker har vi inget annat val än att låta oss svepas iväg, i hopp om att kärleken kommer vara ömsesidig, vårdad och bekräftad av den andra personen.

Men ofta märker vi att det vi får i gengäld saknar energi, kreativitet och ömsesidighet.

Konsten att älska

Att älska intelligent och komplett är resultatet av en medveten handling, ett syfte som behöver och samtidigt kräver utmärkthet. Om vi bara släpper taget om oss själva och passivt väntar på att den andra personen ska göra och säga allt, kommer vi bara bli frustrerade.

Detta är vad psykoanalytikern, socialpsykologen och tyske filosofen Erich Fromm lär oss i sin bok Kärlekens konst. Nedan finner du en samling citat som summerar denna oförglömliga bok, som är värd att läsa om och om igen.

“Paradoxalt nog är ensamhet tillståndet som krävs för att kunna älska.”

-Erich Fromm-

Målning av Erich Fromm

Konsten att älska enligt Fromms citat

Kärlekens konst är inte en individuell bok inom det enorma intellektuella arv som Erich Fromm lämnat oss med. Det är faktiskt fortsättningen på en annan bok – The Fear of Freedom.

I den sistnämnda hade Fromm redan adresserat flera aspekter av den mänskliga naturen, och kände på grund av det behovet att fördjupa sig i det fascinerande ämnet kärlek; så grundläggande och vitalt för varje människa.

Framförallt ville Erich Fromm lära oss att kärlek är en konst. Det kräver att vi bemästrar både teori och praktiskt utövande. För det är viktigt att komma ihåg att kärlek är den enda anledningen för vår existens; det är vad som verkligen ger livet och vårt samhälle mening.

Låt oss ta en titt på de citat från Erich Fromm som bäst summerar dessa idéer:

1. Kärlek är den aktiva oron för livet och tillväxten hos det vi älskar

En av de mest intressanta aspekterna i boken Kärlekens konst är hypotesen att de flesta av oss inte vet hur man älskar. Det kan verka som en något dyster uppfattning, men vi måste ta hänsyn till de sociala sammanhang Fromm levde i.

Efter slutet av andra världskriget fanns det ett stort tomrum i värderingarna, en existensmässig kris som tvingade många tänkare, filosofer och psykologer att se över sina idéer.

Kärlek var och är motorn som manar oss att bli bättre människor. För att göra det är vi förpliktigade att arbeta aktivt på vår personlighet och vår personliga tillväxt. På så sätt kommer vi först tillfredsställa självkärleken, och sedan kunna älska en annan person fullt ut.

Detta är något som kräver sann ödmjukhet, mod, tro och disciplin.

2. Kärlek är en aktivitet, inte en passiv effekt; det är ett kontinuerligt väsen, inte ett plötsligt utbrott

Vi påpekade detta i början: att vara förälskad ska inte vara en passiv handling där vi bara släpper taget utan att göra något. Tvärtom är det en handling där glädje blandas med handling, villighet och delande.

Detta är ytterligare ett av Fromms mest representativa citat. I det manas vi att kliva ned från våra moln och stärka våra relationer. Han uppmanar oss att anstränga oss för att gå hand i hand med varandra med samma idéer. Därmed kan vi återskapa våra relationer på daglig basis.

Förälskat par illustrerar konsten att älska

3. Omogen kärlek följer samma princip: “jag älskar dig för att du älskar mig”

“Omogen kärlek följer samma princip: jag älskar dig för att du älskar mig. Mogen kärlek säger: du älskar mig för att jag älskar dig. Omogen kärlek säger: jag älskar dig för att jag behöver dig. Mogen kärlek säger: jag behöver dig eftersom jag älskar dig.”

-Erich Fromm-

Detta är ett av de citat från Erich Fromm som inte är begränsat till kärleksförhållanden. Det har mer att göra med sättet som människor relaterar till sitt eget samhälle; alltså att de gör så mer av nödvändighet eller en känsla av att de saknar något, snarare än av altruism och kärlek för sina medmänniskor.

Fromm ser på denna kärlek, som baseras på behov, som patologisk. Den antyder att vi inte ser efter eller förstår oss själva. Den antyder förväntningar om att andra ska ta ansvar för vad vi inte vill göra. Något som faktiskt är vårt ansvar.

“Det första steget är att bli medveten om konsten att älska, precis som att livet är en konst; om vi vill lära oss att älska måste vi fortsätta på samma sätt som vi skulle göra om vi ville lära oss en annan konst, såsom musik, måleri, snickeri och läke- eller ingenjörskonsten.”

-Erich Fromm-

4. Konsten att älska belyser två personer som har varit främlingar…

“Om två personer som har varit främlingar… plötsligt känner muren mellan dem falla samman och börjar känna såväl som upptäcka varandra, kommer det vara en av de mest exalterande upplevelserna i deras liv.”

-Erich Fromm-

Detta är ytterligare ett av Fromms vackraste citat. Det talar om intimitet, det mirakel som vanligtvis börjar med attraktion. Det slukas av ett djupare möte som sträcker sig längre än huden och sexualiteten själv.

Vi talar om ett emotionellt band där vi upptäcker en annan person med alla dennes nyanser, dygder, brister och essens. Vi talar om intimiteten som går hand i hand med tillit. Beröring som får nackhåren att resa sig eller en avslappnad och nostalgisk konversation som verkar komma från stjärnorna själva.

5. Kärlek är inte bara ett förhållande med en specifik person

“Kärlek är inte bara ett förhållande med en specifik person, det är en attityd, en vägledning av vår karaktär som fastslår typen av relation en person har med världen som helhet, inte med ett föremål eller en person.”

-Erich Fromm-

Något som Fromm vill att vi förstår i sin bok är att människor ser på kärlek som ett föremål, inte en förmåga. Att älska är inte något som är begränsat till relationen vi etablerar med våra partners, våra föräldrar eller våra barn. “Att älska” är att berika vår existens, det är en attityd kapabel att ge världen betydelse, ett löfte som är kapabelt att förvandla vårt samhälle.

Men Fromm förklarar att vi i denna moderna kultur har kommersialiserat allt i vår iver att tillfredsställa våra egna behov, och det inkluderar kärlek.

6. Det är en paradox där två personer blir en och samtidigt förblir två

Detta är ytterligare en av Fromms mest välkända fraser, och även en av de mest tankeväckande. Som vi redan vet är en frestelse vi ofta stöter på att “späda ut oss själva” i en relation, speciellt i början.

Det är en försämrande process som i slutänden förgör vår identitet och konsumerar oss, såväl som vår frihet och värdighet. Vi får inte glömma att konsten att älska i själva verket är att vara oss själva, men att gå framåt tillsammans, ha samma hängivelse och ta ansvar för vår egen tillväxt och våra relationer.

Kramas bakifrån

7. Det är en stor skillnad mellan att förälska sig och att förbli förälskad

Enligt Fromm är det en stor skillnad mellan att förälska sig och att förbli förälskad. Han anser att om relationen börjar med sexuell attraktion som snart leder till själva akten, kommer bandet paret har vara i riskzonen.

Fromm förklarar för oss i Kärlekens konst att man för att utveckla en mogen, vis och ansvarsfull kärlek måste jobba på fyra vitala områden: omvårdnad, ansvar, respekt och kunskap.

Men ofta slutar det med att vi får en kärlek utan intimitet som bara baseras på behov – ett behov som tillfredsställs med den sexuella handlingen. Passion kan dyka upp, men den döljs lätt av misstro och att inte känna den andra personen tillräckligt väl. Det är en kärlek som aldrig tar form.

Men den som vet hur man går bortom den inledande sexuella attraktionen och spänningen, och som har viljan, kommer försöka skapa en sann intimitet. Denna person kommer försöka vara en konstnär som skapar en sann, mogen och modig kärlek. Det är en person som bemästrar konsten att älska.

Avslutningsvis vill vi säga att dessa citat lär oss att kärlek inte bara är ett “ämne” där vi måste lära oss både utövandet och teorin. Konsten att älska är även en aktiv och ansvarsfull attityd mot livet och samhället.

Det är en förvandlande kraft som kräver medvetenhet, inte konformism, och som kallar på oss för att agera med kreativitet, inte passivitet.

Kvinna med fjäder

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.