Hur våra kroppar förvarar undertryckta känslor

Hur våra kroppar förvarar undertryckta känslor
Adriana Díez

Skriven och verifierad av psykologen Adriana Díez.

Senaste uppdateringen: 19 december, 2022

Vet vi verkligen vad som händer i våra sinnen? Vet vi vilka vi själva är? Kan vi kontrollera vad som händer inom oss så att det inte påverkar oss negativt? Vet vi verkligen vad vi känner och hur vi känner vid varje tillfälle? Att förstå våra undertryckta känslor kan vara det mäktigaste vapnet vi har för att kunna förstå vårt eget beteende.

Neurovetenskapen har sedan 1900-talet fokuserat sig på relationen mellan hjärnan och våra känslor. Våra känslor har därför äntligen fått den vikt som de förtjänar. Känslor är inte längre enkla och automatiska reaktioner. De har börjat få vetenskaplig relevans.

Det har dessutom uppstått en ny idé: att det är nödvändigt att lära människor hur man identifierar, förstår och hanterar sina känslor för att förhindra att undertryckta känslor styr deras beteende.

“Varje undertryckt känsla kommer göra sitt avtryck på vårt beteende genom emotionella mönster som bestämmer åt oss.”

-Elsa Punset-

Det är anledningen till att vi i nuläget lägger så stor vikt vid att förstå våra undertryckta känslor. Vi kommer då att kunna lära känna oss själva och identifiera vad som händer inom oss. Det kommer även hjälpa oss att hantera våra känslor och handla i enlighet med hur vi känner oss.

Person som håller ett hjärta i handen.

Att förstå våra undertryckta känslor hjälper oss att förstå vår identitet

Att veta vad som händer inom dig är att förstå vem du är. Undertryckta känslor är de känslor som vi inte vill lyssna på och som vi försöker ignorera. Det är dock de som till slut styr vårt beteende och våra tankar.

Genom att förstå våra känslor kommer vi ha möjligheten att förstå vårt eget agerande. Alla filtrerar situationer i enlighet med sina känslor, och det är anledningen till att alla beter sig på olika sätt. Vår erfarenhet leder oss till att se världen på ett speciellt och unikt sätt. Varje situation ger upphov till olika känslor inom oss och det är anledningen till att vi förstår hur vi agerar när vi förstår oss själva.

När vi undertrycker känslor som ilska, låter oss dras med av rädslor, inte låter oss själva vara ledsna, eller känner att vi inte har någon kontroll över vår smärta, kommer det sluta med att vi inte klarar av att hantera våra känslor. Det är då känslorna talar för sig själva genom våra handlingar.

Stanford University utförde en studie rörande känslor som visade att individer med tendensen att undertrycka sina känslor uppvisade en större fysiologisk respons än andra; exempelvis ångest eller ilska.

Av denna anledning är det vanligt att de individer som inte uttrycker sina känslor eller som har stora svårigheter med att göra detta också har somatiska problem som muskelspänningar, huvudvärk, hudreaktioner eller komplicerade sjukdomar.

Nyckel i händerna.

Kroppens och sinnets minne

Ibland bemöts vi av situationer där vi reagerar på ett sätt som förvånar oss. Detta uppstår genom upplevelsernas minne som har en medveten eller omedveten roll. När vi undertrycker våra känslor kommer vi inte att hantera dem och lösa problemet. Vi låter dem krypa in i vårt minne utan att vi märker det.

Det är vårt jobb att veta vad som händer och vad vi känner vid varje tillfälle. Om man inte vet hur man identifierar sina känslor kommer man inte att kunna hantera dem. Det första steget är därför att bli medveten om dessa känslor och ge dem en röst när de pratar. Om man inte gör detta kommer man undertrycka sina känslor och de kommer därmed löpa amok av sig själva.

När vi vet vad vi känner kan vi forma våra känslor och försöka förstå dem. När vi lyssnar på oss själva kan vi förstå och hantera vårt beteende för att på så sätt handla på ett rationellt sätt. Det är bara när vi ger våra undertryckta känslor en röst som vi kan börja förstå vår riktiga identitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Campbell-Sills, L., Barlow, D. H., Brown, T. A., & Hofmann, S. G. (2006). Acceptability and suppression of negative emotion in anxiety and mood disorders. Emotion. https://doi.org/10.1037/1528-3542.6.4.587
  • Kashdan, T. B., & Breen, W. E. (2008). Social Anxiety and Positive Emotions: A Prospective Examination of a Self-Regulatory Model With Tendencies to Suppress or Express Emotions as a Moderating Variable. Behavior Therapy. https://doi.org/10.1016/j.beth.2007.02.003

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.