Lär dig allt om antipsykotiska medel

Typiska och atypiska antipsykotiska medel behandlar symptom på schizofreni. Läs vidare för att lära dig om egenskaperna hos dessa mediciner samt deras bieffekter!
Lär dig allt om antipsykotiska medel
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Man kan bara köpa antipsykotiska medel på recept. De är godkända för att behandla mentala hälsoproblem med psykotiska symptom, såsom schizofreni, schizoid-affektiva störningar och vissa former av bipolaritet samt allvarlig depression.

Vissa antipsykotiska medel kan också användas för att behandla ångest (men endast i väldigt små doser) samt fysiska problem, balansproblem och illamående. Läkarna rekommenderar dem dock inte för psykotiska symptom vid demens.

Ett annat namn för dessa läkemedel är “neuroleptika”. Vissa föredrar denna term eftersom det betyder “att ta över nerverna”, vilket beskriver vad läkemedlen gör.

Vetenskapen bakom antipsykotiska medel

Det finns flera möjliga förklaringar till den potentiella effektiviteten hos antipsykotiska läkemedel:

 • De förhindrar dopaminets verkan. Vi vet att de flesta av dessa läkemedel blockerar vissa dopaminreceptorer i hjärnan. Det reducerar flödet hos meddelanden under psykotiska tillstånd.
 • Förändringar i andra kemiska substanser i hjärnan. De flesta antipsykotiska läkemedel påverkar också andra kemiska substanser i hjärnan, som serotonin och noradrenalin. Dessa två signalsubstanser hjälper dig att reglera ditt humör.
Struktur av hjärnan.

Dopaminets bana vid schizofreni

En av de mest accepterade hypoteserna rörande schizofreni är att dopamin är den primära signalsubstansen vid schizofreni. Dopamin påverkar hjärnan genom flera banor:

 • Den mesolimbiska banan.
 • Den mesokortikala banan.
 • Den nigrostriatala banan.
 • Den tuberoinfundibulära banan.

De främsta typerna av antipsykotiska medel

Dessa läkemedel hamnar i två kategorier: första generationens antipsykotiska läkemedel (gamla) och andra generationens antipsykotiska läkemedel (nya). Båda kan vara effektiva men har olika bieffekter.

Den främsta skillnaden mellan dessa två grupper är att den första generationen blockerar dopamin medan den andra generationen påverkar serotoninnivåerna.

Vissa forskare menar att vissa av andra generationens läkemedel har färre bieffekter än den första.

Första generationens antipsykotiska läkemedel

Forskarna utvecklade dessa läkemedel på 50-talet. De delas in i olika kemiska grupper. De fungerar mer eller mindre på samma sätt och patienterna tar dem vanligtvis oralt.

Dessa läkemedel kan ge upphov till extrapyramidala bieffekter som:

 • Dåsighet
 • Irritation
 • Torr mun
 • Förstoppning
 • Synproblem
 • Emotionella blockeringar
 • Flytningar från bröstvårtorna
 • Amenorré
 • Stelhet eller muskelspasmer

Några av de “typiska” första generationens antipsykotiska medel är: klorpromazin (märkesnamn Largactil), flupenthixol (Fluanxol), fluphenazin (Modecate), haloperidol (Haldol), loxapin (Loxapac), perfenazin (Trilafon), pimozid (Orap), trifluoperazin (Stelazin), tiotixen (Navane) och zuclopentixol Clopixol).

Röda och vita piller.

Andre generationens läkemedel

Läkarna rekommenderar vanligtvis den andra generationens läkemedel, som forskarna utvecklade under 90-talet. De tenderar att ha mildare neuromuskulära bieffekter än den första generationen.

De orsakar också färre sexuella bieffekter jämfört med äldre läkemedel. Med de nya löper man dock större risk för metaboliska problem, inkluderat viktökning.

Clozapin är den enda medicin som har godkänts av det amerikanska läkemedelsverket för att behandla schizofreni som inte svarar på andra behandlingar. Läkarna skriver också ut detta för att hjälpa schizofrenipatienter med självmordstankar.

Några exempel är: risperidon (Risperdal), quetiapin (Seroquel), olanzapin (Zyprexa), ziprasidon (Zeldox), paliperidon (Invega), aripiprazol (Abilify) och clozapin (Clozaril).

Amerikanske läkare använder dessa andra generationens läkemedel för att behandla ångest och humörsvängningar, bipolär störning, posttraumatisk stress. De gör detta trots att det amerikanska läkemedelsverket inte officiellt godkänt användningen av dessa mediciner för detta syfte.

Antipsykotiska medel med de flesta bieffekterna

Forskarna tror att atypiska antipsykotiska läkemedel kan bli mer effektiva än de äldre varianterna för att behandla negativa effekter eller generella negativa symptom (en nedgång i patientens tänkande och beteende).

Effekter som sömnighet, hypotensiva muskler är vanliga bieffekter vid användningen av atypiska antipsykotiska medel. Det verkar också finnas en större risk för hyperglykemi.

Frekvensen av vissa bieffekter beror på de atypiska antipsykotiska medel som du tar. Det är omöjligt att dra pålitliga slutsatser rörande dessa läkemedel för det har ännu inte gjorts tillräckligt med forskning kring ämnet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.