Lär känna dig själv genom att använda tidslinjetekniken

Lär känna dig själv genom att använda tidslinjetekniken
Julia Marquez Arrico

Skriven och verifierad av psykologen Julia Marquez Arrico.

Senaste uppdateringen: 19 december, 2022

Psykologin använder många olika tekniker och redskap under den terapeutiska processen. Man kan exempelvis använda tidslinjetekniken. Man använder den för att man ska kunna få självkännedom och uppnå självförståelse. Denna teknik har ett humanistiskt och systemiskt perspektiv, men den används av många psykologer eftersom den kan ge dem en hel del värdefull information om deras patienter.

Människans individualitet är formad av det förgångna, nuet och även framtiden. Allt som har hänt oss är en del av vilka vi är. Det är viktigt att ge mening åt de händelser som har uppstått i våra liv för att vi ska kunna växa som människor och acceptera oss själva.

I den här artikeln vill vi lära dig om hur tidslinjetekniken fungerar och när du bör använda den.

Hur fungerar tidslinjetekniken?

Grunderna för denna teknik är analys och reflektion. En person kommer inte få de önskade resultaten genom att bara “tillämpa” denna teknik. Det är därför viktigt att tänka på att det även krävs att man reflekterar. Genom att analysera ens egen tidslinje kan man kanalisera och hantera de olika relaterade känslorna. Detta inkluderar dem som vi alltid känner, och även dem som vi inte medvetet har tagit itu med.

“Att känna till andra är intelligens, att känna till sig själv är riktig visdom. Att bemästra andra är styrka, att bemästra sig själv är riktig makt.”

-Lao Tzu-

När du har gjort din tidslinje måste du dyka djupare in i meningen av varje element som du ritade. Tidslinjetekniken kräver en reflexiv analys som vanligtvis guidas av frågor som “Hur förändrades jag tack vare den där uppfattningen?”, “Vad gick jag miste om under det där tillfället?” eller “Kom jag över den där upplevelsen?”

Du kommer då att kunna analysera dina upplevelser på ett hälsosamt sätt. Genom att förena det förgångna med nuet kommer vi lyckas förstå oss själva bättre på ett konstruktivt sätt.

Kvinna som ligger i gräset och skriver.

De bästa tillfällena att använda tidslinjetekniken

Tidslinjetekniken går att använda vid nästan varje tillfälle, men det är bättre att använda den i början av en terapeutisk process eller som ett sätt att få slut på en viss förvirring som du kanske upplever. Tidslinjetekniken kommer alltid att vara användbar när någon vill lära känna sig själv mer på djupet. Genom att förstå allt som vi har gått igenom kommer vi lyckas förstå bättre varför vi gör det vi gör och varför vi har de känslor som vi har.

Det rekommenderas å andra sidan inte att man använder denna teknik när patienten precis har genomgått en smärtsam eller traumatisk upplevelse. Enligt en studie från University of Arizona i USA är det vanligt att patienter uppvisar tecken på depression när de sörjer. Så om en person upplever ett trauma kommer dennes humör troligtvis att påverka analysen negativt.

“De två viktigaste dagarna i ditt liv är dagen du föddes och dagen du kom på varför.”

Mark Twain

Hur man använder tidslinjetekniken

För att använda tidslinjetekniken måste du tänka på två viktiga faser: hur du ritar tidslinjen och den kritiska och reflexiva analysen. Först börjar du med att rita en rak linje och markerar följande händelser i kronologisk ordning:

Fas 1

Definiera och poängtera några väldigt viktiga händelser såsom din födsel, då dina syskon föddes (eller någon annan viktig släkting), ett dödsfall som påverkat dig, ditt giftermål etc. Du kan använda en blå krita för detta.

Fas 2

Peka ut händelser som förändrade ditt liv, som exempelvis när du flyttade till ett nytt hus eller ett annat land, början på dina studier, en viktig resa etc. Du är den som avgör vad som är viktigt och vad som inte är det. Använd en grön krita för detta.

Man som blundar.

Fas 3

Under denna fas är målet att peka ut de tillfällen som öppnade upp kritiska situationer eller faser som du måste hantera på rätt sätt. Du kan använda en röd krita för detta. Se till att du pekar ut de tillfällen som du känner har gjort dig starkare.

Fas 4

Du bör sedan peka ut situationer eller händelser som har avdelat olika etapper i ditt liv. De som du känner har förändrat ditt liv, din rutin och som var traumatiska och svåra att hantera. Du kan använda en svart eller mörk krita för dessa händelser.

När du har ritat din tidslinje så bör du spendera lite tid med att analysera den påverkan som varje händelse har haft på ditt liv. Det är okej att analysera bortom de händelser som du ritade på tidslinjen och hur de har förändrat dig till den person du är idag. Kom ihåg att det bara är möjligt att komma över personliga begränsningar och växa som individ när du verkligen vet vem du är.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Beyebach, M. (2010). 200 tareas en terapia breve. Barcelona: Herder.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.