Lär känna dig själv genom att använda tidslinjetekniken

Lär känna dig själv genom att använda tidslinjetekniken

Senaste uppdateringen: 15 januari, 2019

Psykologin använder många olika tekniker och redskap under den terapeutiska processen. Man kan exempelvis använda tidslinjetekniken. Den används för att man ska kunna få självkännedom och uppnå självförståelse. Denna teknik har ett humanistiskt och systemiskt perspektiv, men den används av många psykologer eftersom den kan ge dem en hel del värdefull information om deras patienter.

Människans individualitet formas av det förgångna, nuet och även framtiden. Allt som har hänt oss är en del av vilka vi är. Det är viktigt att ge mening åt de händelser som har uppstått i våra liv för att vi ska kunna växa som människor och acceptera oss själva.

I den här artikeln vill vi lära dig om hur tidslinjetekniken fungerar och när du bör använda den.

Hur fungerar tidslinjetekniken?

Grunderna för denna teknik är analys och reflektion. En person kommer inte få de önskade resultaten genom att bara “applicera” denna teknik. Det är därför viktigt att tänka på att det även krävs att man reflekterar. Genom att analysera ens egen tidslinje kan man kanalisera och hantera de olika relaterade känslorna. Detta inkluderar dem som vi alltid känner, och även dem som vi inte medvetet har tagit itu med.

“Att känna till andra är intelligens; att känna till sig själv är riktig visdom. Att bemästra andra är styrka; att bemästra sig själv är riktig makt.”
-Lao Tzu-

Då du har gjort din tidslinje måste du dyka djupare in i meningen av varje element som du ritade. Tidslinjetekniken kräver en reflexiv analys som vanligtvis guidas av frågor som “Hur förändrades jag tack vare den där uppfattningen?”, “Vad gick jag miste om under det där tillfället?” eller “Kom jag över den där upplevelsen?”

Du kommer då att kunna analysera dina upplevelser på ett hälsosamt sätt. Genom att förena det förgångna med nuet kommer vi lyckas förstå oss själva bättre på ett konstruktivt sätt.

Kvinna som ligger och skriver i gräset.

De bästa tillfällena att använda tidslinjetekniken

Tidslinjetekniken kan användas vid nästan varje tillfälle, men det är bättre att använda den i början av en terapeutisk process eller som ett sätt att få slut på en viss förvirring som du kanske upplever. Tidslinjetekniken kommer alltid att vara användbar då någon vill lära känna sig själv mer på djupet. Genom att förstå allt som vi har gått igenom kommer vi lyckas förstå bättre varför vi gör det vi gör och varför vi känner de känslor som vi har.

Det rekommenderas å andra sidan inte att man använder denna teknik då patienten precis har genomgått en smärtsam eller traumatisk upplevelse. Enligt en studie från Universitetet i Arizona är det vanligt att patienter uppvisar tecken på depression då de sörjer. Så om en person upplever ett trauma kommer dennes humör troligtvis att påverka analysen negativt.

“De två viktigaste dagarna i ditt liv är den dag du föddes och den dag du kom på varför”.
Mark Twain

Hur man använder denna teknik

För att använda tidslinjetekniken måste du tänka på två viktiga faser: hur du ritar tidslinjen och den kritiska och reflexiva analysen. Först börjar du med att rita en rak linje och börjar peka ut följande händelser i kronologisk ordning:

Fas 1

Definiera och poängtera några väldigt viktiga händelser som din födseln, då dina syskon föddes (eller någon annan viktig släkting), ett dödsfall påverkat dig, ditt giftermål, etc. Du kan använda en blå krita för detta.

Fas 2

Peka ut händelser som förändrade ditt liv, som exempelvis då du flyttade till ett nytt hus eller ett annat land, början på dina studier, en viktig resa etc. Du är den som avgöra vad som är viktigt och vad som inte är det. Använd en grön krita för detta.

Man som blundar.

Fas 3

Under denna fas är det viktigt att du pekar ut de tillfällen som öppnade upp kritiska situationer eller faser som måste hanteras på rätt sätt. Du kan använda en röd krita för detta. Se till att du pekar ut de tillfällen som du känner har gjort dig starkare.

Fas 4

Du bör sedan peka ut situationer eller händelser som har avdelat olika etapper i ditt liv. De som du känner har förändrat ditt liv, din rutin och som var traumatiska och svåra att hantera. Du kan använda en svart eller mörk krita för dessa händelser.

Då du har ritat din tidslinje så bör du spendera lite tid med att analysera den påverkan som varje händelse har haft på ditt liv. Det är okej att analysera bortom de händelser som du ritade på tidslinjen och hur de har förändrat den person du är idag. Kom ihåg att det bara är möjligt att komma över personliga begränsningar och växa som individ då du verkligen vet vem du är.

Detta kanske intresserar dig
7 tecken på att du behöver större självkännedom
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
7 tecken på att du behöver större självkännedom

Att ha större självkännedom innebär att du kommer vara säkrare i dina beslut och inte vara beroende av vad andra tycker om dig.  • Beyebach, M. (2010). 200 tareas en terapia breve. Barcelona: Herder.