Det är viktigt att lära barn tacksamhet

Det tar tid att lära barn tacksamhet. Processen måste följa deras naturliga, biologiska utveckling så att de kan njuta av denna fantastiska dygd.
Det är viktigt att lära barn tacksamhet
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

För att lära barn tacksamhet måste man göra bra mycket mer än att bara lära dem att säga “tack”. Att få dem att leva med en tacksam anda är något helt annat, för tacksamhet går bortom uppförande.

Det är en mentalitet, ett karaktärsdrag och ett sätt att leva.

Tacksamhet är något som varje barn är kapabelt att utveckla. Den ger dem förmågan att känna igen vad andra gör för dem. Andra positiva personlighetsdrag kommer med tacksamhet, som generositet och vänlighet.

Ett tacksamt barn är mindre själviskt, har bättre attityd, kommer väl överens med andra och är lyckligare på lång sikt.

“Tacksamhet låser upp livets fullhet. Den förvandlar vad vi har till tillräckligt och mer.”

-Melody Beattie-

Barn håller sytt hjärta

Hur man lär barn tacksamhet

Hundratals studier har slagit fast att tacksamhet har många fördelar, såsom:

Att lära barn att utöva tacksamhet är en gåva till dem och alla i deras omgivning. Härnäst ska vi dela med oss av några tips för att lära barn tacksamhet.

1. Föregå med gott exempel

Föräldrar och andra förebilder har ett viktigt ansvar att visa barn hur man beter sig. Om de ser sina föräldrar agera generöst och njuta samt värdera de positiva saker som händer, kommer även unga barn att följa detta exempel.

Om barnen å andra sidan ser föräldrar och andra vuxna konstant klaga, bete sig oförskämt och aldrig vara nöjda med något, kommer det vara svårare för dem att förstå vikten av att utöva tacksamhet.

2. Hjälp dem förstå att andra personer också har behov

Det är normalt för små barn att vara själviska och egocentriskaDet är svårt att förklara för dem att världen är en stor plats som inte kretsar kring dem och deras önskningar.

Biologiskt kommer förmågan att ta hänsyn till andras behov med tiden, men vuxna kan hjälpa dem med denna process.

Det är viktigt att hjälpa barn förstå att alla har önskningar och att dessa ibland är inkompatibla med deras. Att inte kunna tillfredsställa dem kan vara extremt frustrerande och få dem att fokusera på det istället för vad de redan har.

3. Lär dem att dela med sig

Ett barn som lär sig att dela lär sig även värdet av vad det har. Inte bara materiella saker, utan även personerna i dess liv som det kan lita på. Att dela innebär att man tar hänsyn till andra och breddar deras horisonter.

4. Betona vikten av att säga “tack”

Alla försök att lära barn tacksamhet måste inkludera att få dem att förstå det sanna värdet av att säga “tack”.

Det ska inte vara något automatiskt som de lär sig att säga varje gång de får en gåva; det ska inte bara vara ytterligare ett ord. De måste lära sig dess sanna mening.

Vanan att säga tack kommer gradvis hjälpa dem att tänka på anledningarna till att de borde känna sig tacksamma.

5. Säg tack till barn när de gör något bra

När barn gör något bra är det viktigt att tacka dem och visa tacksamhet, precis som du väntar dig att de ska göra mot andra. Det är en del av att vara en förebild.

Genom att göra det kommer barnen se att deras handlingar är viktiga och att de kan göra enkla saker för att göra andra glada. Samtidigt får det dem att vilja upptäcka vad dessa små saker är för varje person.

6. Tala om sakerna som barnet är tacksamt för

Det är bra att be barn att tala om vad de är tacksamma för. Lyssna utan att döma och skäll aldrig på dem för att de nämnt vissa saker.

Om du låter dem uttrycka sig kommer du lära känna dem bättre och veta vilka områden du måste jobba med för att stärka deras tacksamhet.

Vuxna bör också tala om sakerna de är tacksamma för med barnen. Det kommer hjälpa de små att öppna sin världssyn och påbörja en dialog som uppmuntrar dem att värdera de bra saker som händer i livet.

Pappa med dotter

Vikten av att vara tacksam

Som du kan se är det värdefullt och belönande att anstränga sig för att lära barn tacksamhet, för sanningen är att det inte alltid uppstår på egen hand.

De negativa sakerna i folks liv, som besvikelser, förbittring och rädsla kastar ofta en skugga över de positiva. När man inte kan fokusera på det positiva blir det svårt att utöva tacksamhet.

Men Robert Emmons – en akademiker känd för sitt arbete med tacksamhet – säger att medveten utveckling av tacksamhet kan hjälpa en att förbättra sin generella tillfredsställelse med sitt liv.

När man lär barn att utöva tacksamhet är det viktigt att fostra en attityd om att de goda sakerna i livet är gåvor som vi haft den stora turen att få.

När man gör tacksamhet till en vana kan man förändra det känslomässiga tillståndet i ens liv och göra mer plats för glädje och band till andra.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Reklau, M (2019). El poder  de la gratiud.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.