Logoterapi: Att leva ett meningsfullt liv

I en kaotisk värld är det att leva ett meningsfullt liv nyckeln till god psykisk hälsa. Detta är också grundvalen för en terapi som skapades av neurologen och psykiatern Viktor Frankl.
Logoterapi: Att leva ett meningsfullt liv
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Att leva ett meningsfullt liv betyder inte att du inriktar hela din existens på att sträva efter personlig lycka. Istället handlar det om att finna ett syfte och att arbeta mot detta. Framför allt handlar det om att du ska känna dig tillfreds med den du är, det du har och allt omkring dig, varken mer eller mindre. I den hektiska vardagen är det emellertid svårt att fokusera sinne, hjärta och blick på ett existentiellt mål, när du ofta konfronteras med meningslöshet.

Tyvärr är det lätt att bli överväldigad av den oro och negativitet som stress och ångest utlöser. Hur kan du finna mening i ditt liv när detta suger upp all din energi? Helt klart är det komplicerat. Men som den berömde psykoanalytikern Erich Fromm påpekade så kan syftet med livet helt enkelt sägas vara konsten att veta hur man lever i sig själv.

Detta är nyckeln till psykiskt välbefinnande: att arbeta med din inre harmoni och balans. Det förutsätter att du utvecklar god självkännedom och tillämpar de grundläggande principerna i Viktor Frankls logoterapi. 

Låt oss ta en närmare titt på dessa.

Ofta måste man stöta på motgångar för att lära sig att leva ett meningsfullt liv

Logoterapi: Hur man lär sig att leva ett meningsfullt liv

De flesta människor tänker inte på meningen med sina liv förrän de stöter på motgångar. Det är då du börjar ställa dig de klassiska existentiella frågorna, såsom “Varför händer detta mig och vad är meningen med allt detta?” Att försöka finna en mening även när allt går snett och ödet tycks vara emot en är ett av de mest transcendentala av alla mänskliga beteenden.

Enligt stoicismen, en filosofisk tankeskola som grundades av Zenon från Kition år 301 f.Kr., måste man acceptera saker och ting precis som de är för att kunna vara lycklig. Det är en vacker tanke. Men är det möjligt? Hur uppnår man det? Det är ofta oerhört svårt för oss att förlika oss med våra levnadsvillkor. Vanligen slår vi bakut och känner ilska och sorg över det vi har förlorat.

Irvin David Yalom, som är professor i psykiatri vid Stanford University, förklarar att det tar tid att lära sig att leva ett meningsfullt liv. Vid någon tidpunkt tar du det nödvändiga steget mot en självrannsakan för att komma i kontakt med dina behov och fundera ut vad som verkligen är relevant och viktigt för dig.

Förr eller senare inser du att livet inte är ett problem som du måste lösa. Det är snarare ett mysterium som du måste acceptera.

Vad innebär det att leva ett meningsfullt liv?

Viktor Frankl var en av de främsta experterna i fråga om att leva ett meningsfullt liv. Faktum är att det var så viktigt för honom att han använde det som grundpelaren i den terapeutiska metod han utvecklade för att arbeta med sina patienter. Han kallade den logoterapi. Frankl menade att önskan att finna mening i tillvaron är ett behov som alla någon gång upplever. När du gör det, genom att fastställa vad som utgör ett meningsfullt liv för dig, ger detta dig stöd under svåra perioder.

  • Först och främst är viktigt att förstå att var och en har sin egen definition av vad som konstituerar ett meningsfullt liv. Det är något som är unikt för varje individ och som ändrar sig med tiden. Våra förhållanden och mål brukar variera genom åren.
  • Detta sökande är också en källa till motivation. Varje gång du ställer dig frågan “Vad är viktigast för mig just nu?” eller “Vad ger mig mening och syfte?”, fokuserar du din uppmärksamhet på att utforska ditt äkta jag. Detta är en övning i självkännedom.
  • Det att leva ett meningsfullt liv bygger också på att du värdesätter dina erfarenheter i det förflutna och i nuet. Det innebär att du skapar samklang mellan det som alltid har varit viktigt för dig (dina värderingar) och det du hoppas få ut av livet (dina drömmar).

Denna övning är viktig för ditt psykologiska välmående. För när du fått en viss klarhet om vad som är meningsfullt för dig, så ger det dig ett skäl till att leva, att kliva ur sängen varje morgon. Det ger dig något att tro på, att kämpa för och att drömma om.

Man måste skapa samklang mellan sina värderingar och drömmar för att leva ett meningsfullt liv

Arvet efter Viktor Frankl: Logoterapi

Viktor Frankl är berömd av två anledningar: för att ha överlevt två koncentrationsläger under andra världskriget och för att ha skrivit boken Livet måste ha mening. Han var en renommerad professor i psykiatri som skrev mer än 30 böcker och gav omkring 210 föreläsningar på de flesta stora universitet runt om i världen.

En speciell höjdpunkt i arvet efter honom är logoterapin. Denna typ av terapi bildade den tredje Wienskolan i psykoterapi och tillkom efter Freuds psykoanalys, vilken utgjorde den första skolan. Drivkraften som ger form och syfte åt denna psykologiska metod är att hjälpa människor att leva meningsfulla liv. Han använde metoden för att hjälpa sina patienter att uppnå detta mål.

Du har en kropp, ett sinne och en “själ”

Viktor Frankls terapi var inte religiös på något sätt. Han använde begreppet “själ” för att beskriva en persons sanna väsen. Han menade att alla har en kropp, ett sinne och en själ som rymmer deras livshistoria. Det är den del av dig som innefattar din röst, dina värderingar och din personlighet. Ett av dina mål består i att skapa harmoni mellan dessa tre element som gör dig till den du är.

Alla dina erfarenheter, goda såväl som dåliga, är meningsfulla

Allt du genomgår i ditt liv har en betydelse. Ditt mål är att identifiera vad denna är. Lycka, osäkerhet, motgång, passion, frid, fruktan… Försök att komma underfund med vad du kan lära dig från varje ögonblick.

Du är fri att ändra riktning på ditt liv utifrån det som ger dig mening

Ibland känner du dig förmodligen fångad av dina levnadsvillkor. Om någon överger dig och du känner dig ensam. Om du förlorar ditt jobb under en svår och oviss period i ditt liv. Men när dessa saker inträffar är du fri att välja vilken väg som helst som du tror kommer att ge ditt liv mening. Först då kommer du att uppnå välbefinnande.

Att leva ett meningsfullt liv innebär att du åtar dig att följa vad det än må vara som motiverar dig i mörka stunder. Världen runt omkring dig är alltför kaotisk för att du kan tillåta dig att driva alltför långt bort från den du verkligen är.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Frankl V (1994). El hombre en busca de sentido, Herder, Barcelona.
  • Frankl V (1991). A pesar de todo, decir sí a la vida. Herder, Barcelona, 
  • Frankl V (2002). Psicoanálisis y existencialismo. Herder.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.