Löpning: en utmärkt form av meditation

Löpning: en utmärkt form av meditation
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Med dagens livsstil måste vi absolut ta hand om våra kroppar och sinnen. Av alla former av fysisk träning är löpning en av de mest populära och dessutom en av de hälsosammaste. Givetvis under villkoret att ditt fysiska tillstånd tillåter det och att du utför det på ett smart sätt.

Och sedan har vi meditation: meditation har blivit ett accepterat och älskat sätt att ta hand om våra mentala och emotionella jag. Att löpa är så bra för dig, och både när det kommer till hjärtat och sinnet.

Det är inte ovanligt att våra sinnen vandrar när vi springer, oavsett om vi tänker på själva löpningen eller något helt annat. Man kan säga att bra träning är när kropp och sinne är i synk trots att de gör olika saker. Detta tillstånd är var meditation finner sitt hem och betydelse.

“Om du tränar ditt sinne för löpning kommer allt annat vara enkelt.”

-Amby Burfoot-

Meditationens magi

Utövandet av meditation består av att fokusera din uppmärksamhet i syfte att rensa sinnet och minska ångest. Det lär dig att koppla bort från orosmolnen som lömskt kryper in i ditt tankeflöde.

Det är därför löpning kan vara ett utmärkt sätt att frigöra sinnet och släppa på spänningar i kroppen. Det har visat sig minska stress och stimulera hormoner som skyddar oss mot depression.

Meditation är även kopplat till uppmärksamhet och kan hjälpa oss att hantera smärta. Det kan till och med ha en positiv påverkan på arkitekturen i våra hjärnor, där den förstärker viktiga synaptiska kopplingar.

Det finns många sätt att utveckla ett utövande av meditation och medveten närvaro. Vi behöver inte nödvändigtvis tända ljus, bränna rökelse eller sitta på en speciell kudde i en specifik ställning.

När du är djupt insjunken i en aktivitet kan du faktiskt anta en meditativ attityd. Löpning är en av dessa aktiviteter, för när vi utför det korrekt låter det oss flöda.

Löpning och meditation

Löpning är medicin för sinnet

Löpare talar ofta om löpning som en medicin, ett sätt att navigera genom livets problem. Det är ett sätt att fly från negativitet och slå ens personliga demoner.

Det går bortom behovet av fysisk träning. Det finns även ett behov av att vara “emotionellt” vältränad. “Om jag kan ta mig igenom den här rundan kan jag göra vad som helst.”

Att springa är en rytmisk, naturlig rörelse som låter energi flöda genom kroppen och bli till rörelse. Istället för att använda energi för negativa tankar och känslor blir den till bränsle för en aktivitet som stimulerar nervsystemet och det endokrina systemet.

När vi väl frigjorts från negativa känslor kommer det vara mycket enklare att jobba med dem. Vi kan lära oss av dem och sedan gå vidare. Det har visat sig att både kropp och sinne blir starkare när löpning stimulerar meditation.

Vidare publicerades en studie 2016 i tidskriften Translational Psychiatry, där man beskrev att riktad meditation tillsammans med aktiviteter såsom löpning eller promenader minskade symptomen på depression med 40% för deltagare som diagnostiserats med depression innan studien.

Nyckeln till allt detta är att löpning hjälper oss att fokusera, speciellt när vi sprungit ett tag och våra rörelser blir mer automatiserade. Det hjälper även när vi inte behöver jobba lika hårt för att springa längre.

Vi går från att “släpa” vår kropp till att “följa med” vår kropp. Detta leder till en typ av aktiv meditation som kan vara väldigt lugnande.

Att springa får sinnet att sakta ned

Att springa saktar ned våra tankar – det ger oss perspektiv och ett nytt humör. Om du aldrig sprungit eller bara gjort det i liten utsträckning, kommer här något som du definitivt upplevt: hur många gånger har du haft ett problem som varit stort, men som känts mindre följande morgon?

Varför sker detta? För att vårt sätt att tänka skiljer sig beroende på tiden på dygnet. Löpning producerar samma effekt; den producerar ett annorlunda sätt att tänka. Rörelserna vi utför när vi springer låter oss se på ett problem utan att känna ångesten vi gör kvällstid.

Om vårt sinne å andra sidan inte vill jobba med problemet kan vi släppa det och frigöra sinnet för att fokusera på stimulanserna omkring oss. Detta låter sinnet jobba i det tysta.

Även om vi inte vill så tvingar löpning vårt sinne att sakta ned. Den intensiva stormen av tankar och orosmoln lägger sig gradvis.

Springer på berg

Löpning lägger fokus på nuet

Ofta är vi helt omedvetna om nuet. Våra sinnen går från det förflutna till framtiden utan att stanna i nuet. Därför bearbetar vi inte en stor del av informationen som våra sinnen tar in.

När vi tänker har vi begränsade resurser, så om vi beslutar oss för att det förflutna och framtiden är viktigare att tänka på, kommer vi inte ge mycket uppmärksamhet till nuet.

Det huvudsakliga målet med alla meditativa utövanden är att hjälpa oss vara uppmärksamma på nuet. För att hjälpa oss förstå att vi måste stanna i nuet för att det förflutna och framtiden ska få kontinuitet.

Mental koncentration är en fundamental del av alla meditativa utövanden, i syfte att föra oss till ett tillstånd av medvetenhet utan att förlora perspektivet. Med meditation kan vi därför se trädet utan att tappa greppet om vår position i skogen.

Löpning hjälper oss att göra just detta: att vara mer medvetna om nuet och hantera problemen som uppstår. Det sammankopplar oss även med nuet eftersom det hjälper oss att kommunicera med kroppen – en nästan perfekt “maskin” vi börjat ignorera tills den skriker ut i smärta.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.