Lycka är lokaliserad i din vänstra hjärnhalva

Lycka är lokaliserad i din vänstra hjärnhalva
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 30 april, 2023

I motsats till den populära uppfattningen finns inte våra känslor i hjärtat, utan i hjärnan. Nyligen utförda studier visar nämligen att den största delen av vår lycka är lokaliserad i den vänstra hjärnhalvan. Varje gång vi känner oss uppspelta, fulla av energi, positiva och hoppfulla är det vår vänstra pannlob som uppvisar mest neural aktivitet.

Detta är väldigt intressant. Daniel Goleman talade om detta i en New York Times-artikel där han förklarade att inriktningar som psykologi, buddhism och spiritualitet arbetar tillsammans för att kunna finna svaren på de många frågorna om hur människor fungerar.

I maj 2000 ägde ett produktivt och tillfredsställande möte rum. Dalai Lama träffade de bästa psykologerna och neurologerna vid den tidpunkten, och det med ett huvudsakligt syfte. Det var ett svårt men praktiskt syfte: att få veta hur buddhismen hanterar negativa känslor. De ville också veta vad som händer i en människas hjärna när den mediterar eller fokuserar på vänlighet, altruism och lycka.

De träffades under fem dagar i Dharamsala, Indien. Detta var ett väldigt produktivt möte för en av forskarna – Dr. Richard Davidson. Han är chef på laboratoriet för affektiv neurovetenskap på University of Wisconsin och författare av Hjärnans emotionella liv. Han lämnade mötet med hypotesen:

“Nylig forskning har visat att när vi sympatiserar, aktiverar hjärnan samma nätverk som aktiveras när vi upplever smärta, fysisk, eller annan.”

-Dr. Richard Davidson-

Hjärtformad öppning

Studier visar att lycka är lokaliserad i din vänstra hjärnhalva

Dr. Davidson är känd för sin forskning om affektiv neurovetenskap. Han upprepar en fras på alla sina konferenser: nyckeln till att ha ett hälsosamt liv är att ha ett hälsosamt sinne. Idag är han ordförande för Center for Healthy Minds på samma universitet.

År 2008 fokuserade han sina studier på att visa förhållandet mellan neuroplasticitet och meditationstekniker. Han ville se om personer som hade utövat meditation under stor del av sina liv hade en bättre elektrisk aktivitet och förbättrad koncentration.

“Meditation ger dig möjligheten att pausa, observera hur lätt sinnet kan överdriva graden av ett misslyckande och motstå att dras med den strömmen.”

-Dr. Richard Davidson-

Å andra sidan kan vi finna hans mest intressanta idéer i hans bok “Hjärnans emotionella liv” som publicerades 2012. I den exponeras det att lycka är lokaliserad till den vänstra hjärnhalvan. Låt oss ta en djupare titt på det här resonemanget.

Pannloben och våra känslor

Det finns många studier på de miljarder nervceller som finns i våra hjärnor. Att säga att lycka är lokaliserad till den vänstra hjärnhalvan är ett sätt att uttrycka hur våra positiva känslor har utvecklats under tidens gång.

 • Till exempel trodde människor fram till nyligen att känslor och sinnesförnimmelser var lokaliserade i den mest primitiva delen av hjärnan, känd som reptilhjärnan. Där återfinns de äldsta strukturerna, såsom det limbiska systemet. Detta är ansvarigt för regleringen av alla känslomässiga processer.
 • Neurovetenskapen gjorde dock en annan upptäckt för 30 år sedan. Vi vet redan att känslor inte exklusivt är lokaliserade i det limbiska systemet. Faktum är att den här strukturen är direkt kopplad till pannloberna, strukturerna som är involverade i mer komplexa tankeprocesser.
Lycka är lokaliserad i den vänstra hjärnhalvan

Vånda, stress och ångest är lokaliserade i den högra hjärnhalvan

Dr. Richard Davidson hade redan detta i åtanke. Han visste redan om det existerande förhållandet mellan det limbiska systemet och pannloberna. Efter många års forskning och tester med magnetröntgen fick dock något hans uppmärksamhet:

 • De funktionella bilderna avslöjade att när vi känner vånda, känner oss stressade eller deprimerade är de mest aktiva delarna i hjärnan de kretsar som sammanstrålar i amygdalan, likaväl som i den högra pannloben.
 • Den högra pannloben är relaterad till vaksamhet, någonting vi upplever när vi känner oss väldigt stressade.

Den vänstra hjärnhalvan och positiva känslor

Lycka är lokaliserad i den vänstra hjärnhalvan eller mer specifikt i den vänstra pannloben. När vi känner oss lugna, optimistiska, avslappnade eller hoppfulla visar den högra pannloben mindre aktivitet på grund av den intensiva neurala aktiviteten på den motsatta sidan. Detta är ett väldigt viktigt och slående faktum som neurovetenskapen har fastslagit.

“Ett fantastiskt faktum är att vi enbart genom mental aktivitet avsiktligt kan förändra våra egna hjärnor.”

-Dr. Richard Davidson-

Om lycka är lokaliserad till den vänstra hjärnhalvan, hur kan vi stimulera det här området?

Dr. Davidson slog fast att det bästa vi kan göra för att förändra vår hjärnaktivitet är att förbättra våra tankar och vår generella hjärnaktivitet. Detta är något som vetenskapen om kognitivt beteende stöttar eftersom den används i stor utsträckning för att behandla ångest, depression, fobier och stress.

Likaså rekommenderar vi att utöva följande om du vill lugna hyperaktiviteten i din högra pannlob, eftersom lycka är lokaliserad i den vänstra hjärnhalvan.

 • Meditation
 • Vänlighet
 • Altruism
 • Ge dig själv tid att vila
 • Kultivera vänskaper
 • Ha ett mål i åtanke (håll dig motiverad)
 • Var entusiastisk
 • Var positiv och hoppfull
Mediterar på strand

Oavsett var en viss process, kvalitet eller kompetens är lokaliserad finns det en aspekt vi måste ha i åtanke. Ingen kan förändra och optimera vår mentala aktivitet utom oss själva. Vi är alltså de som bör vilja leva ett lyckligare, flexiblare och öppnare liv. Vi bör således ge oss själva möjligheten att lägga den neurologiska grunden för lycka.

“Som ett resultat har naturen försett den mänskliga hjärnan med formbarhet och flexibilitet som låter den anpassa sig efter kraven på världen den befinner sig i. Hjärnan är varken oföränderlig eller statisk utan kontinuerligt omformad av livet vi lever.”

-Dr. Richard Davidson-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.