Media manipulerar: 10 strategier för mediemanipulation

Media manipulerar: 10 strategier för mediemanipulation
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Begreppet “mediemanipulation” är kanske inte så välkänt, men vi har Sylvain Timsit att tacka för detta värdefulla bidrag. År 2002 skapade den franska skribenten en lista över tio strategier för mediemanipulation som används av politiska och ekonomiska krafter för att kontrollera allmänheten. Trots att det har gått 15 år är hans lista över hur media manipulerar fortfarande ett kraftfullt och giltigt argument att ta hänsyn till.

Listan är en samling av metoder för massmanipulering. Anledningen till dessa strategier, enligt författaren, är att skapa fogliga, underkastade och lydiga individer. Dessutom säger han att media använder dem för att stötta kapitalism, ojämlikhet och nykapitalism.

Timsits inlägg blev viralt på några minuter. Det tillskrevs faktiskt felaktigt lingvisten Noam Chomsky. Med det sagt finns det definitivt anspelningar på Chomskys övertygelser i Timsits arbete, speciellt vad det gäller eden kritiska analysen av massmedias roll i vårt samhälle.

“I en totalitär stat, spelar det ingen roll vad folket tänker eftersom regeringen kan kontrollera folk med våld genom att klubba ned dem. Men när du inte kan kontrollera ett folk med våld, måste du kontrollera vad de tänker, och det generella sättet att göra det på är via propaganda.”

-Noam Chomsky-

Enligt Timsit är följande de 10 strategierna som media använder för att manipulera massorna:

Media manipulerar genom distraktion

Strategin om distraktion består av att avleda massornas uppmärksamhet på viktiga frågor. Ett sätt att göra detta på är att fylla nyhetsflödet med trivialiteter. Målet är att distrahera folk och hålla deras sinnen upptagna. Resultatet blir att folk slutar ifrågasätta varför media inte talar om vissa frågor; folk har glömt de verkliga frågorna.

media manipulerar oss

Problem – Reaktion – Lösning

Den här metoden går att jämställa med en politisk opinionsundersökning. Det innebär att man testar befolkningen genom att sprida rykten och  idéer för att utvärdera hur befolkningen tar emot dem. Det innebär att man skapar ett problem för att sedan lösa det. Och sedan ses manipulatörerna som hjältar av allmänheten.

Gradualism

Gradualism manipulerar folk genom att få dem att acceptera socialt orättvisa beslut. Nyckeln är att göra det progressivt, långsamt, under en tidsperiod på flera år.

Låt oss till exempel säga att målet är att säga upp 80 % av de anställda på ett stort företag. Media börjar då med att skriva negativa nyheter om företaget: aktierna går ner, krascher på börsmarknaden, rykten osv. Sakta skapar det en medvetenhet som börjar förbereda folk för de “stora nyheterna”. Om uppsägningarna hade offentliggjorts från början så hade det blivit upplopp.

Media manipulerar genom förhalande

En annan strategi som Timsit menar att media manipulerar människor genom är att presentera opopulära beslut som “nödvändiga”, “för en bättre framtid”, eller “för vårt eget bästa”. De får befolkningen att genuint tro att deras uppoffringar kommer att leda till att saker blir signifikativt bättre längre fram.

Så befolkningen vänjer sig vid en lägre livskvalitet. De börjar se det som normalt. Slutligen finner de sig i det nuvarande tillståndet och slutar att kräva vad de tidigare en gång krävt.

Media manipulerar genom att behandla folk som barn

Ett annat sätt som media manipulerar på är att tala med människor som om de vore barn. De använder inlindade argument, karaktärer och intonationer, som om människor vore för veka eller omogna för att kunna hantera sanningen. Målet är också en foglig och underkastad reaktion. Idealet är att förhindra folk från att tänka kritiskt som vuxna människor.

Media behandlar folk som barn

Vädja till känslor

Känslomässiga vädjanden är mycket mer kraftfulla än sterila, strikt objektiva sådana. Eftersom medierna är medvetna om detta använder de sig av strategin att vädja till allmänhetens känslor. De försöker förhindra folk från att tänka kritiskt; de försöker kontrollera deras tankar. Tänk på hur kraftfull rädsla kan vara.

Att hålla allmänheten okunnig och medelmåttig

Enligt Timsit föredrar media en okunnig, obildad publik. Att isolera dem från kunskap gör dem lättare att manipulera. Det håller också olydnad och uppror borta. Information är makt.

Uppmuntra folk att bidra till medelmåttighet

Den här punkten och föregående är väldigt lika och utgör en av de mest subtila strategierna av mediemanipulation. Motsvarar programmen på TV vad allmänheten vill se? Eller påtvingas vi dem av media? Med andra ord, tittar vi verkligen på vad vi vill, eller vad de vill att vi tittar på?

För Timsit är detta uppenbart. Konsumism och banalitet hypnotiserar oss. Det gör att vi inte bryr oss om vår omgivning. Vi har tränats till att vara mediokra.

Självklander

Samtidigt som media uppmuntrar vår ignorans får de oss också att tro att vi är de enda ansvariga för våra eländen. Media talar om för oss att våra knappa kunskaper kommer att göra oss miserabla och utan framgång. I grunden är de ute efter att skapa ett självklandrande av jaget genom självrättfärdigande med avsikten att förhindra att allmänheten mobiliserar sig.

Media vill att vi tror att vi är de enda ansvariga för vår olycka

Fullständig kunskap om allmänheten

För att kunna utöva kontroll över någon måste du veta allt om dem. Olyckligtvis har våra moderna oligarkier tagit hand om detta med yttersta perfektion. För Timsit gör de psykologiska, sociala och teknologiska framstegen att de stora företagen nu tillåts veta allt om varje individ. “Systemet” vet allt om oss och det innebär att de kan manipulera oss precis på alla våra svaga punkter.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.