Empatitrötthet hos personer inom sjukvården

Empatitrötthet hos personer inom sjukvården
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 16 juni, 2023

Ibland lyckas inte de som jobbar inom sjukvården att få den person de behandlar att må bättre, vilket skapar en form av post-traumatisk stress som vi skulle kunna kalla empatitrötthet. Det är ett tillstånd som kan uppstå när man bevittnar hur ens patienter lider fysiskt, psykologiskt, socialt och mentalt. Med tiden kan sjukvårdspersonalen också indirekt känna deras smärta.

När empatin orsakar stress

Det skapas ofta ett band mellan läkaren och patienten när patienten går på dialys varje vecka. Det skapas en form av vänskapligt förtroende när man tillsammans pratar om observationer och hopp om förbättring.

Det är viktigt att en person som jobbar inom sjukvården kan sätta sig i en annan persons situation. Man bör kunna förstå patienten och bygga vänskapliga band. Empatin kan dock även ge upphov till stress, vilket är fallet vid empatitrötthet.

Empatin förbättrar behandlingens kvalitet, men gör även att sjukvårdspersonalen löper högre risk för att bli utbränd. Ju mer empati, desto större risk för empatitrötthet.

Kvinna som lider av empatitrötthet.

Empatin och hjärnans mekanismer

1995 myntade Charles Figley termen empatitrötthet (engelska: compassion fatigue). Han är chef för det traumatologiska institutet vid Tuluane University i New Orleans, och han märkte av att de personer som arbetade med traumatiserade personer indirekt även blev påverkade själva över tid av det som patienterna gick igenom.

Det är en ganska ny term, men mekanismer i hjärnan som blir påverkade har såklart funnits under en lång tid, och de har att göra med empati och imitationsbeteenden. Amygdalan, orbitofrontala hjärnbarken och spegelneuronerna gör att man känner det som en annan person känner.

Om den andra personen uppvisar smärta kommer även läkarens empati att bli större, vilket i sin tur ger upphov till en ännu större empatitrötthet.

Symptom på empatitrötthet

Som vi har sett är det ett tillstånd som uppstår då sjukvårdspersonalen ständigt kommer i kontakt med patientens upplevelser av smärta på fysisk eller psykisk nivå. Vad känner då vårdaren av för symptom?

  • Kognitiva: Minnesproblem, försämrad koncentration och återkommande negativa tankar.
  • Emotionella: Intensiv rädsla, ledsamhet, ilska, generell förtvivlan.
  • Fysiska: Magproblem, yrsel, huvudvärk, hypertoni, smärtor, muskelspänningar, kronisk trötthet och svårigheter att somna.

Inom arbetslivet uppstår även en brist på motivation, en upplevelse att man inte förstår det man gör samt att man distanserar sig från medarbetarna.

Man som sitter med terapeut.

Relationen till post-traumatisk stress

Du kanske märker att empatitrötthet påminner om post-traumatisk stress. Post-traumatisk stress orsakas av en stressig eller traumatisk händelse som hotar personen fysiskt. Kroppen svarar då med stress i ett försök att anpassa sig till omgivningen. Det kan uppstå vid vilken ålder som helst, och det kan även dröja ett tag innan symptomen visar sig.

Empatitrötthet är å andra sidan ett resultat av en ackumulering av händelser och inte en specifik. De ackumulerade händelserna uppstår med andra ord när sjukvårdspersonalen konstant blir utsatt för patientens smärta.

Tre grupper med delade symptom

Empatitrötthet och post-traumatisk stress har vissa delade symptom:

  • Personen återupplever tillfället. Om konflikten inte löses kan den vårdanställde komma att återuppleva den traumatiska upplevelsen. Man bör vara medveten om att man inte blir drabbad av detta bara genom att arbeta mycket i sig, utan det är de emotionella banden som ger upphov till det.
  • Ett undvikande beteende. Personen försöker undvika tankar, känslor, personer, platser, uppgifter och situationer som påminner om den traumatiska upplevelsen. Denne försöker även göra sig av med relaterade föremål och slutar med aktiviteter som tidigare var roliga. Personen kan verka irriterad, besvärad och allmänt förvirrad och kommer att distansera sig fysiskt och emotionellt från både patienterna och folk överlag, vilket har en negativ inverkan på det sociala livet.
  • Hyperaktivitet. När personen befinner sig i ett ständigt spänt och stressat tillstånd kan denne komma att överreagera i olika situationer.
Läkare i möte.

Hur man behandlar empatitrötthet

När vi nu har pratat om vad empatitrötthet är kan vi börja titta på vad vi kan göra åt det. Här ger vi dig några förslag:

Som du kan se för tillståndet med sig allvarliga konsekvenser trots att detta är personer som är tränade till att hantera traumatiska situationer. Det är viktigt att du tar hand om dig själv, både för din egen skull och för att du ska kunna fortsätta vårda dina patienter på bästa sätt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.