Mina sår från ditt övergivande

Mina sår från ditt övergivande

Senaste uppdateringen: 31 oktober, 2021

Ett av mina tidigaste barndomsminnen är bilden av dig när du försvinner ut genom dörren och aldrig kommer tillbaka. Ljudet av dörren som smäller igen får mig fortfarande att skaka och har märkt mig för livet. Du vet inte hur djupa mina sår är från ditt övergivande, pappa.

När din pappa lämnar dig och aldrig kommer tillbaka, när ingen berättar för dig vad som sker eftersom de tror att du är för liten eller försöker skydda dig, gör det som mest ont. Detta eftersom du är den som målar verkligheten med de enda anledningar du kan finna genom att läsa mellan raderna.

Dessa anledningar är de som kan göra mest ont. Det är de som kan skada dina framtida band till andra män och med din partner, för skulden som är kvar är bara din. Du har varit en dålig flicka som inte förtjänar sin pappa. Du förstår inte relationsproblem, men du förstår bestraffning. Att förlora din pappa är en bestraffning.

Gråtande flicka som upplevt övergivande

Ditt övergivande har gett mig skuldkänslor

Den frånvarande pappan, som lämnade dig av egen fri vilja, kommer skapa emotionella tomrum som du kommer försöka fylla med skuldkänslor. Du känner trots allt att om du uppfört dig, hade du förtjänat en pappa vid din sida.

Du har förlorat ditt mod eftersom du varit en dålig dotter. Det är därför han lämnade dig. Det finns ingen annan anledning, och ingen har gett dig chansen att tro något annat. Du är ett barn, och som sådant leder självcentreringen i ett barns utveckling till att du tror att allt är under din kontroll. Allt har en anledning och allt är kopplat till dig.

Övergivande för med sig ett känslomässigt tomrum som går bortom fysisk frånvaro. Fysisk frånvaro kan trots allt täckas upp av ansträngningen hos en ensamstående mor eller en annan släkting eller fadersgestalt. Men känslomässig frånvaro är ett oersättligt tomrum som inte kan täckas eftersom endast en förälder finns.

När du är barn tror du att de dåliga sakerna som drabbar karaktärerna i sagor inte är något annat än resultatet av deras egna felsteg. Det är sensmoralen. Därför är skuld den känsla som bäst förklarar vad du känner inför din pappas övergivande. Det är därför du mår dåligt, för du vet inget annat sätt att förstå det emotionella tomrummet.

Att bli övergiven tidigt i livet påverkar framtida relationer

Känslomässig frånvaro är ett tomrum som märker dig och är omöjligt att gömma. Det är ett vakuum och en rädsla för att det ska drabba dig igen i framtiden. Detta tomrum får dig att tro att alla män är som den som skulle ha tagit hand om dig, men lämnade dig.

Kvinna på tåg

Detta emotionella vakuum av övergivande får dig även att ifrågasätta ditt eget värde. Din självkänsla har skadats, och det känns svårt att älska dig själv. Efter att ha upplevt övergivning vid en så pass tidig ålder är trots allt ditt värde cementerat av de andra som vill vara vid din sida.

Och det är anledningen till ditt känslomässiga beroende. Dina relationer präglas av rädsla och ensamhet, vilket i sin tur gör dig avlägsen. Du blir känslomässigt onåbar eftersom du försöker skydda dig själv, och dina relationer följer ett mönster:

  • Först är du kall och avlägsen för att undvika att vara sårbar inför andra. Om de inte känner dig kan de inte såra dig.
  • Om de lyckas komma dig nära börjar du ta avstånd från dem. Detta är inte nödvändigtvis medvetet, utan ett sätt att skydda dig. Om det inte finns något känslomässigt band kan ingen bli sårad.
  • Detta förstärker dina rädslor. Det är trots allt en självuppfyllande profetia: att de kommer överge dig. Detta är när du känner dig som mest ensam. Du tror att världen är en hotfull plats och att du inte kan undvika att överges.
  • Detta får din självkänsla att sjunka ännu lägre. Du känner att anledningen till att alla överger dig är att du inte förtjänar dem. Det är samma sak som skedde med din pappa. Du förtjänar inte någons tillgivenhet.
Flicka med trumpet

Att övervinna övergivande är ett steg bortom emotionell mognad

Att övervinna övergivande är ett steg som alltid kommer leda till emotionell mognad. Det involverar att bygga upp dig själv igen, att höja självkänslan och ditt sätt att relatera till andra. Att övervinna övergivande börjar därför med att älska och acceptera dig själv.

Det antyder att acceptera smärtan av frånvaron och förstå att vissa pars förhållanden bryts utan någon specifik bov eftersom kärleken bleknar och ibland gör ont.

Detta är anledningen till att det är så svårt att ge kärlek till någon som blivit övergiven.

Det involverar ofta att lära sig nya metoder för social och emotionell interaktion genom att anskaffa sociala färdigheter som låter dig vara tillgänglig utan att vara beroende eller knuffa bort dem som kan hjälpa dig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.