Mod handlar om att få saker att hända

Mod får människor att agera som om de inte vore rädda, och det handlar om att få saker att hända även under de värsta av omständigheter. Således är modiga människor de som främjar förändringar för att uppnå välbefinnande och frihet.
Mod handlar om att få saker att hända
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vad gör en person modig? Mod handlar om oräddhet, beslutsamhet och att se till att få saker att hända.

Psykologin har analyserat denna dimension i många år. Konsensus, hur underligt det än låter, är att mod är lika med att få saker att hända. Det handlar om att skapa positiv förändring även under svåra omständigheter. Det vill säga i situationer där andra skulle ge upp.

Martin Seligman, en förespråkare för positiv psykologi, menar att mod är den dimension som fungerar som en av de mest helande komponenterna under terapi. Dessutom har den både genetiska och pedagogiska, likväl som miljömässiga, rötter.

Föräldrar skapar ofta en proaktiv inställning till livet för att lära sina barn att de måste lägga rädslan åt sidan för att nå sina mål. Tyvärr blir människor som växer upp utan sådan förstärkning under sin barndom osäkra. När de så drabbas av en traumatisk upplevelse kan de komma att sakna det mod de behöver.

Av denna anledning uppfattar Seligman modet som ett väsentligt element under den terapeutiska processen. Det kan skapas genom ett samarbete mellan patienten och en terapeut, samt genom att de också gör en ansträngning. När individen så ändras blir det tydligt att de har lärt sig att värdesätta sin egen beslutsamhet. Med andra ord har de skapat motivationen att förändra sitt liv.

Det är då de bestämmer sig för att forma och uppnå ett nytt steg för att känna sig mer trygga och med mer kontroll. Detta är den bästa formen av mod för alla; den mest berikande för en människas välbefinnande.

En backpacker överstiger ett berg

Mod handlar om att få saker att hända

Viss vetenskaplig forskning menar att mod uppstår som ett resultat av en primär kamp mot känslor såsom rädsla. Ur en neurobiologisk synvinkel innebär det att reglera amygdalas inflytande. Detta är ett hjärnområde kopplat till de mest intensiva känslorna. Det är samma område som förlamar och kapar dina intryck då den tar över.

Liknande innebär det också att förbättra områden som bland annat prefrontala cortex. Med andra ord områden som är kopplade till beslutsfattande, reflektion, planering och uppmärksamhet på miljöstimuli utan påverkan av rädsla eller ångest. Faktum är att mycket av den forskning som finns tillgänglig om denna typ av beteende kommer från den militära sfären (Neria, Solomon, Ginzburg och Dekel (2000)) och från berättelser där vissa soldater utfört heroiska handlingar samtidigt som de befunnit sig i stor fara.

”Jag förblev bara lugn och gjorde vad jag var tvungen att göra”, säger många av dessa ungdomar som tränats för att reagera snabbt i riskfyllda situationer. Men hur är det med det civila? Kan någon vara en hjälte utan militär utbildning?

Läkarna Uhri Kugel och Catherine Haussman genomförde en studie vid Oxfords universitet. Informationen den avslöjar är intressant. Låt oss analysera detta nedan!

Även om mod ofta romantiseras är det faktiskt en kognitiv färdighet

Mod handlar om att få saker att hända eftersom det innebär att vi främjar förändring. Dessutom handlar det om att fokusera på ett mål mitt under ogynnsamma omständigheter. Nej, du behöver inte vara den klassiska hjälten som kämpar mot drakar. Mod är en kognitiv färdighet som alla kan lära sig och tillämpa, enligt aktuell forskning.

Det består i grunden av att tända din vilja att agera trots din rädsla, att kunna rannsaka osäkerhet och tvivel för att sedan gå framåt och vidta åtgärder. Du kan uppnå detta genom att arbeta med följande:

  • Korrekt ångesthantering, vilket hjälper dig att återställa ditt mentala tillstånd för att kunna gå till handling – något du uppnår när du lärt dig känna igen tankemönstren som fängslar dig.
  • Känslomässig medvetenhet. Detta består av att veta hur man gör för att anknyta till sina känslor med syfte att förvandla dem och använda dem till sin fördel.
  • Att komma ihåg vad ens värderingar, vitala syften och personliga mål är.
  • Mod handlar om att få saker att hända. Det beror på att du utvecklar en mycket specifik förmåga att visualisera de önskade målen du når om du vågar.
En kvinna som är glad att leva

Mod handlar om att få saker att hända för att få en mer tillfredsställande verklighet

Franco, Blau och Zimbardo (2011) definierar mod som förmågan att agera socialt trots personlig risk. Men det förekommer kritik angående denna definition. Detta eftersom att mod inte alltid är inriktat på att rädda andra; istället är mod främst nödvändigt när man behöver rädda sig själv.

Martin Seligman har också påpekat att för att terapi ska vara effektiv, måste du väcka ditt mod. Med andra ord måste du antända din beslutsamhet för att övervinna din rädsla, dina begränsningar och din osäkerhet. På så sätt hittar du mer kraft och styrka och får lättare att uppnå det du vill. I sin tur kommer du att kunna skapa förändringar som går i linje med dig själv och ger dig tillfredsställelse.

Vissa säger att människor lever på tro och hopp. Att agera är dock det enda som verkligen kan förvandla din verklighet. Detta eftersom mod är en blandning av känslor, tankar och intryck inriktade på framsteg för att främja något positivt, antingen för dig själv eller för andra.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Uri Kugel, Catherine Hausman, Laurie Black, and Bruce Bongar (2017) Psychology of Physical Bravery Psychology of Physical Bravery- Psychology, Social PsychologyOnline Publication Date: Jul 2017DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199935291.013.36
  • Neria, Y. Y., Solomon, Z. Z., Ginzburg, K. K., & Dekel, R. R. (2000). Sensation seeking, wartime performance, and long-term adjustment among Israeli war veterans. Personality and Individual Differences29, 921–932. doi:10.1016/S0191-8869(99)00243-3

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.