Några tips för att avgöra om en vänskap är värd att räddas

En vänskap kan vara en berikande erfarenhet. Men den kan också göra dig mycket illa, om den utvecklas till en skadlig relation utan att du inser det. För det finns situationer då människorna som står dig närmast inte hjälper dig på något sätt. Vid sådana tillfällen gör du bäst i att dra dig undan.
Några tips för att avgöra om en vänskap är värd att räddas
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Har du någon gång undrat om en vänskap du har med någon egentligen är positiv och nyttig för dig? Har det hänt att du ställt dig frågan om det är du som har för höga krav eller om det i själva verket är din väns uppträdande som är giftigt och skadligt? Det är inte lätt att acceptera att det kan vara dags att avsluta en viktig relation. I den här artikeln får du några riktlinjer för att bedöma dina vänskapsrelationer. Faktum är att tipsen kan hjälpa dig att komma underfund med om en vänskap är värd att räddas över huvud taget.

Vi är sociala varelser av naturen. Följaktligen kan det gagna oss enormt att bilda och upprätthålla sådana meningsfulla och djupa band som en vänskap kan erbjuda. Alla vänskaper är emellertid inte positiva. Och det finns faktiskt vänskapsförhållanden som kan vara mycket farliga för dig.

Trots detta är det svårt att erkänna att en vänskap är skadlig. Och i ännu högre grad att göra något åt det. Ja, det kan hända att du håller fast vid en osund vänskap av ren vana. Eller kanske för att ni har delat så många år av vänskap. Eller till och med av rädsla. Därför har du en benägenhet att göra allt du kan för att rättfärdiga denna vänskap för att slippa avbryta den. Men följande riktlinjer kan hjälpa dig bestämma om en vänskap är värd att räddas eller ej.

Tecken som avslöjar om din vänskap är värd att räddas

En vänskap är värd att räddas om den bygger på ömsesidigt förtroende

Är vänskapen ömsesidig?

Ömsesidighet är en avgörande faktor i alla mänskliga relationer. När du skapar en känslomässig bindning med någon är det oerhört viktigt att båda parter ger och tar. I annat fall blir relationen obalanserad, eftersom den ena personen får makt över den andra.

Det betyder att du bör ge akt på om du är den enda som investerar tid, energi och resurser i vänskapsförhållandet. Naturligtvis har alla vissa förpliktelser och olika saker de måste uträtta. Och det är inte hälsosamt att förvänta sig att alla personer i ens närhet alltid ska finnas tillhands. Men om du känner någon som gång på gång ger prov på att han eller hon inte prioriterar er vänskap, så kan du behöva omvärdera denna.

Är din vän lojal?

Dina omständigheter och din omgivning förändras med tiden, precis som du själv. Kanske skaffar du dig många nya kontakter. Detta innebär emellertid inte att du kan försumma de människor som redan finns i ditt liv.

Dock finns det personer som slutar bry sig om en viss vänskap så snart de finner en annan som de uppfattar som mer passande och förmånlig för dem i det aktuella läget. Men skulle något gå snett i denna nya vänskap eller skulle deras situation förändras, så återvänder de till vännen de tidigare nonchalerat. Om du blir offer för den här sortens beteende så ska du inte vara rädd att sätta gränser.

Är din vän pålitlig?

All vänskap grundar sig på förtroende. Faktiskt är förtroende den hörnsten som intimitet, ömsesidigt stöd och tillit bygger på. Men om du upptäcker att din vän har avslöjat dina hemligheter till andra, talat illa om dig eller ljugit för dig, så blir ditt förtroende oåterkalleligen naggat i kanten. I sådana lägen måste du fråga dig själv om det verkligen är värt att låta någon du inte litar på vara en del av ditt liv.

Är det ett sunt förhållande?

För att kunna veta om en vänskap är värd att räddas måste du ta reda på om det rör sig om ett sunt förhållande. Med andra ord får den inte involvera någon form av manipulation, tvång eller emotionell utpressning. En god vän ger dig frihet, respekterar dina beslut och försöker inte manipulera dig.

Vidare är en sund relation inte behäftad med svartsjuka. Det är en relation där båda parter kan lita på varandra och där var och en stödjer och uppmuntrar den andre i dennes strävan att uppnå sina personliga mål. Om din vän försöker underminera dig, förringa dina prestationer eller övertala dig att du aldrig kommer att uppnå dina mål gör du bäst i att hålla honom eller henne på avstånd.

Lojalitet gör ofta att en vänskap är värd att räddas

Är din vänskap värd att räddas trots allt?

Om du inser att en del av dina vänner inte uppfyller ovanstående riktlinjer bör du ägna lite tid åt att reflektera över dem. Du måste vara bestämd med dem och uttrycka vad du känner. Men det är också vettigt att ge dem möjlighet att ändra sina beteenden; de kan i själva verket ha varit helt omedvetna om den skada de har orsakat.

Men när du väl låtit dem förstå hur du upplever situationen ska du inte tillåta att de fortsätter i sina gamla spår. Istället måste du sätta din egen hälsa och ditt eget välbefinnande i första rummet. Ja, du bör tänka på att de människor du tillbringar mest tid med faktiskt är en återspegling av dig. Därför gäller det att du är noga med vem du väljer att umgås med.

Det kan vara svårt att upplösa en gammal vänskap. Men om du börjar märka något störande i förhållandet som du inte varit observant på tidigare, så ska du inte skämmas över försöka värna om dig själv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Montañés, M. C., & Iñiguez, C. G. (2002). Emociones sociales: enamoramiento, celos, envidia y empatía.
  • Bucosky Yolde, M. (2018). Las relaciones de amistad, valores asociados y bienestar psicológico, en población adulta de CABA y el GBA. In X Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXV Jornadas de Investigación XIV Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires.
  • Porter, E. (1999). Mujeres y amistades: Pedagogías de la atención personal y las relaciones. Feminismos y pedagogías en la vida cotidiana. Madrid: Edición Morata, 66-86.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.