Så hanterar du svartsjuka bland vänner

Det spelar ingen roll hur gammal du är, svartsjuka vänner finns i alla stadier av livet. Detta är vännerna som vill ha din exklusiva uppmärksamhet och tid och som blir arga om du umgås med andra människor. Vad är det som ligger bakom detta beteende?
Så hanterar du svartsjuka bland vänner
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 24 september, 2022

Svartsjuka bland vänner är ganska vanligt förekommande. Ibland är det oskyldigt, resultatet av känslor lika mänskliga som de är normala. I andra fall kan det vara giftigt. Svartsjuka kan vara en plötslig utlösare för missförstånd och spänningar som kan påverka er vänskap.

Som 1600-talspoeten John Dryden berömt uttryckte det: “Svartsjuka är själens gulsot”. Det är inte bara giftigt för relationen (romantisk eller ej), utan det är också skadligt för personen som känner det. Icke desto mindre är det ur en psykologisk synvinkel en förståelig och ganska normal process. Vi har alla känt det någon gång.

Att veta att en älskad vän har nära relationer med andra människor kan utlösa smärta och svartsjuka bland vissa. Denna dynamik är mycket vanlig i barndomen, tonåren och ung vuxen ålder. När människor växer upp och mognar tenderar de emellertid att sluta tänka på vänner som “ägodelar”. Med åldern blir relationer sundare och fria från svartsjuka, förbittring och tillrättavisningar.

Med detta sagt så kommer denna sorts mognad inte automatiskt med åldern. Som vuxen har du antagligen haft att göra med en svartsjuk vän någon gång, och du är inte ensam. Medberoende relationer är också möjliga mellan vänner.

Svartsjuka bland vänner

Svartsjuka bland vänner: karaktärsdrag, orsaker och hanteringsstrategier

Molière sa att den som är svartsjuk älskar mer, men den som inte är det älskar bättre. Svartsjuka förvränger begreppen tillgivenhet, uppskattning, beundran, passion och vänskap. Det orsakar problem och fångar alla inblandade. Därför innebär svartsjuka bland vänner en unik verklighet som människor inte pratar så ofta om.

Vi vet att svartsjuka är mycket skadligt för kärleksrelationer. Men det kan vara precis lika dåligt för vänskap. Det är viktigt att komma ihåg att svartsjuka inte är detsamma som avund. Svartsjuka är den obekväma känslan av att förlora något värdefullt till en tredje part. Avund å andra sidan handlar om att vilja ha något som en annan person har.

Låt oss analysera det komplexa och unika fenomenet svartsjuka bland vänner.

Hur ser svartsjuka bland vänner ut?

Svartsjuka känner inte av ålder eller kön. Du kan vara svartsjuk när som helst och under alla omständigheter. I teorin bör mogna vuxna kunna ha vänskapsrelationer fria från svartsjuka, men så är inte alltid fallet. Här är några av de sätt som svartsjuka manifesterar sig i en vänskapsrelation:

 • Du känner dig orolig när din vän tillbringar tid med någon annan och delar sina tankar och känslor med denna person. Till viss del känns det som om din vän uteslutande är “din” vän och ingen annans.
 • En vän kan vara svartsjuk på ett annat par.
 • Svartsjuka vänner kräver alltid saker som tjänster, tid att prata, snabba svar på meddelanden, en sammanfattning av vad du gör varje dag etc.
 • Svartsjuka personers sätt att se på sin vän som en ägodel uppträder ofta i form av hot. De säger saker som “Om du hänger med din andra vän, kommer jag inte att prata med dig längre. Om du inte stannar här hos mig nu så bryr du dig inte om mig”.

Barn i grundskolan har vanligtvis inte tillräcklig emotionell mognad för att hantera denna slags känslor. Att höra “Om du gör det kommer jag inte att vara din vän längre” från ett barn är normalt och utvecklingsmässigt förväntat. Att säga sådana saker som vuxen däremot är varken lämpligt eller hälsosamt.

Orsaker till svartsjukt beteende bland vänner

Psykologiprofessor Peter DeScioli vid University of Pennsylvania har genomfört en studie som tittar på människors interaktion på sociala medier. Han ville veta hur vi bygger våra relationer, hur vi skapar allianser och varför konflikter, meningsskiljaktigheter och svartsjuka uppstår.

Å ena sidan har evolutionspsykologer spenderat flera år på att studera svartsjuka. Det har att göra med behovet av ägande, att hålla fast vid människor i våra liv som garanterar vår överlevnad och vårt välbefinnande.

Detsamma inträffar hos vuxna. Om din partner och din familj inte tillhandahåller den struktur och säkerhet du behöver så kan nära vänner bli som en livlina som du klänger dig fast vid.

Två vänner kramas

Vad ska jag göra om jag har en svartsjuk vän?

Svartsjuka bland vänner kan vara en problematisk situation, särskilt om svartsjukan manifesterar sig i ägandebeteende och övervakning. Det bästa du kan göra om du befinner dig i den mottagande delen av detta beteende är följande:

 • Förklara för din vän att dennes beteende är olämpligt och oacceptabelt.
 • Det finns ingen plats för svartsjuka i någon relation. Denna känsla är inte ett mått på hur mycket kärlek eller tillgivenhet du känner för någon. Svartsjuka är skadligt, och det är viktigt att sätta gränser så snart som möjligt.
 • Försök förstå vad som orsakar din väns beteende. Är det låg självkänsla? Finns det något problem i vänskapen som utlöst denna typ av beroende? Att veta varför din vän är svartsjuk hjälper dig att handla på ett mer empatiskt och intelligent sätt.
 • Låt inte din väns svartsjuka förändra ditt beteende eller din livsstil.

Om svartsjukan blir för intensiv och börjar påverka andra delar av ditt liv, kan du behöva vidta mer extrema åtgärder. Vänskap bör vara full av förståelse, förtroende och frihet. Det bör vara ett band som inspirerar dig och hjälper dig att växa. Om det du känner istället är tvång så kanske det är dags att avsluta den giftiga vänskapen. Tänk på saken.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Kim, H. (2019). Personal and contextual factors in young adolescent friendship jealousy: The role of self-esteem and friendship network structure. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering80(2-B(E)), No-Specified.
 • Parker, J. G., Low, C. M., Walker, A. R., & Gamm, B. K. (2005). Friendship jealousy in young adolescents: individual differences and links to sex, self-esteem, aggression, and social adjustment. Developmental psychology41(1), 235.
 • Ramachandran, V. S., & Jalal, B. (2017). The evolutionary psychology of envy and jealousy. Frontiers in psychology8, 1619.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.