Nancy Andreasen: biografi och schizofreniforskning

Schizofreni är en komplex sjukdom som är vanligare än du tror. Dr. Nancy Andreasen har hängett sitt liv år schizofreniforskning och har gjort många viktiga bidrag till fältet. Fortsätt läsa för att få reda på mer om denna viktiga moderna forskare.
Nancy Andreasen: biografi och schizofreniforskning
Paula Villasante

Skriven och verifierad av psykologen Paula Villasante.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Dr. Nancy Andreasen är en psykolog från USA. Hon är Andrew H. Woods psykiatriordförande och chef för Neuroimaging Research Center samt för Mental Health Clinical Center vid University of Iowa Carver College of Medicine. Även om du kanske inte hört talas om henne så är Nancy Andreasen än välrenommerad forskare som har gjort viktiga bidrag inom schizofreniforskning.

Men hon har inte alltid varit involverad i medicin.

Hon har faktiskt en doktorsexamen i engelsk litteratur, med inriktning på renässanslitteratur. Hon arbetade som professor i detta fält fram tills att hennes liv tog en oväntad vändning. Efter att hon fött sin första dotter drabbades Andreasen av allvarliga hälsoproblem, vilket fick henne att börja studera medicin.

Hennes forskning är dock inte begränsad till psykiatri. Andreasen studerar kreativitet, spiritualitet, neuroavbildning, genomik, naturhistoria och nervmekanismerna hos schizofreni. Fortsätt läsa för att lära dig mer om denna kvinnas vetenskapliga bidrag.

Hur hjärnan fungerar

Nancy Andreasens “första gånger”

Dr. Nancy Andreasen är en pionjär på många sätt. Hennes karriär markeras av en serie viktiga “första gånger”:

  • Hon utförde den första kvantitativa MRI-studien av schizofreni.
  • Hon utvecklade de första mätskalorna för de positiva och negativa symptomen på schizofreni.
  • Dr. Nancy Andersen utförde den första moderna empiriska studien av kreativitet, som undersökte faktorer såsom familj, miljömässig kognition och deras koppling till mental hälsa.
  • Hon utförde den första studien som kombinerade genomik och tekniker för neuroavbildning.

Dr. Andreasen bidrog även till psykiatriska diagnoser för DSM-III och DSM-IV. Hon ansvarade faktiskt för att lägga grunden för forskning om stressjukdomar med sin definiering av posttraumatisk stressjukdom (PTSD) för DSM-III.

Andreasen var även chef för American Psychopathological Association och Psychiatric Research Society. Hon är i skrivande stund medlem i Institute of Medicine of the National Academy of Sciences samt American Academy of Arts and Sciences.

Schizofreniforskning

Dr. Andreasen är en ledande expert inom fältet schizofreniforskning. Hon har utfört flertalet studier och bidragit till förståelsen av mekanismerna samt behandlingen av denna sjukdom.

Schizofreni är ett av de ledande problemen för folkhälsan vi har idag. Det drabbar 1% av befolkningen, och enligt Världshälsoorganisationen är det på nionde plats i kategorin medicinska sjukdomar när det kommer till global börda. Den ligger alltså över AIDS, hjärtsjukdom, diabetes och andra viktiga sjukdomar.

Tecknen och symptomen på schizofreni är många. De inkluderar uppfattningsstörningar (t.ex. hallucinationer), inferentiellt tänkande (t.ex. vanföreställningar), oorganiserat tänkande och extremt oorganiserat eller abnormt motoriskt beteende, bland annat. Men inga av tecknen och symptomen är patognomoniska (specifika för denna sjukdom).

Därmed finns det inga patienter som lider av alla symptom. Som en konsekvens skiljer sig schizofreni från andra mentala tillstånd, som generellt endast drabbar ett hjärnsystem. Några exempel är Alzheimers, som drabbar minnet, och bipolär sjukdom, som påverkar humöret.

Återkonceptualiseringen av schizofreni

Dr. Nancy Andreasens moderna återkonceptualisering av schizofreni delar upp symptomen i två kategorier: positiva och negativa. Hon definierar positiva symptom som en överdrift av normala funktioner (närvaron av något som borde vara frånvarande) och negativa symptom som förlusten av normala funktioner (frånvaron av något som borde vara närvarande).

  • Positiva symptom inkluderar vanföreställningar, hallucinationer, oorganiserat tal och oorganiserat beteende.
  • Negativa symptom inkluderar försämrat tal och tanke, brist på motivation, anhedoni, apati och emotionell avtrubbning.

På neurovetenskapens språk är schizofreni en sjukdom som påverkar distribuerade nervbanor snarare än individuella celler eller regioner. De flesta personer med schizofreni har en subjektiv känsla av att deras förmåga att tänka och känna är oorganiserade eller på något sätt bortkopplade.

Neuroavbildning har möjliggjort för forskare att studera hur hjärnorna hos schizofrena patienter fungerar. Dessa studier har demonstrerat att den subjektiva “bortkopplingen” eller “oorganiseringen” reflekterar ett problem i förmågan hos distribuerade hjärnregioner att skicka budskap fram och tillbaka på ett effektivt och precist sätt.

Etymoologin hos ordet schizofreni är en perfekt beskrivning av denna sjukdom. Det betyder bokstavligt “fragmenterat/bortkopplat sinne”. Det är exakt vad forskningen har sett via neuroavbildning.

Nancy Andreasen forskar om schizofreni

Ett liv hängivet till schizofreniforskning

I dessa dagar fortsätter Dr. Nancy Andreasen sin forskning för att utöka vår kunskap om schizofreni, så att vi kan förbättra behandlingarna av denna sjukdom. Hon arbetar med strukturella och funktionella studier av neuroavbildning samt studier som undersöker genetiska och genomiska faktorer.

Hennes schizofreniforskning är utan tvekan en av de viktigaste inom fälten psykiatri och schizofreni.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Andreasen, N. C., Berrios, G. E., Bogerts, B., Brenner, H. D., Carpenter, W. T., Crow, T. J., … & Lewine, R. R. J. (2012). Negative versus positive schizophrenia. Springer Science & Business Media.
  • Arndt, S., Alliger, R. J., & Andreasen, N. C. (1991). “The distinction of positive and negative symptoms: The failure of a two-dimensional model”. The British Journal of Psychiatry, 158(3), 317-322.
  • Meet Dr. Nancy Andreasen. Retrieved from http://www.nancyandreasen.com/

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.