När tonåringar ljuger: Vad kan du göra?

Tonåringar kan ljuga av många anledningar. Om du har kommit på ett av dina barn med detta, måste du ta reda på vad du kan göra för att lösa denna situation.
När tonåringar ljuger: Vad kan du göra?
José Padilla

Skriven och verifierad av psykologen José Padilla.

Senaste uppdateringen: 13 mars, 2024

Tonåringar ljuger på en daglig basis. Faktum är att när barn börjar ljuga, representerar det en milstolpe i deras utveckling. Det är för att det innebär ett framsteg i deras kognitiva utveckling och bildandet av deras inlevelseförmåga. Faktum är att det faktum att de kan ljuga betyder att de kan arbeta mentalt med en imaginär verklighet. Detta är en färdighet som kräver avancerad kognitiv förmåga.

I tonåren kan lögner bli ett problem när det blir en frekvent eller en föredragen hanteringsstrategi. Detta mönster är inte mindre frekvent hos ungdomar än hos barn eller vuxna. Faktum är att det är tvärtom eftersom ungdomar är mer benägna att ljuga, särskilt för sina föräldrar.

År 2004 genomförde Arnett et al en utredning i detta avseende. De upptäckte att ungdomar ofta ljuger för sina föräldrar. Dessutom att de använder lögner som ett sätt att bekräfta sin rätt till autonomi. Forskarna fann också att tonåringar berättade fler lögner jämfört med ett urval av unga vuxna.

År 2013 utförde Levine et al. en annan studie. De upptäckte att ungdomar befanns ljuga oftare än studenter eller vuxna. I genomsnitt rapporterade de att de berättat 4,10 lögner under de senaste 24 timmarna. Det var 75 procent fler än universitetsstudenter och 150 procent fler än vuxna.

De sätt på vilka tonåringar ljuger

Människor kan ljuga på minst två sätt:

  • För att avsiktligt inte dela information.
  • Genom att ge en annan redogörelse för vad som verkligen hände. Den här typen av lögner handlar inte bara om fakta. Till exempel kan lögnaren låtsas att denne tror att ett alternativ är korrekt. Men i verkligheten tror denne att det är ett annat.

Människor använder också ofta en annan strategi. Detta är undvikande. De försöker med andra ord att inte träffa vissa människor så att de inte behöver ljuga för dem.

Tonårsdotter som ljuger för sin mamma

Vad motiverar tonåringar att ljuga?

En av anledningarna till att ungdomar ljuger för sina föräldrar är att de försöker hävda dominans och autonomi i sitt beslutsfattande. Vi bör komma ihåg att tonåren är ett utvecklingsstadium där autonomi är viktigt. Detta definieras av Erikson (som citeras i Papalia, 2017) som en “sammanhängande uppfattning om jaget, sammansatt av mål, värderingar och övertygelser med vilka personen etablerar ett gediget engagemang” (s.357).

Lögner hos ungdomar uppstår ofta på grund av överdriven föräldrakontroll. Arnett et al. (2004) fann i sin forskning att ju mer kontroll föräldrarna utövade, desto mer sannolikt var det att ungdomarna ljuger. Detta kan leda till att lögn-kontroll-cykeln fortsätter. Detta beror på att föräldrar, som inser att deras barn ljuger för dem, tenderar att vara ännu mer kontrollerande.

Tonåringar ljuger också av rädsla eller skam, för att få något, för att skydda någon eller för att inte möta konsekvenserna av sanningen (Martins och Carvalho, 2019). De kan göra detta för att dölja emotioner eller känslor som de inte vill dela med sina föräldrar. När det finns många problem hemma har ungdomar faktiskt en tendens att undvika att berätta sanningen.

Psykologen Kate Aubrey föreslår fem anledningar till att tonåringar ljuger:

  • För att undvika problem.
  • För att inte göra sina föräldrar besvikna.
  • På grund av social press. Till exempel så att de inte missar en fest eller en aktivitet med sina vänner.
  • Dålig kommunikation. Om tonåringar känner att de inte kommer att bli förstådda, hörda eller respekterade, undviker de att kommunicera.
  • För kontroll. Detta är viktigt för utvecklingen av deras autonomi.

Vad ska man göra när tonåringar ljuger?

Chris Hudson är en ungdomsspecialist och föräldracoach. Han föreslår åtta sätt att konfrontera och minska tonårslögner:

1. Anslutna relationer

En ansluten relation kräver god kommunikation. Det innebär att vara mottaglig för att höra vissa sanningar.

Ibland ljuger tonåringar för att de vet att deras föräldrar inte vill höra sanningen. Därför måste det finnas ett klimat av förtroende för att vissa förtroligheter ska kunna delas.

2. Modell av ärlighet

Ett av de viktigaste sätten att lära sig är genom observation, och tonåringar är inget undantag. Vi bör därmed lära dem genom exempel och vara ärliga. På så sätt kommer de att inse att vi är modeller för ärlighet och inte bara personer som “predikar”.

När allt kommer omkring, hur kan du säga till din tonåring att inte ljuga om du konsekvent gör det själv?

3. Förhandla

Lär dig att förhandla gränser med tonåringen. När tonåringar förbjuds att göra något eller deras frihet är begränsad, kommer de vanligtvis att försöka återfå den genom att agera på motsatt sätt. Men när vi förhandlar så avtar deras uppfattning om att vara kontrollerade och de ökar sin känsla av autonomi genom att vara delaktiga i beslutsfattandet.

4. Undvik förhör, stimulera till samtal

Om din tonåring har ljugit för dig ska du försöka att ha ett lugnt samtal med denne. Även om du är riktigt arg så måste du försöka att lugna dig innan du pratar med honom eller henne. För om du är arg är det mindre troligt att du lyssnar på din tonåring och förstår anledningarna till att denne ljög. Kom ihåg att kommunicera bestämt och vara tydlig med vad du vill lära ut och hur du ska göra det.

5. Dölj inte din vetskap när tonåringar ljuger

Eftersom tonårslögner är extremt vanliga ska du, om du upptäcker sanningen, undvika att vänta på ett tillfälle att ta tonåringen “på bar gärning”. Kom ihåg att det att dölja sanningen är ett sätt att ljuga. Därför skulle du göra precis det du inte vill att ditt barn ska göra.

6. Använd påföljder på ett proportionerligt och intelligent sätt

Det sätt på vilket du reagerar på din tonårings beteende kommer att avgöra mycket av dennes framtida beteende. Om du utdömer ett oproportionerligt straff så kommer du helt enkelt att så rädsla i honom eller henne.

När du disciplinerar, försök att komma ihåg vad du vill lära ut och hitta de rätta sätten att göra det. Kommunicera bestämt och lyssna på vad ditt barn har att säga.

Mamma pratar med sin tonårsson

7. Stämpla inte

Stämpla inte din tonåring som en lögnare. Det beror på att om du gör det kan denne fortsätta att bete sig på samma sätt, vilket bekräftar “etiketten”.

Sättet du bedömer och märker människor på formar hur du beter dig runt din tonåring. Om du stämplar denne som en lögnare är det mer sannolikt att det slutar med att denne beter sig som en.

8. Var uppmärksam för att upptäcka om tonåringar ljuger

Var på din vakt gällande din tonårings lögner och diskutera dennes motiv med denne. Det hjälper dig att förstå lite om hur tonåringen relaterar till vissa situationer och vad som får denne att ljuga. När du har identifierat varför han eller hon gör det, bjud in honom eller henne att reflektera över nya sätt att hantera situationer och vikten av ärlighet. Fokusera med andra ord inte så mycket på lögnen, utan på orsakerna bakom den.

Lögner hos ungdomar är extremt vanliga och har flera orsaker. För att hantera dem, och med de svårigheter som orsakas på familjenivå, är en av huvudstrategierna att göra en förändring i relationen med den unge. Du måste därmed skapa utrymmen för bestämda dialoger som tillåter förståelsen av dynamiken och anledningarna till att tonåringen tar till lögner.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.