Narcissistisk svartsjuka i parförhållanden

Narcissistisk svartsjuka är mycket intensiv och destruktiv och orsakar mycket lidande. Läs vidare för att lära dig mer!
Narcissistisk svartsjuka i parförhållanden
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 10 april, 2023

Svartsjuka i ett förhållande är en komplex känsla förknippad med passion och tillgivenhet. Det kan dock också involvera ego och makt. Narcissistisk svartsjuka är en av dess många varianter. I synnerhet kännetecknas det av dess betoning på personens ego.

Vanligtvis finns det inga långvariga garantier i förhållanden. Så är det allra oftast, och det beror på många olika faktorer. Det finns alltid en möjlighet att ett förhållande kommer att ta slut.

Det är självklart att någon som är förälskad inte vill förlora sin partner, och även börja frukta att en tredje part hotar hans eller hennes förhållande. Under normala förhållanden är det här som svartsjukan träder fram. Det är en manifestation av motstånd och osäkerhet. Detta är emellertid inte alltid fallet, för det finns också en annan aspekt som kan ligga bakom denna känsla.

Par i diskussion

Narcissistisk svartsjuka

Ovan beskrev vi en situation med “normal” och motiverad svartsjuka. Narcissistisk svartsjuka är dock något annat.

I dessa fall är rädslan för att förlora någon du älskar inte det övergripande problemet, utan snarare frustrationen från att bli fördriven av en tredje part. Samtidigt upplever du ilska över den glädje som din partner kan känna med en annan person.

Personer som upplever narcissistisk svartsjuka lider mycket, men inte på grund av förlusten av den älskade. De lider för att deras egon är sårade, och de har ofta svårt att se sin partner som en självständig individ.

Istället för att bli sårade för att den andra personen har dragit tillbaka sin tillgivenhet, plågas de av känslan av att förlora. Detta kan tyda på att de till stor del har närmat sig förhållandet från en maktposition.

Det är vanligt att otrohet skapar ett narcissistiskt sår, särskilt på grund av det bedrägeri det vanligtvis innebär. Men under normala förhållanden orsakar det lidande, ilska och förbittring; med andra ord aspekter som i slutändan kan hanteras. Antingen avslutas förhållandet eller så söker paret dialog och lösning.

Vid narcissistisk svartsjuka sker inte detta. Personer som upplever det kommer inte att få ro förrän de “får den andra att betala” för sitt brott. De känner sig berättigade att plåga den andra personen känslomässigt och ibland till och med fysiskt. De tillåter inte sin partner att “komma undan med det” förrän han eller hon har betalat ett högt pris.

Att älska, eller bli älskad av, en narcissist

Narcissister är inte dåliga personer i sig, men de behöver hjälp. Det sorgliga är att de sällan erkänner det, och det är därför konfliktlösning är svårt att uppnå. Utöver detta är de förvirrade samtidigt som de dessutom förvirrar sin partner.

Ja, de kan uppvisa solidaritet och beskydd, liksom charm och vitalitet. Men i utbyte förväntar de sig total avgudan.

Narcissistisk svartsjuka är typisk hos människor med en grundläggande fraktur i sina egon. De anser sig otillräckliga på något sätt, något de kompenserar för genom att sätta ett stort värde på sig själva. De inser vanligtvis inte detta vilket innebär att allt fortsätter undermedvetet.

Det trasiga egot skapar en svartsjuka som blir till ett kännetecken för vilka de är. De behöver inte någon tredje part som lurar i bakgrunden för att visa sina misstankar och sin misstro. De är dessutom avundsjuka på sin partners prestationer och framgångar. De vill att deras partner ska vara minst en nivå under dem, eller åtminstone att personen ska betrakta dem som det viktigaste i livet.

Framkallande av svartsjuka

Narcissistisk svartsjuka har också en annan sida. Ganska ofta försöker den här sortens människor göra sin partner svartsjuk. Som ett resultat är det inte ovanligt att de flirtar med andra precis framför näsan på sin partner. I extrema fall kan de till och med vara otrogna och lämna uppenbara ledtrådar för att bli påkomna.

Genom att skapa svartsjuka hos sin partner uppnår de något de har ett behov av: att göra denne osäker. Förhoppningen är att denna misstro ska få deras partner att fokusera mer på dem, och det är detta som de allra helst vill.

De som känner narcissistisk svartsjuka försöker ofta framkalla svartsjuka hos sin partner. Det är ett typiskt exempel på att göra något mot sin partner som man inte vill att denne ska göra mot en själv.

Dessa personer gör ofta detta i en avvaktan på vad deras partner ska komma att göra mot dem, för att på så vis undvika potentiell skada på sitt eget ego. Utöver detta är det bara ännu ett sätt att visa att de har kontrollen i förhållandet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Pozueco, J. M., & Moreno, J. M. (2013). Psicopatía, maquiavelismo, narcisismo y maltrato psicológico. Boletín de Psicología, 107, 91-111.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.